Gebruiksaanwijzing BEBE CONFORT ISEOS NEO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BEBE CONFORT ISEOS NEO. Wij hopen dat dit BEBE CONFORT ISEOS NEO handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BEBE CONFORT ISEOS NEO te teleladen.


BEBE CONFORT ISEOS NEO : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8082 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BEBE CONFORT ISEOS NEO (7252 ko)
   BEBE CONFORT ISEOS NEO (7252 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BEBE CONFORT ISEOS NEO

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Indien u problemen ondervindt betreft de lengte van de autogordel, neem dan contact op met uw autoverdeler. Indien er een twijfel bestaat bij de plaatsing of het gebruik van de autostoel adviseren wij de gebruiker contact op te nemen met uw babyspeciaalzaak of fabrikant. Een aanrijding, zelfs een kleine aanrijding veroorzaakt door Een voertuig kan een kind omvormen tot een projectiel · Voor uw veiligheid en voor de veiligheid van uw kind dient Uw kind altijd in de autostoel te plaatsen en vast te maken, ongeacht de lengte of de tijdsduur van het traject. Het is erg belangrijk dat de buikgordel zo laag mogelijk geplaatst wordt om het bekken optimaal te ondersteunen. [. . . ] Wij adviseren u in deze omstandigheden de autostoel af te dekken met een badhanddoek of deken om te voorkomen dat de autostoel, en vooral metalen onderdelen, oververhit raken en daardoor brandwonden bij het kind veroorzaken. Om uw kind correct in de autostoel ISEOS te plaatsen dient u de aanwijzingen op pag. Deze autostoel voor kinderen is uitsluitend doeltreffend Maak de autostoel altijd vast in uw auto, zelfs als er geen De gebruiker dient ervoor te zorgen dat bagage en andere Objecten die verwondingen aan het kind zouden kunnen veroorzaken goed en stevig in de auto geplaatst worden. Plaats nooit zware voorwerpen op de hoedenplank om projectie bij een aanrijding te voorkomen. Men dient er voor te waken dat de harde elementen en de plastic delen de autostoel op zodanige wijze geplaatst worden dat zij, bij normaal gebruik van een auto, niet geklemd kunnen worden onder een beweegbare stoel of tussen een autoportier. Controleer steeds opnieuw dat er geen deel van de autostoel of veiligheidsgordeltje geklemd zit onder de autostoel of tussen de autoportier. De autostoel dient geplaatst te worden in de positie met de rij richting mee. 4 - N eem de autogordel aan de andere kant van de autostoel weer op (zie tekening) en sluit de gordel. Let op : Uitsluitend de rode gordelklem gelegen aan de kant van het oprolsysteem van de autogordel (zie tekening). 6 - S pan de gordel op door stevig aan de diagonale gordel te trekken (zie tekening). Controleer of de rode gordelklem goed gesloten is, en de gordel goed opgespannen is. Voordat u de bekleding afneemt dient u het geheel aandachtig te bestuderen zodat u na reiniging de bekleding weer correct kunt aanbrengen. Het betreft de twee ijzeren plaatjes links en rechts onder het zitgedeelte (zie tekening). Geachte klant, Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt bij het kiezen van een van onze producten en hopen dat ze u volledig tevreden zullen stellen. Dit product is vervaardigt volgens diverse kwaliteitsnormen die van toepassing zijn voor dit product. Tevens is het product onderworpen aan diverse controles tijdens de verschillende fabricage etappes. Indien ondanks al onze inspanningen, gedurende de garantieperiode, het product een gebrek vertoont is Bébé Confort verplicht de garantievoorwaarden te respecteren. G Garantiebewijs : Bébé Confort garandeert u dat dit product voldoet aan de veiligheidseisen zoals omschreven In de reglementering van kracht, dat het product geen enkel ontwerpgebrek of fabricagefout bezit op moment van aankoop door de detailhandelaar. Indien na aankoop, gedurende een aaneensluitende periode van 24 maanden het product een gebrek vertoont (bij een normaal gebruik zoals omschreven in de bijgeleverde gebruiksaanwijzing) neemt Bébé Confort de verantwoordelijkheid op zich het product te repareren of te vervangen, De garantie is uitgesloten in de volgende gevallen: - bij gebruik en doel anders dan voorzien in de gebruiksaanwijzing, - bij een plaatsing welke niet overeenkomstig is met de gebruiksaanwijzing, - herstellingen uitgevoerd door een niet erkend persoon of door een niet officieel erkende verkoper, - indien het aankoopbewijs niet getoond kan worden, - indien het product slecht onderhouden is, - vervanging van onderdelen die bij een normaal gebruik aan slijtage onderhevig zijn (wielen, draaiende en bewegende De eerste aankoper is de enige begunstigde van deze garantie. bij aankoop van het product dient het aankoopbewijs zorgvuldig bewaard te worden. Indien het product een gebrek vertoont dient het teruggebracht te worden bij de detailhandelaar waar het product aangekocht is. Producten die rechtstreeks naar de fabrikant teruggezonden worden komen niet in aanmerking voor garantie. [. . . ] Producten die rechtstreeks naar de fabrikant teruggezonden worden komen niet in aanmerking voor garantie. Deze garantie is overeenkomstig met de Europese richtlijnen N° 1999/44/CE van 25 mei 1999. Bij het vervoer van kinderen is veiligheid in de auto van essentieel belang. Een autostoel, draagwieg of babyschelp moet veilig zijn en mag geen enkele fout bezitten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BEBE CONFORT ISEOS NEO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BEBE CONFORT ISEOS NEO zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag