Gebruiksaanwijzing BAUKNECHT BCVM 8100 PT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BAUKNECHT BCVM 8100 PT. Wij hopen dat dit BAUKNECHT BCVM 8100 PT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BAUKNECHT BCVM 8100 PT te teleladen.


BAUKNECHT BCVM 8100 PT : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (32790 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BAUKNECHT BCVM 8100 PT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Drücken Sie die Taste , um die Wahl zu bestätigen und den Reinigungszyklus zu starten. - Wird die Backofentür während des Betriebs geöffnet, schalten sich die Heizelemente automatisch Drücken Sie die Taste , um die Rückwärtszählung zu starten. Drücken Sie die Taste , um die Wahl zu bestätigen und den Reinigungszyklus zu starten. Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke veiligheidsaanwijzigen, die te allen tijde moeten worden gelezen en opgevolgd. [. . . ] Om door de verschillende mogelijkheden binnen de submenu's te navigeren aan de knop "Navigatie" draaien: de gekozen functie wordt in het wit in het midden van het display aangegeven. Als de van te voren geselecteerde waarden goed zijn, draait u aan de knop "Navigatie" tot de cursor ter hoogte van "Start" staat en drukt u op de toets ; als dat niet het geval is, doorgaan zoals hieronder wordt aangegeven om de waarden te veranderen. Ga als volgt te werk om de temperatuur of het grillvermogen te wijzigen: 1. Controleer of de cursor naast de temperatuurwaarde staat (zone 1); druk op toets om de Parameter te selecteren die u wilt wijzigen: de temperatuurwaarden gaan knipperen. Stel de gewenste waarde in door aan de knop "Navigatie" te draaien en druk op om te Draai aan de knop "Navigatie" tot de cursor ter hoogte van "Start" staat en druk daarna op toets . Het display geeft aan op welk niveau het gerecht geplaatst moet worden. De ingestelde temperatuur kan op dezelfde manier ook tijdens de bereiding veranderd worden. Nu kunt u de oven uitschakelen door de knop "Functies" op 0 (nul) te draaien, of de bereiding verlengen door de knop "Navigatie" met de klok mee te draaien. Bij het uitschakelen verschijnt er een balk op het display die de huidige temperatuur in de oven aangeeft. Zet de cursor, door aan de knop "Navigatie" te draaien, ter hoogte van voorverwarmen. Ga als volgt te werk om de oven snel voor te verwarmen: Kies de functie snelle voorverwarming door aan de knop "Functies" te draaien. Als de voorgestelde temperatuur de gewenste is, draait u aan de knop "Navigatie" tot de cursor ter hoogte Van "Start" staat en drukt u op de toets ; Om de instelling te wijzigen gaat u te werk zoals beschreven Een geluidssignaal geeft aan dat de oven de ingestelde temperatuur heeft bereikt. Als u een andere bereidingsfunctie wilt instellen, draai dan aan de knop "Functies" en selecteer de Met deze functie kunt u gerechten gedurende een ingestelde tijd bereiden, van minimaal 1 minuut tot de Stel de functie in door de cursor op "bereidingsduur" te zetten door aan de knop "Navigatie" te draaien. Druk op toets om de parameter te selecteren; "00:00" gaat knipperen op het display. Verander de waarde door aan de knop "Navigatie" te draaien tot de gewenste bereidingsduur verschijnt. Na afloop van de bereiding wordt, voor de functies waarbij dat kan, op het display de mogelijkheid Deze functie kan alleen geactiveerd Worden als u een bereidingstijd hebt ingesteld. Als de bereidingstijd is afgelopen, verschijnt "^ op het display voor de verlenging. Door op de toets te drukken, start de oven een bruiningsfase voor de duur van 5 minuten. iNSTELLEN VAN HET TIJDSTIP EINDE BEREIDING / UITGESTELDE START U kunt de gewenste eindtijd instellen en het starten van de oven met maximaal 23 uur en 59 minuten uitstellen, te beginnen vanaf het huidige tijdstip. Deze instelling is alleen beschikbaar als u de oven niet wilt voorverwarmen bij de gekozen functie. Om het einde van de bereiding uit te stellen en daarmee ook het starten van de oven, Gaat u als volgt te werk: Zet de cursor ter hoogte van het tijdstip einde bereiding door aan de knop "Navigatie" te draaien. Druk op toets om de parameter te selecteren: het tijdstip van het einde van de bereiding gaat Verander het tijdstip voor het einde van de bereiding door aan de knop "Navigatie" te draaien tot de Bevestig de gekozen waarde met . [. . . ] U kunt ook pannen of vuurvaste of aardewerk schalen gebruiken; de bereidingstijden zijn dan iets langer. Volg voor de beste resultaten zorgvuldig de aanwijzingen in de bereidingstabel met betrekking tot de bijgeleverde schalen en de verschillende steunhoogtes. het tegelijkertijd bereiden van verschillende gerechten Met de functie "HETE LUCHT" kunt u gelijktijdig verschillende gerechten bereiden (bijvoorbeeld: vis en groenten) die dezelfde temperatuur vereisen, op verschillende steunhoogtes. - Bak fijn gebak met de statische functie op één niveau. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BAUKNECHT BCVM 8100 PT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BAUKNECHT BCVM 8100 PT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag