Gebruiksaanwijzing BEKO DCU7235BXT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BEKO DCU7235BXT. Wij hopen dat dit BEKO DCU7235BXT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BEKO DCU7235BXT te teleladen.


BEKO DCU7235BXT : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3718 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BEKO DCU7235BXT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] We hopen dat uw product, dat geproduceerd werd met hoge kwaliteit en technologie, u de beste resultaten geeft. We adviseren u deze handleiding en de andere meegeleverde documentatie grondig door te lezen voor u het product voor het eerst gebruikt en deze bij te houden voor later gebruik. Indien u het product aan een ander persoon overdraagt, dient u ook de handleiding mee te geven. Besteed aandacht aan alle details en waarschuwingen vermeld in de gebruikershandleiding en volg de instructies daarin gegeven worden. [. . . ] 3 Sluit één eind van de afvoerslang, die afzonderlijk bij de droger geleverd is, aan op De waterafvoerslang moet worden bevestigd op een hoogte van maximum 80 cm. Verzeker u ervan dat niet op de waterafvoerslang wordt gestapt en dat deze niet geknikt is tussen de afvoer en de machine. Als er accessoires worden geleverd met uw product moet u de gedetailleerde beschrijving raadplegen. Draai de pootjes naar links of rechts totdat de droger waterpas en stevig staat. Als een directe waterafvoeraansluiting is gemaakt, verwijder dan de slangaansluitingen. Indien het onmogelijk is de machine in rechtopstaande positie te verplaatsen, moet ze op de, ten opzichte van de voorkant, rechterzijde worden gekanteld. Selectie van een programma met de Aan/ Uit/Programma selectieknop betekent niet dat het programma gestart is. U kunt het katoenen wasgoed dat u wilt Strijken drogen in dit programma zodat het licht vochtig blijft om hte gemakkelijker te ) U kunt uw wasgoed in de kast plaatsen zonder het U kunt dik katoenen wasgoed zoals U kunt het synthetisch wasgoed dat u wilt Strijken drogen in dit programma zodat het licht vochtig blijft om hte gemakkelijker te ) U kunt uw wasgoed in de kast plaatsen zonder het te In dit programma kunt u uw sportkledij drogen die geschikt is voor de wasdroger. U kunt het katoen en linnen wasgoed dat U kunt een selectie maken uit programma's Producten die worden verkocht zonder Mand kunt u een mand verkrijgen van een Voor de gebruiksdetails verwijzen wij u naar Dit programma is speciaal geschikt voor het drogen van babykledij Het droogt het hemd op een meer gevoelige wijze en veroorzaakt minder kreuken en maakt het strijken Katoen kast droog programma" gebruikt met een volle en een gedeeltelijke lading is het standaard droogprogramma waar de informatie op het label en de fiche naar verwijst. Dit programma is geschikt voor het drogen van normaal nat katoenen wasgoed en is het meest efficiënte programma met betrekking tot stroomverbruik voor katoen. 5 Secundaire functies Zoemer / tijd De droger geeft een waarschuwingssignaal aan het einde van het programma. Als u niet wilt dat de machine een geluidssignaal weergeeft, drukt u op de "Zoemer / Tijd" knop. Als u de Zoemer/ Tijd knop indrukt, begint een lichtje te branden en er wordt geen geluidssignaal weergegeven aan het einde van het programma. U kunt deze selectie selecteren voor of na de start van het programma. De Zoemer/Tijd knop wordt gebruikt om de programmaduur aan te passen terwijl de Rek/ Tijd programma's geselecteerd zijn. Droogniveau De Droogniveau knop wordt gebruikt om het gewenste droogniveau aan te passen. U kunt deze functie enkel inschakelen voor de start van het programma. Eindtijd U kunt de einde duur van het programma tot 24 uur uitstellen met de Eindtijd functie. (Als de knop ingedrukt wordt gehouden, loopt de Eindtijd ononderbroken door). ":" Het afscheidingsteken in het midden van de weergegeven uitgestelde tijd knippert. De eindtijd wijzigen Als u de tijdsduur wilt wijzigen tijdens de aftelling: Annuleer het programma met de Aan/Uit/ Programma selectieknop. selecteer het gewenste programma en herhaal de Eindtijd selectieprocedure. [. . . ] (voor producten met een warmtepomp) Er is mogelijk een te grote hoeveelheid wasgoed geladen. Het is mogelijk dat er geen programma werd ingesteld of dat de knop Start/Stand-by niet is ingedrukt. >>> Controleer dat het programma is ingesteld en dat het niet in Stand-by staat. Het is mogelijk dat een incorrect programma werd gebruikt voor het type wasgoed. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BEKO DCU7235BXT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BEKO DCU7235BXT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag