Gebruiksaanwijzing BARTSCHER 610836

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BARTSCHER 610836. Wij hopen dat dit BARTSCHER 610836 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BARTSCHER 610836 te teleladen.


BARTSCHER 610836 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1983 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BARTSCHER 610836

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Öffnen Sie die Tür mit dem Türgriff und entnehmen Sie die Speisen. Deze gebruiksaanwijzing bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk. De kennis en het inachtnemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat. Daarom moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat geldende lokale voorschriften inzake ongevallenpreventie en algemene veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd. [. . . ] Hete olie kan verbranding van de huid en beschadiging van het apparaat veroorzaken. Het plotseling inschakelen van het apparaat kan deze voorwerpen beschadigen en zelfs verbranden. Blijf bij het apparaat als u gerechten verwarmt of kookt in vaatwerk van brandbaar materiaal zoals bijv. Plastic of papier, omdat het gevaar bestaat dat het apparaat oververhit raakt. Als voorwerpen in de magnetron in brand raken, houd dan de deur gesloten, schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact of schakel de hoofdzekering uit. De containers kunnen barsten in het apparaat of de gebruiker verwonden bij het openmaken!Gerechten die worden verwarmd in de magnetron worden niet gelijkmatig warm. Controleer de temperatuur van de gerechten voorzichtig, vooral als het gaat om gerechten voor kinderen. Verse of hardgekookte eieren, in de schil of gepeld, niet verwarmen in het apparaat, eieren kunnen exploderen. Gerechten met een dikke schil, bijvoorbeeld aardappelen, pompoen, appels en kastanjes, voor verwarming eerst inprikken. Doe geen mengsels van water en olie of vet in de magnetron, omdat deze kunnen exploderen. Gebruik het apparaat nooit zonder draaiplateau en nooit zonder gerechten. Gebruik utsluitend vaatwerk van materiaal dat bestand is tegen hoge temperaturen en geschikt voor gebruik in de magnetron (zie hoofdstuk 5. De vloeistof bereikt dan de kooktemperatuur, zonder dat aan de vloeistof te zien is dat hij kookt. Doe een lepeltje (bij wijze van uitzondering van metaal) of een glazen staafje in de container met vloeistof en plaats de container vervolgens in het midden van het draaiplateau. meng de vloeistof vóór het verwarmen en halverwege de kooktijd. Na verwarming even wachten, de vloeistof in de container voorzichtig doorroeren en uit de ovenruimte halen. Omdat voedsel in de magnetron ongelijkmatig verwarmd wordt, dient u de inhoud van flesjes voor kinderen of baby's zorgvuldig door te roeren, resp. Te schudden en vervolgens de temperatuur van de babyvoeding te controleren voordat u de fles gaat gebruiken. Plaats het apparaat op een vlakke en stabiele oppervlakte die het gewicht van de magnetron en eventuele zware gerechten kan houden. Gerechten als gehaktballetjes moeten minimaal één keer, na verloop van de helft van de kooktijd, omgelegd worden. Dit houdt in dat de bovenste laag onder wordt gelegd en de onderste laag boven; die uit het midden naar de rand en andersom. [. . . ] Vermijd het gebruik van sprays en andere agressieve schoonmaakmiddelen, omdat die resten op het apparaat kunnen achterlaten of het oppervlak kunnen beschadigen. Om te voorkomen dat de onderdelen die zich binnenin het apparaat bevinden beschadigd raken, mag er geen water door de ventilatieopeningen in het apparaat terechtkomen. Veeg de deur, deurrubbers en de aanliggende onderdelen af met een vochtig doekje om verontreinigingen te verwijderen. Houd tijdens het schoonmaken de deur open om ongewenst inschakelen van het apparaat te voorkomen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BARTSCHER 610836

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BARTSCHER 610836 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag