Gebruiksaanwijzing BARTSCHER CONTESSA DUO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BARTSCHER CONTESSA DUO. Wij hopen dat dit BARTSCHER CONTESSA DUO handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BARTSCHER CONTESSA DUO te teleladen.


BARTSCHER CONTESSA DUO : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3026 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BARTSCHER CONTESSA DUO

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] : +49 (0) 5258 971-0 Fax: +49 (0) 5258 971-120 - 109 - Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!Deze gebruiksaanwijzing bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk. De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat. Daarom moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat geldende lokale voorschriften inzake ongevallenpreventie en algemene veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd. [. . . ] Voor alle schade die is veroorzaakt door verkeerde bediening van het apparaat is alleen en uitsluitend de gebruiker aansprakelijk. 1 Aansprakelijkheid en vrijwaring Alle gegevens en tips die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring. Ook de tekst van deze gebruiksaanwijzing is zo goed mogelijk vertaald. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de vertaling. doorslaggevend is de bijgevoegde Duitse versie van deze gebruiksaanwijzing. Het geleverde apparaat kan bij speciale bestellingen, aanvullende bestelopties of vanwege de nieuwste technische ontwikkelingen afwijken van de hier beschreven regels en grafische afbeeldingen. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u handelingen verricht met het apparaat, met name voordat u het in gebruik neemt. De producent is niet aansprakelijk voor de schade en gebreken die zijn ontstaan als gevolg van: - het niet in acht nemen van de aanwijzingen voor bediening en reiniging; - oneigenlijk gebruik; - het aanbrengen van wijzigingen door de gebruiker; - de toepassing van ongeoorloofde reserveonderdelen. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat. 2 Auteursrecht De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto’s en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden verveelvoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe. 1 Controle bij aflevering Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen. Verborgen gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn. U kunt het eventueel gebruiken voor het bewaren van het apparaat, bij een verhuizing of als u het apparaat bij eventuele schade aan ons servicepunt moet sturen. Verwijder voor de ingebruikname het buitenste en binnenste verpakkingsmateriaal volledig van het apparaat. Indien er onderdelen ontbreken, neem dan contact op met onze Klantenservice. 3 Bewaring Bewaar de gesloten verpakking tot de installatie en volgens de op de buitenkant aangebrachte plaats- en bewaringsmarkering. Verpakte apparaten alleen als volgt bewaren: Niet buitenshuis bewaren. Op de uitklapbare bladzijde van deze gebruiksaanwijzing staat een overzicht van de belangrijkste onderdelen van de koffiemachine. Houd deze bladzijde bij het lezen van de gebruiksaanwijzing altijd opengeklapt. [. . . ] O Schakel het apparaat uit als er een kleine hoeveelheid oplossing in de thermoskan is gedruppeld. O Wacht 5-6 minuten zodat de rest van de oplossing in kan werken op de kalkaanslag en schakel vervolgens het apparaat opnieuw in. O Schakel het apparaat uit als de oplossing in zijn geheel door het apparaat is gelopen en verwijder de oplossing. O Herhaal na het ontkalken het zetproces nog 2-3 maal met alleen water. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BARTSCHER CONTESSA DUO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BARTSCHER CONTESSA DUO zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag