Gebruiksaanwijzing BBB BCP-03

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BBB BCP-03. Wij hopen dat dit BBB BCP-03 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BBB BCP-03 te teleladen.


BBB BCP-03 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1327 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BBB BCP-03

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Der Kilometerzähler akkumuliert die Gesamtstrecke, die Sie mit Ihrem Fahrrad gefahren sind. BCP-01 heeft 6 FUNCTIES: SPD, CLK, DS, ODO, SCAN, AS/S BCP-02 heeft 9 FUNCTIES: SPD, CLK, DS, RT, AS, MS, ODO, SCAN, AS/S BCP-03 heeft 11 FUNCTIES: SPD, CLK, DS, RT, AS, MS, TRT, ODO, SCAN, SNELHEID SPACER, AS/S De huidige snelheid wordt tijdens het rijden altijd met 4 cijfers aangegeven. [. . . ] Als het LCD-scherm niet meer helder is, betekent dit dat de batterij bijna leeg is. Plaats een nieuwe batterij LR44 (of A76, AG13 of V13GA) in het compartiment aan de achterkant van de computer, met de positieve (+) kant naar de batterijdeksel. Zorg dat de positieve kant van de batterij is gericht naar de batterijdeksel. Lees "CALIBRATIE" en voer de tussen de sensor en de magneet juist?Heeft u de hoofdeenheid lange tijd in direct Plaats hoofdeenheid in de shaduw om Zwart LCD zonlicht laten staan?Het apparaat zal weer normaal reageert traag functioneren als de temperatuur stijgt. Stel de computer niet bloot aan direct zonlicht als u de fiets niet gebruikt. Controleer regelmatig de relatieve positie en de opening tussen de sensor en de magneet. Gebruik bij het schoonmaken van de computer of accessoires geen verdunner, alcohol of benzine. De computer zal tijdens het rijden automatisch de gegevens voor SPD, ODO, DS, MS, TRT, RT en AS bijhouden. Het knipperende symbool " " geeft aan dat de computer klaar is om te starten. AUTOPOWER AAN/UIT [AS/S] Zodra de computer zo'n 10 minuten niet gebruikt is, zal de eenheid zichzelf automatisch uitschakelen. [. . . ] Vaste Schermmodus Druk op de knop MODE om het symbool " " te wissen en de gewenste schermmodus te selecteren; de computer zal stoppen met auto- scanning en de schermmodus instellen. Als de huidige snelheid boven de gemiddelde snelheid ligt zal de snelheidspacer-pijl " " gaan knipperen; als de huidige snelheid onder de gemiddelde snelheid ligt zal de neerwaartse pijl " " gaan knipperen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BBB BCP-03

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BBB BCP-03 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag