Gebruiksaanwijzing BEGLEC SUPER SOLAR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BEGLEC SUPER SOLAR. Wij hopen dat dit BEGLEC SUPER SOLAR handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BEGLEC SUPER SOLAR te teleladen.


BEGLEC SUPER SOLAR : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1268 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BEGLEC SUPER SOLAR

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het is erg belangrijk dat de gebruiker de veiligheidsaanwijzingen en raadgevingen in deze gebruiksaanwijzing uiterst nauwkeurig volgt. Elke schade veroorzaakt door verkeerd gebruik van het apparaat valt niet onder de garantie. De dealer aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor mankementen en problemen die komen door het veronachtzamen van deze gebruiksaanwijzing. Bewaar deze brochure op een veilige plaats om hem in de toekomst nogmaals te kunnen raadplegen. [. . . ] De kabel moet vervangen worden door de fabrikant zelf, zijn dealer of vergelijkbare bekwame personen om een brand te voorkomen. Volgens de veiligheidsvoorschriften moet deze installatie geaard worden. Gebruik altijd een geschikte en gekeurde veiligheidskabel bij het installeren van het toestel. Om elektrische schokken te voorkomen, moet U de behuizing niet openen. Vervang een beschadigde zekering steeds door een zekering van hetzelfde type en met dezelfde elektrische kenmerken. In geval van ernstige problemen met het bedienen van het toestel, stopt U onmiddellijk het gebruik ervan. U behoort de grenzen te respecteren aan de werklast; erkende installeringmaterialen moeten worden gebruikt; de veiligheid van het geïnstalleerde toestel moet regelmatig worden gecontroleerd. Overtuig U ervan dat het gebied onder installatieplaats vrij is van ongewenste personen tijdens het plaatsen, het weghalen en het onderhoud. Installeer het toestel op een goed geventileerde plaats, ver van brandbare stoffen en/of vloeistoffen. het toestel moet worden bevestigd op minstens 50 cm van de omringende muren. Het toestel moet worden geïnstalleerd buiten het bereik van iedereen en weg van plaatsen waar men mag lopen en zitten. Alvorens tot het plaatsen over te gaan, moet men controleren dat de minimum puntbelasting van de installatieplaats 10 keer het gewicht van het toestel bedraagt. Gebruik bij het installeren van het toestel altijd een gewaarmerkte veiligheidskabel die 12 keer het gewicht van het toestel kan dragen. Deze bijkomende veiligheidsbevestiging moet zo worden aangebracht dat geen deel van het toestel meer dan 20 cm vallen kan als de hoofdbeveiliging faalt. Het apparaat moet goed worden vastgezet; aan een vrij zwaaiende montage mag zelfs niet gedacht worden. Bedek geen ventilatieopeningen, anders zou dit oververhitting tot gevolg kunnen hebben. De gebruiker moet er zich van verzekeren dat de installaties met betrekking tot de veiligheid en de technische mechaniek door een expert zijn goedgekeurd alvorens ze voor de eerste keer te gebruiken. Elk jaar moeten de installaties worden gekeurd door een vakman om te controleren of de veiligheid nog steeds perfect is. Belangrijk: De elektrische installatie zou alleen uitgevoerd moeten worden door een bekwaam persoon volgens de voorschriften voor elektrische en mechanische veiligheid in uw land. DMX INSTALLATIE Het DMX-protocol is een veel gebruikt hogesnelheidssignaal om lichtuitrustingen te bedienen. U moet uw DMX bediening en alle units met een gebalanceerde kabel van goede kwaliteit doorverbinden. Zowel de 3pins-XLR als de 5pins-XLR connector worden gebruikt, de 3pins-XLR is echter meer populair want deze kabels zijn compatibel met symmetrische microfoonkabels. [. . . ] De stroomkabels moeten steeds in perfecte verkeren en dienen vervangen te worden wanneer er zelfs maar een klein probleem ontdekt word. Om het toestel te beschermen tegen oververhitting, behoren de ventilatoren (als die er zijn) en de ventilatieopeningen elke maand gereinigd te worden. De binnenkant van het toestel behoort elk jaar gereinigd te worden met een stofzuiger of een luchtspuit. Het schoonmaken van inwendige en uitwendige optische lenzen en/of spiegels moet regelmatig worden uitgevoerd om een zo goed mogelijke lichtuitstraling te verkrijgen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BEGLEC SUPER SOLAR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BEGLEC SUPER SOLAR zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag