Gebruiksaanwijzing BARTSCHER 288405 CONTROL PLAN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BARTSCHER 288405. Wij hopen dat dit BARTSCHER 288405 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BARTSCHER 288405 te teleladen.


BARTSCHER 288405 CONTROL PLAN: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (855 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BARTSCHER 288405 (547 ko)
   BARTSCHER 288405 ANNEXE 940 CONTROL PLAN (854 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BARTSCHER 288405CONTROL PLAN

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Ook de tekst van deze gebruiksaanwijzing is zo goed mogelijk vertaald. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de vertaling. doorslaggevend is de bijgevoegde Duitse versie van deze gebruiksaanwijzing. Het geleverde apparaat kan bij speciale bestellingen, aanvullende bestelopties of vanwege de nieuwste technische ontwikkelingen afwijken van de hier beschreven regels en grafische afbeeldingen. [. . . ] Daarom moeten de op het apparaat aangebrachte pictogrammen, tekens en opschriften in acht genomen worden en steeds goed leesbaar gehouden. Het in acht nemen van alle veiligheidsvoorschriften garandeert een optimale bescherming tegen gevaren en een veilig en storingsvrij gebruik van het apparaat. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt. Kennis van de inhoud van deze gebruiksaanwijzing is een van de voorwaarden, om gevaren en fouten te vermijden waardoor het apparaat veilig en storingsvrij gebruikt kan worden. Om gevaren te vermijden en om de optimale werking te garanderen mag het apparaat zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant niet veranderd of omgebouwd worden. Het apparaat mag alleen gebruikt worden als het zich in goede technische en veilige staat bevindt. 2 Aanwijzingen voor de veiligheid bij het gebruik van het apparaat De veiligheidsinstructies hebben betrekking op de EU-verordeningen, die op het tijdstip van productie van het apparaat van kracht zijn. Als het apparaat voor commerciële doeleinden wordt gebruikt, is de gebruiker ertoe verplicht, om gedurende de hele exploitatieperiode van het apparaat te controleren of de genoemde veiligheidsvoorschriften overeenstemmen met de actuele regels en om nieuwe voorschriften na te leven. Buiten de Europese Unie moeten de geldende veiligheidsvoorschriften en regels in acht worden genomen van de plaats waar het apparaat gebruikt wordt. Behalve de arbeidsveiligheidsvoorschriften uit deze gebruiksaanwijzing moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat algemeen geldende veiligheidsvoorschriften, voorschriften inzake ongevallenpreventie en de geldende richtlijnen inzake milieubescherming in acht worden genomen en opgevolgd. O Het toestel is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een fysieke, sensorische of geestelijke handicap en/of met onvoldoende ervaring en/of onvoldoende kennis, tenzij deze personen onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of van die persoon voldoende uitleg hebben gekregen betreffende het gebruik maken van het apparaat. Gebruik uitsluitend accessoires en onderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen. De garantie vervalt als er andere accessoires worden gebruikt, ze kunnen gevaarlijk zijn voor de gebruiker, schade aan het apparaat veroorzaken en leiden tot lichamelijke letsel. Als er zich kinderen in de buurt bevinden, mag u het apparaat niet zonder toezicht achterlaten. Plaats het apparaat op een vlakke en stabiele ondergrond die het gewicht van het apparaat kan dragen en ongevoelig is voor temperatuur. Plaats het apparaat nooit op een makkelijke ontvlambare ondergrond (zoals bv. Plaats het apparaat nooit in de buurt van bronnen van open vuur, elektrische kachels, verwarmingsketels of andere warmtebronnen. Zet geen brandbare vloeistoffen, gassen of andere licht ontvlambare voorwerpen in de buurt van het apparaat. Elk elektriciteitscircuit van het stopcontact moet met minimaal 16A beveiligd zijn. Het apparaat mag alleen aangesloten worden op een wandcontactdoos; het is niet toegestaan om verlengsnoeren of verdeelstekkers te gebruiken. Plaats het apparaat dusdanig, dat u makkelijk toegang heeft tot de stekker, zodat u indien noodzakelijk het apparaat snel los kunt koppelen van het lichtnet. Zet de kannen met warme koffie of thee op de hiervoor bestemde warmhoudplaatjes. [. . . ] O Reinig het warmhoudplaatje en de behuizing van het apparaat met een zacht, vochtig doekje en een mild schoonmaakmiddel. O Allen zachte doekjes gebruiken en nooit gebruik maken van schurende afwasmiddelen, die het metaal zouden kunnen beschadigen. o Na het reinigen met zachte , droge doek afdrogen en het apparaat polijsten. O Verzeker u ervan dat het apparaat op de juiste manier gereinigd en afgedroogd is voordat u het weer gebruikt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BARTSCHER 288405

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BARTSCHER 288405 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag