Gebruiksaanwijzing BARTSCHER 110428

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BARTSCHER 110428. Wij hopen dat dit BARTSCHER 110428 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BARTSCHER 110428 te teleladen.


BARTSCHER 110428 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3510 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BARTSCHER 110428 (314 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BARTSCHER 110428

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De producent is niet aansprakelijk voor persoonlijke of materiële schade die is ontstaan als gevolg van: · Wijzigingen of handelingen waarvoor geen uitdrukkelijke toestemming is verleend; · Gebruik dat niet in overeenstemming is met de geldende regels en richtlijnen; · Handelingen die worden uitgevoerd door incompetente personen kunnen leiden tot beschadigingen en ongevallen. Indien u in de handleiding geen informatie over de storing, neem dan contact op met de leverancier. Zorg ervoor dat het apparaat regelmatig wordt schoongemaakt en onderhouden volgens de aanbevelingen uit deze handleiding. Als u het apparaat langere tijd niet gebruikt, haal dan het maïsgranulaat uit het apparaat en koppel het los van het lichtnet. [. . . ] Controlelampje stroomvoorziening: Dit controlelampje geeft aan dat er spanning op het apparaat staat wanneer de hoofdschakelaar in de positie 1 staat. Controlelampje verwarmingselement: Geeft aan dat het verwarmingselement voor het maïsgranulaat werkt. De voeding van het verwarmingselement wordt geregeld door een thermostaat, die de stroomtoevoer vermindert na het bereiken van 110 °C (model JET) of 95 °C (model MIG). Het maïsgranulaat dat wordt gebruikt voor het drogen en poetsen van het bestek moet in het apparaat worden gedaan voordat u start met het droogproces en het invoeren van het bestek. : Gebruik alleen het GM20 maïsgranulaat dat wordt geleverd door de producent of maïsgranulaat dat de eigenschappen bezit die staan vermeld in het hoofdstuk met technische gegevens. De producent is niet aansprakelijk voor toepassing van materialen die niet overeenstemmen met de gegevens. Om het apparaat te vullen met maïsgranulaat, gaat u als volgt te werk: 1. Strooi het maïsgranulaat dat voldoet aan de kwaliteitseisen uit deze handleiding door de invoeropening van het bestek in het apparaat in een hoeveelheid die staat vermeld in de handleiding. Door het gebruik van andere producten kan het maïsgranulaat zijn werkzaamheid verliezen. Zet de hoofdschakelaar ten minste 20 minuten voorafgaand aan het gebruik op 1 en druk op de groene Startknop om het verwarmingselement en de vibratiemotor in te schakelen. Hierdoor wordt het maïsgranulaat gelijkmatig verwarmd tot de juiste gebruikstemperatuur. Doe de bestekelementen met tussenpozen van 5 a 6 seconden na elkaar in de invoeropening van het apparaat, in een hoeveelheid die voor elk model apart is voorgeschreven (Afbeeldingen 7 en 8). Bij bijzonder gevaarlijke bestekelementen, dient u verplicht geschikte handschoenen te dragen (persoonlijke beschermingsmiddelen). Indien nodig kan het apparaat tijdens het droogproces op elk moment worden gestopt. Verwijder de oorzaak van de noodstop, als dit geen gevaar oplevert voor de operator en geen risico van beschadiging met zich meebrengt. Maak het apparaat iedere dag grondig schoon voor hygiënisch en onberispelijk schoon bestek. Gebruik voor het schoonmaken geen giftige middelen, oplos- en schuurmiddelen, zure, irriterende of basische middelen die bij onjuiste verwijdering kunnen reageren met het oppervlak van het apparaat en de gedroogde items kunnen verontreinigen. Gebruik geen schurende, scherpe, metalen of andere hulpmiddelen die de oppervlakken van het apparaat kunnen beschadigen. Om het maïsgranulaat uit het apparaat te verwijderen, zet u het apparaat aan en steekt u een stofzuigerslang in de invoeropening. Laat het apparaat na het drogen van het bestek gedurende 20 minuten aanstaan om regeneratie van het maïsgranulaat mogelijk te maken. Druk daarna op de rode Stopknop en zet de hoofdschakelaar in de positie 0. Begin daarom minimaal 15 minuten na het uitschakelen van het apparaat pas met schoonmaken. [. . . ] Het maïsgranulaat moet uit het apparaat worden verwijderd met behulp van een buis die in de invoeropening voor het bestek wordt gestoken (stofzuiger). Bestek dat klem zit in het apparaat Open de bovenklep van het apparaat en til de handgreep van de tunnel op nadat u de drie zwarte bevestigingsknoppen heeft verwijderd. Tijdens de garantieperiode wordt de schade die is veroorzaakt door productiefouten hersteld, zowel door reparatie, als door vervanging van onderdelen of het gehele apparaat. Niet onder de garantie vallen: schade als gevolg van verkeerd gebruik van het product (scheuren); normale slijtage als gevolg van het gebruik; gebreken die in verhouding tot de waarde en gebruikswaarde van het apparaat onbeduidend zijn. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BARTSCHER 110428

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BARTSCHER 110428 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag