Gebruiksaanwijzing BEGLEC SW-416 V1.0

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BEGLEC SW-416. Wij hopen dat dit BEGLEC SW-416 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BEGLEC SW-416 te teleladen.


BEGLEC SW-416 V1.0: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1056 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BEGLEC SW-416V1.0

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De bliksempijl die zich in een gelijkbenige driehoek bevindt is bedoeld om u te wijzen op het gebruik of de aanwezigheid van niet-geïsoleerde onderdelen met een "gevaarlijke spanning" in het toestel die voldoende kracht heeft om een risico van elektrocutie in te houden. Het uitroepteken binnen de gelijkbenige driehoek is bedoeld om de gebruiker erop te wijzen dat er in de meegeleverde literatuur belangrijke gebruik en onderhoudsinstructies vermeld staan betreffende dit onderdeel. Om ten volle te kunnen profiteren van alle mogelijkheden en voor uw eigen veiligheid, gelieve de aanwijzingen zeer zorgvuldig te lezen voor U begint het apparaat te gebruiken. Het is vastgesteld dat het apparaat er zich aan houdt en de desbetreffende verklaringen en documenten zijn door de fabrikant afgegeven. [. . . ] Om elektrische schokken te voorkomen, moet U de behuizing niet openen. Afgezien van de zekering zitten er geen onderdelen in die door de gebruiker moeten worden onderhouden. Vervang een beschadigde zekering steeds door een zekering van hetzelfde type en met dezelfde elektrische kenmerken. Ingeval van ernstige problemen met het bedienen van het toestel, stopt U onmiddellijk het gebruik ervan. Gebruik best de originele verpakking als het toestel vervoerd moet worden. Om veiligheidsredenen is het verboden om ongeautoriseerde modificaties aan het toestel aan te brengen. Controleer de inhoud: Kijk na of de verpakking volgende onderdelen bevat: SW-416 toestel ( twee 19" bevestigingsbeugels reeds bevestigd ) Gebruiksaanwijzing Belangrijkeinstructies: Controleer voor het eerste gebruik van het apparaat of het tijdens het transport beschadigd werd. Mocht er schade zijn, gebruik het dan niet, maar raadpleeg eerst uw dealer. belangrijk: Dit apparaat verliet de fabriek in uitstekende staat en goed verpakt. Het is erg belangrijk dat de gebruiker de veiligheidsaanwijzingen en raadgevingen in deze gebruiksaanwijzing uiterst nauwkeurig volgt. Elke schade veroorzaakt door verkeerd gebruik van het apparaat valt niet onder de garantie. De dealer aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor mankementen en problemen die komen door het veronachtzamen van deze gebruiksaanwijzing. Bewaar deze brochure op een veilige plaats om hem in de toekomst nogmaals te kunnen raadplegen. Indien U het apparaat verkoopt, denkt U er wel aan om de gebruiksaanwijzing bij te voegen. Om het milieu te beschermen, probeer zoveel mogelijk het verpakkingsmateriaal te recycleren. Gebruik nooit vluchtige producten zoals benzeen of thinner, dit kan het toestel beschadigen. Kanaalindicatoren: Deze LEDs tonen welke kanalen AAN staan Netschakelaar: daarmee zet u het toestel AAN/UIT Netsnoer: verzorgt de elektriciteit naar het toestel DMX Input: ontvangt het inkomende DMX signaal DMX Output: Verzendt het inkomende DMX signaal naar een ander DMX-gestuurd toestel Dip Switches: Deze Switches worden gebruikt om een DMX adres toe te wijzen aan het toestel Kanaaluitgangen: Wordt gebruikt om 4 verschillende toestellen aan te sluiten, zoals lichteffecten Kanaalindicatoren: Branden wanneer het kanaal AAN staat 19 Inch bevestigingsbeugels: U kan de SW-416 op verschillende manieren bevestigen : U behoort de grenzen te respecteren aan de werklast; erkende installeringmaterialen moeten worden gebruikt; de veiligheid van het geïnstalleerde toestel moet regelmatig worden gecontroleerd. Overtuig U ervan dat het gebied onder installatieplaats vrij is van ongewenste personen tijdens het plaatsen, het weghalen en het onderhoud. Installeer het toestel op een goed geventileerde plaats, ver van brandbare stoffen en/of vloeistoffen. het toestel moet worden bevestigd op minstens 50 cm van de omringende muren. [. . . ] Moest een andere connectie aangewezen zijn, dan dient dit te gebeuren volgens de volgende configuratie: Aarding = Groen/Gele kabel Neutraal = Blauwe kabel Stroomvoerende draad = Bruine kabel Elk kanaal kan gebruikt worden voor de AAN/UIT controle van verschillende toestellen, zoals lichteffecten. Het toestel zal aangeschakeld worden wanneer het een DMX waarde heeft boven 130, en uitgeschakeld worden wanneer het een DMX waarde heeft beneden 120. De kanaalindicatoren tonen de status van elk kanaal, dit zowel aan voor- als achterzijde. U dient het DMX adres in te stellen zodat het toestel een DMX signaal kan ontvangen van de DMX controller. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BEGLEC SW-416

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BEGLEC SW-416 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag