Gebruiksaanwijzing BARTSCHER A300067 CONTROL PLAN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BARTSCHER A300067. Wij hopen dat dit BARTSCHER A300067 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BARTSCHER A300067 te teleladen.


BARTSCHER A300067 CONTROL PLAN: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (929 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BARTSCHER A300067 (963 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BARTSCHER A300067CONTROL PLAN

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Daarom moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat geldende lokale voorschriften inzake ongevallenpreventie en algemene veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd. De gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van het product en moet altijd binnen handbereik bewaard worden, zodat deze installatie-, bedienings-, onderhouds- en reinigingspersoneel er gebruik van kan maken. Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om ongelukken, gevaar voor personen of materiële schade te vermijden. [. . . ] Verborgen gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn. U kunt het eventueel gebruiken voor het bewaren van het apparaat, bij een verhuizing of als u het apparaat bij eventuele schade aan ons servicepunt moet sturen. Verwijder voor de ingebruikname het buitenste en binnenste verpakkingsmateriaal volledig van het apparaat. Indien er onderdelen ontbreken, neem dan contact op met onze Klantenservice. Bewaar de gesloten verpakking tot de installatie en volgens de op de buitenkant aangebrachte plaats- en bewaringsmarkering. Verpakte apparaten alleen als volgt bewaren: Niet buitenshuis bewaren. Glazen deur Handgreep deur Bedieningspaneel Watercontainer De stekker niet aan de kabel uit het stopcontact trekken. Let op, dat de kabel niet in contact komt met warmtebronnen of scherpe randen. Gebruik het apparaat niet als het niet juist functioneert, beschadigd is of is gevallen. Gebruik uitsluitend accessoires en onderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen. De garantie vervalt als er andere accessoires worden gebruikt, ze kunnen gevaarlijk zijn voor de gebruiker, schade aan het apparaat veroorzaken en leiden tot lichamelijke letsel. Met behulp van de stoomregelaar stelt u in, hoeveel stoom uit de ovenruimte zal ontsnappen. daardoor kunt u de intensiteit van de stoom in de ovenruimte bepalen. Tijdens het stomen of gecombineerd garen regelt u de stoomsterkte (hoeveelheid stoom) met de stoomregelaar. Afhankelijk van de aard van het gerecht kunt u kiezen uit 0 (geen stoom), 1/2 () middel of 1 () veel stoom. U kunt met behulp van de temperatuurregelaar de temperatuur instellen tussen 50° en 200° De gekozen temperat uurinstelling C C. U kunt met behulp van de functieknop verschillende bereidingsfuncties kiezen (zie de symbolen op de functieknop): - voor ontdooien (alleen de ventilator werkt, niet de verwarmingselementen); - voor bereiding met toepassing van circulatie (de ventilator en de verwarmingselementen werken); - voor uitschakelen van de bereiding; - voor gecombineerde garing (alle verwarmingselementen werken en de ventilator werkt volgens de stand stromgaring); - voor stoomgaring (zonder ventilator). in de stand , , 0" schakelt het apparaat zich uit en het bereidingsproces stopt. U kunt ook kiezen voor handmatige instelling , , ", zonder tijdsbegrenzing. Als u de exacte bereidingstijd weet, kunt u deze direct instellen met behulp van de timer. Als de ingestelde tijd is verstreken hoort u een geluidssignaal en schakelt de combisteamer zich automatisch uit. Bij geopende deur en ingeschakelde timer onderbreekt het apparaat het kookproces niet. [. . . ] Het apparaat is niet geschikt voor het direct uitspoelen met een waterstraal. Daarom is het niet toegestaan het apparaat met een hogedruk waterstraal te reinigen!O Maak het apparaat na elk gebruik schoon om verbranding van bakresten te voorkomen. O Maak het apparaat aan de binnen- en buitenkant schoon met een vochtig, zacht doekje. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BARTSCHER A300067

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BARTSCHER A300067 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag