Gebruiksaanwijzing BARTSCHER 700609

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BARTSCHER 700609. Wij hopen dat dit BARTSCHER 700609 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BARTSCHER 700609 te teleladen.


BARTSCHER 700609 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1899 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BARTSCHER 700609

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Deze gebruiksaanwijzing bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk. De kennis en het inachtnemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat. Daarom moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat geldende lokale voorschriften inzake ongevallenpreventie en algemene veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd. De gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van het product en moet altijd binnen handbereik bewaard worden, zodat deze installatie-, bedienings-, onderhouds- en reinigingspersoneel er gebruik van kan maken. [. . . ] Gebruik uitsluitend accessoires en onderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen. De garantie vervalt als er andere accessoires worden gebruikt, ze kunnen gevaarlijk zijn voor de gebruiker, schade aan het apparaat veroorzaken en leiden tot lichamelijke letsel. Plaats het apparaat op een vlakke en stabiele ondergrond die het gewicht van het apparaat kan dragen en ongevoelig is voor temperatuur. Plaats het apparaat niet in de buurt van bronnen van open vuur, elektrische en andere ovens of andere warmtebronnen zoals directe zonnestraling. de hitte kan het oppervlak van het apparaat beschadigen , het koelvermogen negatief beïnvloeden en het energieverbruik verhogen. Gebruik het apparaat bij kamertemperatuur tot maximaal 32 °C; in ruimtes met een hogere temperatuur kunnen wij het opgegeven vermogen niet garanderen. Om beschadiging van de compressor te voorkomen, mag het apparaat tijdens plaatsing of transport niet onder een hoek van meer dan 45° gehouden worden. Wees voorzichtig bij het contact met de compressor en de deur, omdat beschadigingen het gebruik van het apparaat beïnvloeden. Als het apparaat niet op de aanbevolen wijze is vervoerd (in verticale of liggende positie), wacht dan minimaal 4 uur voordat u het apparaat inschakelt. Plaats het apparaat zodanig, dat de afstand tot muren en andere voorwerpen minimaal 10 cm bedraagt, zodat de lucht vrij kan circuleren. Zet het apparaat niet op plaatsen waar een hoge luchtvochtigheid of een hoge temperatuur heerst, omdat deze factoren het apparaat kunnen beschadigen. Monteer geen andere voorwerpen op of aan het apparaat en boor er geen gaten in. Elk elektriciteitscircuit van het stopcontact moet met minimaal 16A beveiligd zijn. Het apparaat mag alleen aangesloten worden op een wandcontactdoos; het is niet toegestaan om verlengsnoeren of verdeelstekkers te gebruiken. Plaats het apparaat dusdanig, dat u makkelijk toegang heeft tot de stekker, zodat u indien noodzakelijk het apparaat snel los kunt koppelen van het lichtnet. INVRIEZEN Deze boodschap knippert tijdens de invriescyclus en brandt tijdens de daarop volgende bewaringsfase KOELING Deze boodschap knippert tijdens de koelcyclus en brandt tijdens de daarop volgende bewaringsfase BEWARING Deze boodschap brandt of knippert tijdens de bewaringsfase TEMPERATUUR Deze boodschap knippert tijdens de temperatuurgeregelde koelcyclus met kerntemperatuurmeter TIJD Deze boodschap brandt tijdens de tijdgeregelde koelcyclus OFF Deze boodschap brandt als het apparaat is uitgeschakeld FAHRENHEIT Als de temperatuuraanduiding van de snelkoeler-snelvriezer is ingesteld op de schaal van Fahrenheit, dan brandt deze boodschap rood of groen, afhankelijk van de kleur van het display CELSIUS Als de temperatuuraanduiding van de snelkoeler-snelvriezer is ingesteld op de schaal van Celsius, dan brandt deze boodschap rood of groen, afhankelijk van de kleur van het display De snelkoeler-snelvriezer is een apparaat dat in staat is om binnen 90 minuten de temperatuur van voedingsmiddelen te verlagen van +70 ° naar +3 ° in een koelcyclus C C en binnen 240 min van +70 ° naar -18 ° in een inv riescyclus. Dankzij de thermische C C shock wordt vermeerdering van bacteriën tegen gegaan, zonder de eigenschappen en de kwaliteit van het ingevroren product te beïnvloeden. De kerntemperatuurmeter niet meer dan 2-3 cm diep in het voedingsmiddel steken. Druk de toets opnieuw kort in totdat de boodschap "SOFT" op het display verschijnt. Na 3 seconden verschijnt de binnentemperatuur tijdens het snelkoelen (-5 ° in rood C) op het display. Bevestig de waarde met de toets "temperatuurgeregelde koeling met kerntemperatuurmeter" . Het is mogelijk om tijdens de snelkoelcyclus de binnentemperatuur op het display weer te geven door het indrukken van de toets "temperatuurgeregelde koeling met kerntemperatuurmeter" getoond op het display. [. . . ] Plaats producten in de snelkoeler- snelvriezer die een temperatuur hebben van +70 ° C. O o o Zowel voor reiniging als voor reparatie de stekker van het apparaat uit het stopcontact halen en het apparaat laten afkoelen. Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen en zorg ervoor, dat er geen water in het apparaat komt. Het is niet toegestaan het apparaat, de kabel of de stekker in water of een andere vloeistof onder te dompelen, om elektrische schokken te vermijden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BARTSCHER 700609

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BARTSCHER 700609 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag