Gebruiksaanwijzing BEGLEC WD MERGER V1.0

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BEGLEC WD MERGER. Wij hopen dat dit BEGLEC WD MERGER handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BEGLEC WD MERGER te teleladen.


BEGLEC WD MERGER V1.0: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1158 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BEGLEC WD MERGERV1.0

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het uitroepteken binnen de gelijkbenige driehoek is bedoeld om de gebruiker erop te wijzen dat er in de meegeleverde literatuur belangrijke gebruik en onderhoudsinstructies vermeld staan betreffende dit onderdeel. Standaard ontvlambare oppervlakten omvatten bouwmaterialen zoals hout en houtbevattende materialen van meer dan 2mm dik Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht, dit om het risico op brand en elektrische schokken te voorkomen. Om de vorming van condensatie binnenin te voorkomen, laat het apparaat aan de omgevingstemperatuur wennen wanneer het, na het transport, naar een warm vertrek is overgebracht. condensatie kan het toestel soms verhinderen perfect te functioneren. [. . . ] Afgezien van de zekering zitten er geen onderdelen in die door de gebruiker moeten worden onderhouden. Vervang een beschadigde zekering steeds door een zekering van hetzelfde type en met dezelfde elektrische kenmerken. Ingeval van ernstige problemen met het bedienen van het toestel, stopt U onmiddellijk het gebruik ervan. Gebruik best de originele verpakking als het toestel vervoerd moet worden. Om veiligheidsredenen is het verboden om ongeautoriseerde modificaties aan het toestel aan te brengen. Het is vastgesteld dat het apparaat er zich aan houdt en de desbetreffende verklaringen en documenten zijn door de fabrikant afgegeven. 6 Wall Dimmers worden gebundeld tot één enkel 24kanaals DMX signaal Perfect voor grotere installaties met verschillende Wall dimmers in sterconfiguratie Extra DMX ingang met automatische voorrang op de aangesloten wall dimmers Alle 6 ingangen voorzien de aangesloten Wall Dimmers van 12Vdc stroom. Controleer de inhoud: Kijk na of de verpakking volgende onderdelen bevat: WD Merger Stroomkabel Gebruiksaanwijzing Belangrijke instructies: Controleer voor het eerste gebruik van het apparaat of het tijdens het transport beschadigd werd. Mocht er schade zijn, gebruik het dan niet, maar raadpleeg eerst uw dealer. belangrijk: Dit apparaat verliet de fabriek in uitstekende staat en goed verpakt. Het is erg belangrijk dat de gebruiker de veiligheidsaanwijzingen en raadgevingen in deze gebruiksaanwijzing uiterst nauwkeurig volgt. Elke schade veroorzaakt door verkeerd gebruik van het apparaat valt niet onder de garantie. De dealer aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor mankementen en problemen die komen door het veronachtzamen van deze gebruiksaanwijzing. Bewaar deze brochure op een veilige plaats om hem in de toekomst nogmaals te kunnen raadplegen. Indien U het apparaat verkoopt, denkt U er wel aan om de gebruiksaanwijzing bij te voegen. Om het milieu te beschermen, probeer zoveel mogelijk het verpakkingsmateriaal te recycleren. WAARSCHUWING: Om het risico op elektrocutie zoveel mogelijk te vermijden mag u nooit de behuizing verwijderen. Er bevinden zich geen onderdelen in het toestel die u zelf kan herstellen. [. . . ] Voeding: Zekering: DMX ingang: DMX Through: DMX uitgang: Wall dimmer ingangen: 100V~ tot 240V~ 50/60Hz glazen zekering van 20mm, 250V 1A traag standaard DMX-512 standaard DMX-512 (1:1 copy van de DMX ingang) alleen DMX kanalen 001 tot 024 Wall Dimmer1 = DMX kanalen 001 tot 004 Wall Dimmer2 = DMX kanalen 005 tot 008 Wall Dimmer3 = DMX kanalen 009 tot 012 Wall Dimmer4 = DMX kanalen 013 tot 016 Wall Dimmer5 = DMX kanalen 017 tot 020 Wall Dimmer6 = DMX kanalen 021 tot 024 zie afbeelding 1, 2kg Schakel steeds het toestel uit en Koppel het af van het net alvorens te werken aan de bekabeling. De ingangen zijn voorzien van drukcontacten: Strip deze draden over 5mm Druk op de knop terwijl u de draad in de klem steekt. (volg de exacte kleurcodes) Laat de knop los en controleer of de draad goed vast zit in de klem. U kan de laatste versie van deze handleiding downloaden via onze website: www. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BEGLEC WD MERGER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BEGLEC WD MERGER zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag