Gebruiksaanwijzing BEBE CONFORT TITAN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BEBE CONFORT TITAN. Wij hopen dat dit BEBE CONFORT TITAN handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BEBE CONFORT TITAN te teleladen.


BEBE CONFORT TITAN : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8151 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BEBE CONFORT TITAN

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] € Gebruik geen tweedehands autostoelen waarvan de geschiedenis onbekend is. € Vervang de Bébéconfort Titan wanneer deze bij een ongeval is blootgesteld aan hevige spanningen WAARSCHUWING: • Breng geen wijzigingen aan in het autostoeltje, dit kan tot onveilige situaties leiden. Het Bébéconfort Titan -autostoeltje in de auto: • Controleer voor aankoop van dit autostoeltje of deze compatibel is met het voertuig waarin je het autostoeltje gaat gebruiken. Zie tabel voor de klasgrootte in elke installatiemodus • Lees voordat je het autostoeltje installeert met het ISOFIX-verankeringssysteem de handleiding van het voertuig. [. . . ] € Installeer het Bébéconfort Titan -autostoeltje met extra bevestigingen met behulp van ISOFIX-bevestigingspunten van het voertuig. € De ISOFIX-ankers zijn ontwikkeld om een autostoeltje veilig en eenvoudig in je auto te installeren. Hoewel de meeste nieuwe auto’s voorzien zijn van ISOFIX bevestigingspunten, is dat niet standaard. Raadpleeg de "Car Fitting List" (lijst van compatibele voertuigen) die met de stoel is meegeleverd om de compatibiliteit tussen het autostoeltje en het voertuig te controleren. € Wanneer u het autostoeltje als een groep 1 stoeltje installeert met ISOFIX, verwijder dan de hoofdsteun om de TOP TETHER er goed door te laten. € Waarschuwing: Het is mogelijk dat wanneer je het autostoeltje installeert er ruimte ontstaat tussen het autostoeltje en de zitting van het voertuig. dit is afhankelijk van de positie van de verankeringspunten in het voertuig. € Het is belangrijk dat het autostoeltje na een ongeval wordt vervangen. € Controleer altijd of dat bagage en andere voorwerpen die bij een botsing de inzittenden van de auto kunnen verwonden, goed zijn vastgemaakt. 66 NL • Plaats en installeer de plastic en harde onderdelen van een autostoeltje altijd zodanig dat ze bij gebruik van het voertuig onder normale omstandigheden niet klem kunnen komen te zitten onder een schuifbare zitting of tussen de deur van het voertuig. € Controleer altijd of er geen onderdelen van het autostoeltje of de veiligheidsgordel vast kan komen te zitten onder een schuifbare zitting of tussen de deur van het voertuig. € Wijzig nooit de constructie of de materialen van het autostoeltje en de veiligheidsgordel zonder de fabrikant te raadplegen. Vervang de stoelbekleding niet door een ander dan degene die door de fabrikant wordt aanbevolen, omdat dit een directe invloed heeft op de werking van de autostoel. € Dit autostoeltje is alleen effectief als de gebruiksaanwijzing wordt gerespecteerd. € Zet het autostoeltje altijd vast, ook wanneer er geen kindje in zit. € Plaats nooit zware voorwerpen op de hoedenplank om het gevaar van projectielen in het geval van een ongeluk te voorkomen. € Zorg ervoor dat de neerklapbare achterbank of stoel altijd is vergrendeld. € Neem bij twijfel over de juiste installatie of gebruik van het autostoeltje contact op met de distributeur of de fabrikant van het autostoeltje. Verkleiner: • De verkleiner in het Bébéconfort Titan -autostoeltje maakt integraal onderdeel uit van de veiligheid van het autostoeltje voor je kindje van 9-15kg, groep 1. De verkleiner kan worden verwijderd en de hoes kan worden afgenomen om te worden gewassen, maar het is essentieel om de verkleiner weer terug te plaatsen waar het hoor en alleen deze officiële Bébéconfort Titan verkleiner te gebruiken. Deze verkleiner is exclusief voor gebruik met de Bébéconfort Titan -autostoel Bekleding: • De hoes kan worden verwijderd en worden gewassen. Indien de hoes is verwijderd, vervang deze dan door een officiële Bébéconfort hoes. [. . . ] Wanneer u een claim indient die geldig is onder deze garantie, is het mogelijk dat we u vragen uw product terug te sturen naar de door ons erkende dealer of detailhandelaar of het product naar ons op te sturen in overeenstemming met onze instructies. Wij zullen de kosten voor de verzending en terugzending betalen indien alle instructies nageleefd worden. Schade en/of gebreken die niet gedekt worden door onze garantie noch door de wettelijke rechten van de consument en/of schade en/of defecten met betrekking tot het product die niet gedekt worden door onze garantie kunnen behandeld worden tegen betaling van een redelijke vergoeding. 69 NL Consumentenrechten: Een consument heeft wettelijke rechten in overeenstemming met de van toepassing zijnde consumentenwetgeving, die van land tot land kan verschillen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BEBE CONFORT TITAN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BEBE CONFORT TITAN zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag