Gebruiksaanwijzing BARTSCHER 286405 CONTROL PLAN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BARTSCHER 286405. Wij hopen dat dit BARTSCHER 286405 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BARTSCHER 286405 te teleladen.


BARTSCHER 286405 CONTROL PLAN: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (855 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BARTSCHER 286405 (615 ko)
   BARTSCHER 286405 ANNEXE 777 CONTROL PLAN (854 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BARTSCHER 286405CONTROL PLAN

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de vertaling. doorslaggevend is de bijgevoegde Duitse versie van deze gebruiksaanwijzing. Het geleverde apparaat kan bij speciale bestellingen, aanvullende bestelopties of vanwege de nieuwste technische ontwikkelingen afwijken van de hier beschreven regels en grafische afbeeldingen. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u begint met de werkzaamheden, met name voordat u het apparaat in gebruik neemt! [. . . ] Als het apparaat voor commerciële doeleinden wordt gebruikt, is de gebruiker ertoe verplicht, om gedurende de hele exploitatieperiode van het apparaat te controleren of de genoemde veiligheidsvoorschriften overeenstemmen met de actuele regels en om nieuwe voorschriften na te leven. Buiten de Europese Unie moeten de geldende veiligheidsvoorschriften en regels in acht worden genomen van de plaats waar het apparaat gebruikt wordt. Behalve de arbeidsveiligheidsvoorschriften uit deze gebruiksaanwijzing moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat algemeen geldende veiligheidsvoorschriften, voorschriften inzake ongevallenpreventie en de geldende richtlijnen inzake milieubescherming in acht worden genomen en opgevolgd. O Het toestel is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een fysieke, sensorische of geestelijke handicap en/of met onvoldoende ervaring en/of onvoldoende kennis, tenzij deze personen onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of van die persoon voldoende uitleg hebben gekregen betreffende het gebruik maken van het apparaat. Kinderen dienen onder toezicht te zijn om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen. Als het apparaat aan een derde persoon ter beschikking wordt gesteld, moet de handleiding ook overgedragen worden. Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich aan de regels uit deze gebruiksaanwijzing houden en de veiligheidsvoorschriften in acht nemen. Dit toestel is enkel voor industrieel gebruik bestemd en dient te worden gebruikt door gekwalificeerd personeel in keukenbedrijven. De veiligheid is alleen dan gegarandeerd als het apparaat gebruikt wordt in overeenstemming met zijn bestemming. Alle technische ingrepen, ook de montage en het onderhoud, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de gekwalificeerde klantenservice. de minikoeltafel is alleen voor het koelen van geschikte voedingswaren bestemd. Sluit het toestel enkel direct op een wandstopcontact aan; verdelers of meervoudige stopcontacten mogen niet gebruikt worden. Stel het toestel zo op dat de netstekker toegankelijk is zodat het toestel indien nodig snel van het stroomnet gescheiden kan worden. Maak het toestel schoon na het uitpakken en nog vóór het aansluiten ervan (zie 6. Schakel het toestel aan door gebruik te maken van de AAN-/UIT schakelaar vooraan op het toestel. Het groene controlelampje van de netstroom aan de schakelaar gaat branden. En Na het aanzetten verschijnen de volgende Display-LED`s: verschijnt ook de in de fabriek ingestelde temperatuurwaarde. Laat de koeltafel bij het eerste gebruik eerst de gewenste temperatuur bereiken voordat je voedingswaren of dranken in het toestel plaatst. Standen en functies De basistemperatuurinstellingen werden in de fabriek uitgevoerd en zorgen voor een werkingstemperatuur in het toestel van ong. De display-LED's geven bovendien de activeringsstand van de functies weer (tabel 1), terwijl door middel van de 3 toetsen een aantal functies geactiveerd/gedesactiveerd kunnen worden (tabel 2). Normale werking AAN Ingeschakeld Ingeschakeld Ingeschakeld Apparaat ingeschakeld RTC beschikbaar, geactiveerd en minstens 1 tijdscyclus ingesteld Alle UIT Uitgeschakeld Uitgeschakeld Uitgeschakeld Apparaat uitgeschakeld RTC niet beschikbaar of gedesactiveerd, of er werd geen tijdscyclus ingesteld Geen alarm Knippert Vereist Vereist Vereist - Bestaand uit 3 standen met comma en interval 199. Zie parameters /4, /5, /6 voor de sensormeetwaardestand, waarden in ° F en comma C/° Tab. [. . . ] Houd je, om het ontstaan van onaangename geuren in de koeltafel te vermijden, aan de aanbevolen bewaartermijnen voor de voedingswaren. Bij plotse stroomuitval dienen de deur en de schuiven indien mogelijk niet geopend te worden om het verlies van koellucht te vermijden. O o o Zowel voor reiniging als voor reparatie de stekker van het apparaat uit het stopcontact halen en het apparaat laten afkoelen. Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen en zorg ervoor, dat er geen water in het apparaat komt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BARTSCHER 286405

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BARTSCHER 286405 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag