Gebruiksaanwijzing BEGLEC XO 2.4 V 1.0

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BEGLEC XO 2.4. Wij hopen dat dit BEGLEC XO 2.4 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BEGLEC XO 2.4 te teleladen.


BEGLEC XO 2.4 V 1.0: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2124 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BEGLEC XO 2.4V 1.0

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De dealer aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor mankementen en problemen die komen door het veronachtzamen van deze gebruiksaanwijzing. Bewaar deze brochure op een veilige plaats om hem in de toekomst nogmaals te kunnen raadplegen. Indien U het apparaat verkoopt, denkt U er wel aan om de gebruiksaanwijzing bij te voegen. Om het milieu te beschermen, probeer zoveel mogelijk het verpakkingsmateriaal te recycleren. [. . . ] Volgens de veiligheidsvoorschriften moet deze installatie geaard worden. Om elektrische schokken te voorkomen, moet U de behuizing niet openen. Afgezien van de zekering zitten er geen onderdelen in die door de gebruiker moeten worden onderhouden. Vervang een beschadigde zekering steeds door een zekering van hetzelfde type en met dezelfde elektrische kenmerken. Ingeval van ernstige problemen met het bedienen van het toestel, stopt U onmiddellijk het gebruik ervan. Gebruik best de originele verpakking als het toestel vervoerd moet worden. Om veiligheidsredenen is het verboden om ongeautoriseerde modificaties aan het toestel aan te brengen. INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN: Plaats dit apparaat in een goed geventileerde ruimte waar het niet blootgesteld is aan hoge temperaturen of vocht. Het plaatsen en het gebruik van dit apparaat gedurende een lange periode in de nabijheid warmtebronnen zoals versterkers, spots, enz. (deze zijn niet inbegrepen) Probeer sterke schokken en vibraties tijdens het transport zo veel mogelijk te vermijden. Zorg, bij inbouw in een vaste installatie of flightcase, voor een goede ventilatie om de warmte optimaal te kunnen afvoeren. Zorg ervoor, om inwendige vorming van condensatie te voorkomen, dat de mengtafel zich na transport kan aanpassen aan de warme binnentemperatuur. WAARSCHUWING: Om het risico op elektrocutie zoveel mogelijk te vermijden mag u nooit de behuizing verwijderen. CAUTION Er bevinden zich geen onderdelen in het toestel die u zelf kan herstellen. De bliksempijl die zich in een gelijkbenige driehoek bevindt is bedoeld om u te wijzen op het gebruik of de aanwezigheid van niet-geïsoleerde onderdelen met een "gevaarlijke spanning" in het toestel die voldoende kracht heeft om een risico van elektrocutie in te houden. Het uitroepteken binnen de gelijkbenige driehoek is bedoeld om de gebruiker erop te wijzen dat er in de meegeleverde literatuur belangrijke gebruik en onderhoudsinstructies vermeld staan betreffende dit onderdeel. Gebruik nooit vluchtige producten zoals benzeen of thinner, dit kan het toestel beschadigen. Gebruik kabels van goede kwaliteit om een goede geluidskwaliteit te verzekeren. Voor meer informatie over aansluitingen verwijzen wij u naar het volgende hoofdstuk. Zet het toestel uit, vooraleer u verandering aanbrengt bij de bekabeling. [. . . ] Door de Ground Lift schakelaar in de positie "lift" te zetten breekt u deze lus tussen de versterkeraarding en de chassisaarding van de andere componenten van uw installatie. Wanneer u in Mono Modus werkt, dient u enkel een XLR kabel aan te sluiten op Kanaal 1. LOW/MID XLR Output: Symmetrische uitgangen voor de aansluiting van XLR kabels: In Stereo Modus: Wanneer u in Normale modus werkt ( zie nummer 17 voor meer informatie ), dient u een XLR kabel aan te sluiten op Kanalen 1 en 2. Wanneer u werkt in Summed modus, dient u enkel een XLR kabel aan te sluiten op Kanaal 1. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BEGLEC XO 2.4

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BEGLEC XO 2.4 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag