Gebruiksaanwijzing BAUKNECHT BCVM 8100 PT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BAUKNECHT BCVM 8100 PT. Wij hopen dat dit BAUKNECHT BCVM 8100 PT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BAUKNECHT BCVM 8100 PT te teleladen.


Mode d'emploi BAUKNECHT BCVM 8100 PT
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BAUKNECHT BCVM 8100 PT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Drücken Sie die Taste , um die Wahl zu bestätigen und den Reinigungszyklus zu starten. Setzen Sie die Scharniere in die Aussparungen ein. - Wird die Backofentür während des Betriebs geöffnet, schalten sich die Heizelemente automatisch Drücken Sie die Taste , um die Rückwärtszählung zu starten. Drücken Sie die Taste , um die Wahl zu bestätigen und den Reinigungszyklus zu starten. [. . . ] Nu kunt u de oven uitschakelen door de knop "Functies" op 0 (nul) te draaien, of de bereiding verlengen door de knop "Navigatie" met de klok mee te draaien. Bij het uitschakelen verschijnt er een balk op het display die de huidige temperatuur in de oven aangeeft. Zet de cursor, door aan de knop "Navigatie" te draaien, ter hoogte van voorverwarmen. Bevroren voedsel Bezig met ontdooien Druk op +/- voor aanpassen . Ga als volgt te werk om de oven snel voor te verwarmen: Kies de functie snelle voorverwarming door aan de knop "Functies" te draaien. Als de voorgestelde temperatuur de gewenste is, draait u aan de knop "Navigatie" tot de cursor ter hoogte Van "Start" staat en drukt u op de toets ; Om de instelling te wijzigen gaat u te werk zoals beschreven Een geluidssignaal geeft aan dat de oven de ingestelde temperatuur heeft bereikt. Als u een andere bereidingsfunctie wilt instellen, draai dan aan de knop "Functies" en selecteer de Met deze functie kunt u gerechten gedurende een ingestelde tijd bereiden, van minimaal 1 minuut tot de Stel de functie in door de cursor op "bereidingsduur" te zetten door aan de knop "Navigatie" te draaien. Druk op toets om de parameter te selecteren; "00:00" gaat knipperen op het display. Verander de waarde door aan de knop "Navigatie" te draaien tot de gewenste bereidingsduur verschijnt. Na afloop van de bereiding wordt, voor de functies waarbij dat kan, op het display de mogelijkheid Deze functie kan alleen geactiveerd Worden als u een bereidingstijd hebt ingesteld. Als de bereidingstijd is afgelopen, verschijnt "^ op het display voor de verlenging. oK om een bruin korstje te geven". Door op de toets te drukken, start de oven een bruiningsfase voor de duur van 5 minuten. Deze functie kan slechts éénmaal geactiveerd worden. iNSTELLEN VAN HET TIJDSTIP EINDE BEREIDING / UITGESTELDE START U kunt de gewenste eindtijd instellen en het starten van de oven met maximaal 23 uur en 59 minuten uitstellen, te beginnen vanaf het huidige tijdstip. Dit is alleen mogelijk na het instellen van een bereidingsduur. Deze instelling is alleen beschikbaar als u de oven niet wilt voorverwarmen bij de gekozen functie. Om het einde van de bereiding uit te stellen en daarmee ook het starten van de oven, Gaat u als volgt te werk: Zet de cursor ter hoogte van het tijdstip einde bereiding door aan de knop "Navigatie" te draaien. Druk op toets om de parameter te selecteren: het tijdstip van het einde van de bereiding gaat Verander het tijdstip voor het einde van de bereiding door aan de knop "Navigatie" te draaien tot de Bevestig de gekozen waarde met . Draai aan de knop "Navigatie" tot de cursor ter hoogte van "Start" staat en druk daarna op toets . Het display geeft aan op welk niveau het gerecht geplaatst moet worden. De oven begint met de bereiding na een wachttijd die Berekend wordt op basis van de ingestelde eindtijd (bijvoorbeeld: als een gerecht een Bereidingsduur van 20 minuten heeft en als eindtijd 20:10 is ingesteld, dan begint de oven om 19:50 OPMERKING: tijdens de wachtfase kunt u de oven ook handmatig starten door aan de knop "Navigatie" Te draaien tot de cursor ter hoogte van "Start" staat en vervolgens op toets te drukken. [. . . ] - Om te controleren of de taart gaar is steekt u een satéprikker in het dikste gedeelte van de taart. als de prikker er droog uitkomt , is de taart klaar. - Als u taartvormen met antiaanbaklaag gebruikt, vet dan niet de randen in, omdat de taart dan mogelijk niet goed rijst aan de zijkanten. - Als het gebak "inzakt" tijdens het bakken, gebruik dan de volgende keer een lagere temperatuur, verminder bijvoorbeeld de hoeveelheid vocht of meng het beslag voorzichtiger. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BAUKNECHT BCVM 8100 PT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BAUKNECHT BCVM 8100 PT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag