Gebruiksaanwijzing BARTSCHER A300062

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BARTSCHER A300062. Wij hopen dat dit BARTSCHER A300062 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BARTSCHER A300062 te teleladen.


BARTSCHER A300062 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (385 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BARTSCHER A300062 (141 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BARTSCHER A300062

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om ongelukken, gevaar voor personen of materiële schade te vermijden. Dit symbool waarschuwt voor gevaren, die tot lichamelijk letsel kunnen leiden. Volgt u de aangegeven veiligheidsinstructies op en wees in deze gevallen heel voorzichtig. [. . . ] De veiligheid is alleen dan gegarandeerd als het apparaat gebruikt wordt in overeenstemming met zijn bestemming. Alle technische ingrepen, ook de montage en het onderhoud, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de gekwalificeerde klantenservice. De heteluchtoven is alleen bestemd voor de volgende bereidingswijzen van gerechten: bereiding van vlees, vis en groenten; het bakken van brood, gebak en taarten; het opwarmen van gerechten; het ontdooien van diepgevroren producten; braden; het voorbereiden van gekoelde en bevroren gerechten. De heteluchtoven mag niet worden gebruikt voor: het verwarmen van ruimten; het drogen van kleding; het bewaren van brandbare voorwerpen; het opwarmen en verhitten van vloeistoffen of substanties die licht ontvlambaar, zeer vluchtig of schadelijk voor de gezondheid zijn, of hiermee vergelijkbare stoffen. Elk gebruik van het apparaat voor andere en/of afwijkende doeleinden dan waarvoor het bestemd is, is verboden en wordt aangemerkt als niet in overeenstemming met zijn bestemming. Alle vorderingen, ongeacht in welke vorm op de fabrikant en/of zijn gemachtigde met betrekking tot schade die is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, zijn uitgesloten. Voor alle schade die is veroorzaakt door verkeerde bediening van het apparaat is alleen en uitsluitend de gebruiker aansprakelijk. Als het apparaat afgeleverd is, onmiddelijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen. Verborgen gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn. U kunt het eventueel gebruiken voor het bewaren van het apparaat, bij een verhuizing of als u het apparaat bij eventuele schade aan ons servicepunt moet sturen. Grote hoogteverschillen of scheefstand kunnen negatieve invloed hebben op het functioneren van de oven. Trek het voorzichtig los, zodat er geen lijmresten achterblijven op de oppervlakte. Controleer voordat u het apparaat aansluit op het elektriciteitsnet, of de waarden op het typeplaatje betreffende spanning en frequentie overeenkomen met de waarden van het beschikbare elektriciteitsnet. Controleer of er een veiligheidskabel aanwezig is die voldoet aan de normen. Let erop dat bij aansluiting op het elektriciteitsnetwerk een kabel wordt gebruikt met een passende doorsnede. Tussen de stroomaansluiting en het apparaat moet een bij de belasting passende meerpolige schakelaar worden toegepast. Plaats deze schakelaar, waarvan de afstand tussen de contacten minimaal 3 mm moet bedragen, op een goed toegankelijke plaats. Sluit in bepaalde gevallen het apparaat aan op een potentiaalvereffeningssysteem, rekeninghoudend met de geldende normen. Laat eerst wat water door de slang lopen voordat u hem aansluit om eventuele ijzerresten te verwijderen. Als u een nieuwe installatie uitvoert, laat dan eerst voldoende water door het apparaat lopen voordat u hem aansluit op de koudwaterleiding, zodat geen enkele verontreiniging in de magnetische ventielen terecht kan komen. Zorg ervoor dat de wateraansluiting zich in de buurt van het apparaat bevindt. [. . . ] Het water wordt door de rotor van de ventilator op het verwarmingselement gesproeid, waardoor er stoom ontstaat in de ovenruimte. Houd de watertoevoer slechts kort open, anders verzamelt de overmaat aan water zich op de bodem van de heteluchtoven. De volgende modellen zijn uitgerust met een multifunctionele schakelaar: 106. Met behulp van de multifunctionele schakelaar kunnen verschillende bereidingswijzen ingesteld worden (afhankelijk van het gerecht): Verlichting Verwarmingselement onder / boven Verwarmingselement onder Verwarmingselement boven Grill Grill + ventilator Verwarmingselement onder / boven + ventilator Omlooplucht + ventilator Ventilator De beveiligingsthermostaat bevindt zich aan de onderkant van het apparaat, achter het voorste, rechter stelvoetje. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BARTSCHER A300062

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BARTSCHER A300062 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag