Gebruiksaanwijzing BARTSCHER A114001

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BARTSCHER A114001. Wij hopen dat dit BARTSCHER A114001 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BARTSCHER A114001 te teleladen.


BARTSCHER A114001 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (829 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BARTSCHER A114001 (533 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BARTSCHER A114001

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Met dit symbool worden aanwijzingen gegeven, die als zij niet in acht worden genomen, tot beschadiging, slecht functioneren en/of storing van het apparaat kunnen leiden. Dit symbool wijst op tips en informatie die wezenlijk zijn voor efficiënt en storingsvrij gebruik van het apparaat. Dit symbool waarschuwt ervoor dat het werkende apparaat een heet oppervlak heeft. Alle gegevens en tips die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring. [. . . ] Kinderen dienen onder toezicht te zijn om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen. Als het apparaat aan een derde persoon ter beschikking wordt gesteld, moet de handleiding ook overgedragen worden. Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich aan de regels uit deze gebruiksaanwijzing houden en de veiligheidsvoorschriften in acht nemen. De veiligheid is alleen dan gegarandeerd als het apparaat gebruikt wordt in overeenstemming met zijn bestemming. Alle technische ingrepen, ook de montage en het onderhoud, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de gekwalificeerde klantenservice. de infrarood-warmtebrug is uitsluitend bestemd voor het opwarmen en warmhouden van gerechten. Gebruik de infrarood-warmtebrug niet voor: het bereiden van gerechten; het verwarmen of koken van vloeistoffen die suiker, zuren, logen of alcohol bevatten; het vullen of verwarmen van vloeistoffen of substanties die licht ontvlambaar, zeer vluchtig of schadelijk voor de gezondheid zijn etc. Elk gebruik van het apparaat voor andere en/of afwijkende doeleinden dan waarvoor het bestemd is, is verboden en wordt aangemerkt als niet in overeenstemming met zijn bestemming. Alle vorderingen, ongeacht in welke vorm op de fabrikant en/of zijn gemachtigde met betrekking tot schade die is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, zijn uitgesloten. Voor alle schade die is veroorzaakt door verkeerde bediening van het apparaat is alleen en uitsluitend de gebruiker aansprakelijk. Als het apparaat afgeleverd is, onmiddelijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen. Verborgen gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn. U kunt het eventueel gebruiken voor het bewaren van het apparaat, bij een verhuizing of als u het apparaat bij eventuele schade aan ons servicepunt moet sturen. Verwijder voor de ingebruikname het buitenste en binnenste verpakkingsmateriaal volledig van het apparaat. Indien er onderdelen ontbreken, neem dan contact op met onze Klantenservice. Bewaar de gesloten verpakking tot de installatie en volgens de op de buitenkant aangebrachte plaats- en bewaringsmarkering. Verpakte apparaten alleen als volgt bewaren: Niet buitenshuis bewaren. Controlelampje bovenlamp Schakelaar voor de bovenverlichting Controlelampje verwarming Schakelaar voor de verwarming De stekker niet aan de kabel uit het stopcontact trekken. Let op, dat de kabel niet in contact komt met warmtebronnen of scherpe randen. [. . . ] O Maak de behuizing van het apparaat schoon met een vochtig, zacht doekje en een mild schoonmaakmiddel. O Allen zachte doekjes gebruiken en nooit gebruik maken van schurende afwasmiddelen, die het metaal zouden kunnen beschadigen. o Na het reinigen met zachte , droge doek afdrogen en het apparaat polijsten. O Verzeker u ervan dat het apparaat op de juiste manier gereinigd en afgedroogd is voordat u het weer gebruikt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BARTSCHER A114001

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BARTSCHER A114001 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag