Gebruiksaanwijzing BARTSCHER IW 35 105980

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BARTSCHER IW 35 105980. Wij hopen dat dit BARTSCHER IW 35 105980 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BARTSCHER IW 35 105980 te teleladen.


BARTSCHER IW 35 105980 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3722 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BARTSCHER IW 35 105980

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] In der Digital-Anzeige erscheint die Ziffer , , 0" und die LED-Kontrolllampe leuchtet auf. Deze gebruiksaanwijzing bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk. De kennis en het inachtnemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat. Daarom moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat geldende lokale voorschriften inzake ongevallenpreventie en algemene veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd. [. . . ] Bij inductiekokers wordt een geleiderspoel onder de glaskeramiek onder spanning gezet. Hierbij ontstaan magneetvelden, die door een natuurkundig effect direct de bodem van de pan verwarmen. Dit betekent tijd- en energiebesparing, omdat niet, zoals bij gebruikelijke kookvelden, eerst het verwarmingselement en de glaskeramiek wordt verwarmd. Een ander voordeel vormen - op grond van de boven beschreven technische eigenschappen - de zeer korte aankooktijden. Verder volgt de warmtetoevoer snel elke verandering van de instelling en laat zich fijn gegradeerd regelen. De inductiekoker reageert bij veranderingen van de instellingen vergelijkbaar snel met een gasfornuis, omdat de energie de pan meteen bereikt, zonder dat eerst andere materialen verwarmd moeten worden. De inductietechniek verbindt deze reactiesnelheid met het principiële voordeel van de stroom, om de warmtetoevoer nauwkeurig te kunnen doseren. Omdat het kookveld alleen maar indirect boven de bodem van het kookgerei verwarmd wordt, kan overlopend kookgoed niet vastbranden, ook ontstaat er nauwelijks verbrandingsgevaar voor de gebruiker. de verwarming van het kookveld is alleen een gevolg van het hete kookgerei. Als het apparaat wordt ingeschakeld zonder dat er een pan op de plaat staat of als de pan wordt verwijderd van de plaat, dan hoort u een herhaald waarschuwingssignaal en het apparaat schakelt zichzelf na ca. Als de pan niet geschikt is voor inductie-kookplaten, dan vindt er geen energieoverdracht plaats. Bij gebruik van het apparaat met leeg kookgerei zorgt een temperatuursensor voor een automatische uitschakeling. Let op, dat de kabel niet in contact komt met warmtebronnen of scherpe randen. Tijdens het gebruik worden enkele onderdelen van het apparaat zeer heet. Om verwondingen te voorkomen, hete onderdelen van het apparaat niet aanraken. Gebruik dit apparaat niet, wanneer het niet correct functioneert, beschadigd is of op de grond is gevallen. Geen toebehoor- en reserveonderdelen gebruiken, die niet door de fabrikant aanbevolen werden. Deze kunnen een gevaar voor de gebruiker vormen, schade aan het apparaat veroorzaken of tot letselschade leiden, bovendien vervalt de garantie. Geen voorwerpen zoals metaaldraad of werktuigen in de ventilatiesleuven (ventilatie- en afvoerlucht) steken. De inductiekoker tijdens het koken of met heet kookgerei op het kookveld niet verplaatsen. Leg geen metalen keukengereedschappen, kook- of pannendeksel, messen of andere voorwerpen uit metaal op het kookveld. Als het apparaat ingeschakeld wordt, kunnen deze voorwerpen zich verwarmen. [. . . ] O Reinig de kookkom en de behuizing van het apparaat met een zacht, vochtig doekje en een mild schoonmaakmiddel. O Reinig het bedieningspaneel met een zacht doekje en een mild schoonmaakmiddel. O Maak het stof- en vetfilter regelmatig schoon met een mild schoonmaakmiddel of in de afwasmachine. Haal hiervoor het filter uit de houder door hem naar voren te trekken (zie punt 4. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BARTSCHER IW 35 105980

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BARTSCHER IW 35 105980 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag