Gebruiksaanwijzing BEEM FRESH-AROMA-PERFECT II DUO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BEEM FRESH-AROMA-PERFECT II DUO. Wij hopen dat dit BEEM FRESH-AROMA-PERFECT II DUO handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BEEM FRESH-AROMA-PERFECT II DUO te teleladen.


BEEM FRESH-AROMA-PERFECT II DUO : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2912 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BEEM FRESH-AROMA-PERFECT II DUO

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um die Gefahren zu vermeiden: ►► Verpackungsmaterialien dürfen nicht zum Spielen verwendet werden. ‹‹ Füllen Sie die für die gewünschte Tassenanzahl erforderliche Menge Wasser ein. Für die Kaffeezubereitung mit Kaffeepulver: ‹‹ Drücken Sie zusätzlich die Taste Betriebsanzeige (24) leuchtet. ‹‹ Stellen Sie die Tassenanzahl, die Kaffeestärke und den Mahlgrad ein. [. . . ] ‹ Druk op een willekeurige toets om de displayverlichting in te schakelen. OPMERKING ►► Pas wanneer de verlichting is geactiveerd kan de toets voor de gewenste actie worden ingedrukt. OPMERKING ►► De tijd blijft zolang opgeslagen tot er ofwel een nieuwe tijd wordt ingevoerd of de stekker voor langer dan een minuut uit het stopcontact is getrokken. ‹‹ Doe de voor het gewenste aantal kopjes noodzakelijke hoeveelheid water in de tank. 12 OPMERKING ►► Er wordt altijd al het in de tank aanwezige water gebruikt, onafhankelijk van het ingestelde aantal kopjes of de koffiesterkte. vervang dan de actieve koolfilter als in het hoofdstuk Actieve koolfilter vervangen beschreven staat. ‹‹ Druk op de toets NL Deksel van de koffiekan afnemen/plaatsen Het apparaat heeft een glazen kan met deksel. Ga voor het afnemen van het deksel als volgt te werk: ‹‹ Open het deksel als op de afbeelding aangegeven. Com manuals search engine BEEM - Elements of Lifestyle Instructies voor de bereiding Ga voor het plaatsen van het deksel als volgt te werk: ‹‹ Plaats eerst de rechter pen in de houder en beweeg het deksel in de richting van de pijl zodat de linker pen vastklikt. NL Instructies voor de bereiding Voorwaarden voor aromatische koffie Om aromatische te bereiden, dient u de volgende instructies in acht te nemen: ■■ Gebruik indien mogelijk vers gemalen koffie voor een optimale smaakontwikkeling. –■ Experimenteer met de hoeveelheid gemalen koffie om uw persoonlijke smaak te treffen. –■ Vul de watertank met vers water voor het gewenste aantal ■■ Reinig en ontkalk het apparaat regelmatig. Een verontreinigd ■■ Hoewel de warmhoudplaat waar de koffiekan op staat, de en/of verkalkt apparaat heeft een negatief effect op het aroma. Koffie een poosje warm kan houden adviseren wij om de bereide koffie in een thermoskan te doen en het apparaat uit te schakelen. Com manuals search engine 129 Bereiding Bereiding OPMERKING ►► Wanneer het apparaat in werking is, moet de koffiekan (7) onder het filtervakje (10) staan en het deksel van de koffiekan moet op de juiste manier geplaatst zijn. Door het deksel van de koffiekan wordt de druppelstop (9) omhoog gedrukt en de koffie kan van de filter door het deksel de koffiekan in stromen. –► De druppelstop (9) voorkomt dat er water uit de filter vrijkomt, wanneer de koffiekan (7) uit het apparaat is genomen. Tijdens het koffiezetten mag de koffiekan (7) echter niet langer dan 30 seconden uit het apparaat worden gehaald, anders raakt de filter vol en de koffie loopt over. ►► Wanneer het koffiezetten is voltooid begint het symbool "Kopje" (20) linksboven op het display te knipperen. NL Koffie met koffiebonen bereiden OPMERKING ►► Activeer de displayverlichting door op een willekeurige toets te drukken. ‹‹ Plaats een nieuw leeg filterzakje als beschreven in het hoofdstuk Nieuw filterzakje plaatsen. Com manuals search engine BEEM - Elements of Lifestyle Bereiding Het indicatorlampje (18) brandt, de vers gemalen koffie wordt door de schacht van het maalwerk in het filtervakje (10) getransporteerd en de koffie gezet. [. . . ] Wij staan borg voor de foutloze hoedanigheid van dit kwaliteitsproduct. Tijdens de garantieperiode verhelpen wij gratis alle materiaal- of fabricagefouten. Bij een commerciële of daarmee gelijk te stellen toepassing, bijvoorbeeld in hotels, pensions of gemeenschappelijke accommodaties of als de klant geen consument als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek is, verleent de fabrikant een garantie van 6 maanden. Uitsluiting van garantie: uitgesloten van de garantie zijn in het bijzonder tekortkomingen, die door een ondeskundige behandeling, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsinstructies, het toepassen van geweld, wijzigingen, eigen pogingen tot het repareren door niet-gekwalificeerde derden zijn veroorzaakt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BEEM FRESH-AROMA-PERFECT II DUO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BEEM FRESH-AROMA-PERFECT II DUO zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag