Gebruiksaanwijzing BARTSCHER CONTESSA DUO 190049

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BARTSCHER CONTESSA DUO 190049. Wij hopen dat dit BARTSCHER CONTESSA DUO 190049 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BARTSCHER CONTESSA DUO 190049 te teleladen.


BARTSCHER CONTESSA DUO 190049 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2144 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BARTSCHER CONTESSA DUO 190049

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Met dit symbool worden aanwijzingen gegeven, die als zij niet in acht worden genomen, tot beschadiging, slecht functioneren en/of storing van het apparaat kunnen leiden. Dit symbool wijst op tips en informatie die wezenlijk zijn voor efficiënt en storingsvrij gebruik van het apparaat. Dit symbool waarschuwt ervoor dat het werkende apparaat een heet oppervlak heeft. Alle gegevens en tips die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring. [. . . ] Verwijder voor de ingebruikname het buitenste en binnenste verpakkingsmateriaal volledig van het apparaat. Indien er onderdelen ontbreken, neem dan contact op met onze Klantenservice. Bewaar de gesloten verpakking tot de installatie en volgens de op de buitenkant aangebrachte plaats- en bewaringsmarkering. Verpakte apparaten alleen als volgt bewaren: Niet buitenshuis bewaren. 30 liter B 430 x D 410 x H 520 mm 2 thermoskannen van roestvrij staal: elk met een inhoud van 2, 0 liter ca. Op de uitklapbare bladzijde van deze gebruiksaanwijzing staat een overzicht van de belangrijkste onderdelen van de koffiemachine. Houd deze bladzijde bij het lezen van de gebruiksaanwijzing altijd opengeklapt. Waterreservoir Opzetplaat onder Thermoskan van roestvrij staal Filterhouder Rood controlelampje (stroomindicator) Deksel voor de vulopening voor koud water Waterafvoerschroef Voedingskabel RESET knop De stekker niet aan de kabel uit het stopcontact trekken. Let op, dat de kabel niet in contact komt met warmtebronnen of scherpe randen. Sommige elementen van het apparaat worden tijdens het gebruik erg heet. Gebruik het apparaat niet als het niet juist functioneert, beschadigd is of is gevallen. Gebruik uitsluitend accessoires en onderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen. De garantie vervalt als er andere accessoires worden gebruikt, ze kunnen gevaarlijk zijn voor de gebruiker, schade aan het apparaat veroorzaken en leiden tot lichamelijke letsel. Plaats het apparaat op een vlakke en stabiele ondergrond die het gewicht van het apparaat kan dragen en ongevoelig is voor temperatuur. Plaats het apparaat nooit op een makkelijke ontvlambare ondergrond (zoals bv. Plaats het apparaat nooit in de buurt van bronnen van open vuur, elektrische kachels, verwarmingsketels of andere warmtebronnen. Elk elektriciteitscircuit van het stopcontact moet met minimaal 16A beveiligd zijn. Het apparaat mag alleen aangesloten worden op een wandcontactdoos; het is niet toegestaan om verlengsnoeren of verdeelstekkers te gebruiken. Plaats het apparaat dusdanig, dat u makkelijk toegang heeft tot de stekker, zodat u indien noodzakelijk het apparaat snel los kunt koppelen van het lichtnet. Voor het eerste gebruik Laat voor het eerste gebruik 2-3 keer water door de koffiemachine zonder gemalen koffie lopen om het apparaat door te spoelen (, , Koffiezetten", stappen 1-8). Vanwege de constructie blijft er na het eerste gebruik altijd een beetje water in het waterreservoir achter. Doe nooit meer water in het waterreservoir dan past in de thermoskan die is meegeleverd met het apparaat. [. . . ] Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen, druk op de Reset knop op de achterkant . Het apparaat is ingeschakeld, het controlelampje brandt, maar er komt geen heet water uit. PROBLEEM Het apparaat is ingeschakeld, het controlelampje brandt niet, er komt geen heet water uit. Als er zich dergelijke of vergelijkbare problemen voordoen, schakel het apparaat dan meteen uit en stop met het gebruik ervan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BARTSCHER CONTESSA DUO 190049

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BARTSCHER CONTESSA DUO 190049 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag