Gebruiksaanwijzing BARTSCHER 286626 CONTROL PLAN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BARTSCHER 286626. Wij hopen dat dit BARTSCHER 286626 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BARTSCHER 286626 te teleladen.


BARTSCHER 286626 CONTROL PLAN: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (648 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BARTSCHER 286626 (673 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BARTSCHER 286626CONTROL PLAN

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van het product en moet altijd binnen handbereik bewaard worden, zodat deze installatie-, bedienings-, onderhouds- en reinigingspersoneel er gebruik van kan maken. Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om ongelukken, gevaar voor personen of materiële schade te vermijden. Dit symbool waarschuwt voor gevaren, die tot lichamelijk letsel kunnen leiden. [. . . ] Elk gebruik van het apparaat voor andere en/of afwijkende doeleinden dan waarvoor het bestemd is, is verboden en wordt aangemerkt als niet in overeenstemming met zijn bestemming. Alle vorderingen, ongeacht in welke vorm op de fabrikant en/of zijn gemachtigde met betrekking tot schade die is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, , zijn uitgesloten. Voor alle schade die is veroorzaakt door verkeerde bediening van het apparaat is alleen en uitsluitend de gebruiker aansprakelijk. ALs het apparaat afgeleverd is, onmiddelijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen. Verborgen gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn. U kunt het eventueel gebruiken voor het bewaren van het apparaat, bij een verhuizing of als u het apparaat bij eventuele schade aan ons servicepunt moet sturen. Verwijder voor de ingebruikname het buitenste en binnenste verpakkingsmateriaal volledig van het apparaat. Indien er onderdelen ontbreken, neem dan contact op met onze Klantenservice. Bewaar de gesloten verpakking tot de installatie en volgens de op de buitenkant aangebrachte plaats- en bewaringsmarkering. Verpakpakte apparaten alleen als volgt bewaren: Niet buitenshuis bewaren. De eerste vier knoppen van het bedieningspaneel voor elke zetgroep (1 x espresso ­ 1 x koffie ­ 2 x espresso ­ 2 x koffie) stoppen het programma automatisch na elk koffiezetproces, de vijfde knop moet opnieuw ingedrukt worden om het programma te beëindigen. Om goede koffie te verkrijgen moeten het apparaat, de zetgroep en de piston de juiste, constante temperatuur hebben De piston moet dus in de zetgroep geplaatst zijn nog voordat de koffie bereid wordt. Tijdens het koffiezetproces mag de piston nooit uit de zetgroep verwijderd worden, omdat het hete water onder hoge druk verbrandingen kan veroorzaken. Indrukken) Continu dosering koffie (tussen de 1-8 seconden indrukken) Programmeren (langer dan 8 seconden) indrukken) Als het apparaat zich in de werkstand "ON" bevindt en u wilt hem in de wachtstand "Stand-by" (OFF) zetten, dan moet u de knoppen "2 x espresso" en "continu dosering" tegelijkertijd indrukken. 1) boven het lekbakje en open de stoomregelaar op een laag niveau om waterdruppels van het stoompijpje te verwijderen. De vloeistof wordt nu verwarmd (haal nooit het stoompijpje uit vloeistof terwijl de stoomregelaar openstaat omdat dit tot verwondingen of beschadigingen kan leiden). Draai voor verwijdering van het stoompijpje uit de vloeistof de stoomregelaar dicht. Houd na afloop van het proces het stoompijpje boven het lekbakje en open de stoomregelaar nogmaals om het stoompijpje schoon te maken. Draai de stoomregelaar dicht en maak het stoompijpje schoon met een vochtig doekje. Zet een kannetje onder de heetwaterkraan waar heet water uitgetapt moet worden. Houd de knop "continu dosering" bij een willekeurige zetgroep langer dan 8 seconden ingedrukt. [. . . ] Het apparaat is niet geschikt voor het direct uitspoelen met een waterstraal. Daarom is het niet toegestaan het apparaat met een hogedruk waterstraal te reinigen!Aan het einde van elke werkdag moet de piston worden schoongemaakt, echter uitsluitend met behulp van een zg. Reinigen met behulp van schoonmaakmiddelen dient eenmaal per week plaats te vinden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BARTSCHER 286626

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BARTSCHER 286626 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag