Gebruiksaanwijzing BEBE CONFORT WINDOO PLUS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BEBE CONFORT WINDOO PLUS. Wij hopen dat dit BEBE CONFORT WINDOO PLUS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BEBE CONFORT WINDOO PLUS te teleladen.


BEBE CONFORT WINDOO PLUS : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5045 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BEBE CONFORT WINDOO PLUS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] et maximumgewicht van het kind op de H door de fabrikant aanbevolen steun is 9 kg (raadpleeg de handleiding van de steun). et babymandje mag niet worden H • it product is alleen geschikt voor een kind D dat niet zonder hulp kan zitten of omrollen en zich niet kan opduwen op handen en knieën. 60 WAARSCHUWING : WAARSCHUWING : WAARSCHUWING : • aat nooit uw kind alleen zonder toezicht. L • aat nooit kinderen zonder toezicht spelen in de L nabijheid van de draagwieg. [. . . ] Plaats de reiswieg met de lange zijde tegen de rugleuning van de achterbank. De passagiersstoel en de stoel van de bestuurder dienen zo ver mogelijk naar voor geschoven te worden zodat het kind er zich niet 61 NL ( ) aan kan verwonden. ebruik geen andere dragende contactpunten G dan diegene hier worden beschreven. Bij gebruik als autobed dienen de handvaten naar beneden gedrukt te worden. Voor uw veiligheid en de veiligheid van uw kind, ongeacht de lengte en tijdsduur van het traject: bevestig ALTIJD de draagwieg in de auto, maak uw kind ALTIJD vast met behulp van het harnas. adat u het kind in de draagwieg gelegd N heeft, dient u de spanning van het harnas te controleren, span het aan indien nodig, het harnas mag niet gedraaid zijn. n bepaalde gevallen kan de riem van de I autgordelsluiting te lang zijn waardoor de draagwieg niet stevig geplaatst kan worden. Bij een soortgelijke situatie adviseren wij u de draagwieg op een andere plaats in het voertuig te bevestigen. Indien u bijkomende vragen heeft, adviseren wij u contact op te nemen met de autofabrikant. elfs de kleinste schok die een voertuig Z ondergaat, kan het kind omvormen tot een projectiel! e gebruiker moet erop toezien dat bagage D of andere losse objecten goed vastgemaakt zijn. Let op dat geen enkel onderdeel van het veiligheidskit of harnas geklemd zit onder een stoel of tussen het portier van het voertuig. laats nooit zware objecten op de P hoedenplank, in geval van een schok of aanrijding kunnen deze objecten het kind en de passagiers verwonden. De veiligheidskit mag niet gebruikt worden zonder hoofdbeschermer of zonder bekleding. Omdat onderdelen van de veiligheidskit verbonden zijn met de draagwieg mogen deze nooit verwijderd of vervangen worden. De temperatuur in een auto kan hoog oplopen indien deze lange tijd werd blootgesteld aan de zon. Het is dus sterk aangeraden om het harnas te bedekken met een doek om te vermijden dat de gordels en in het bijzonder de metalen delen te warm worden en zo het kind verbranden. Gebruik alleen de accessoires die verkocht worden en goedgekeurd zijn door de fabrikant. De draagwieg dient op zodanige wijze in het voertuig geplaatst te worden dat bij een normaal gebruik, in normale gebruiksomstandigheden, de draagwieg niet vastklemt /of geklemd wordt onder een beweegbare zitplaats of zitplaats met beweegbare rugleuning of tussen de deur van het voertuig. deze draagwieg is uitsluitend 62 doeltreffend indien de gebruiksinstructies nauwkeurig opgevolgd worden. [. . . ] Zorg dat u de volgende informatie bij de hand heeft: - Serienummer: 63 NL Wat u kunt doen ingeval van gebreken: Mocht zich een probleem of gebrek voordoen, dan kunt u zich, indien u snel geholpen wilt worden, het beste richten tot uw leverancier of wederverkoper van [Bébé Confort]. U dient een aankoopbewijs te overleggen dat binnen 24 maanden voorafgaand aan het verzoek dient te zijn afgegeven. Het is het eenvoudigst wanneer u uw serviceverzoek vooraf laat goedkeuren door de klantenservice van [Bébé Confort]. In beginsel komen de kosten voor verzending en retournering in verband met het serviceverzoek uit hoofde van de garantie voor onze rekening. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BEBE CONFORT WINDOO PLUS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BEBE CONFORT WINDOO PLUS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag