Gebruiksaanwijzing BARAZZA 1KBDD12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BARAZZA 1KBDD12. Wij hopen dat dit BARAZZA 1KBDD12 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BARAZZA 1KBDD12 te teleladen.


Mode d'emploi BARAZZA 1KBDD12
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BARAZZA 1KBDD12

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Die Herstellungsfirma lehnt jegliche Haftung ab, für Schaden die von falscher Montage verursacht worden sind. De monteur moet zich ervan overtuigen, dat het meegeleverde bevestigingsmateriaal geschikt is voor de plafonds en muren, waaraan de afzuigkap gemonteerd dient te worden. De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid af voor schades die voortkomen uit foutieve montage. Die Kohle-Filter innerhalb der angegebenen Zeiten auswechseln (wenn die Dunstabzugshaube mit Umluftbetrieb verwendet wird). [. . . ] ELEKTRISCHE GEGEVENS De technische gegeven vindt u aan de binnenzijde van de schouwkap na het verwijderen van de vetfilters. AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSNET Het netsnoer is aan de binnenzijde reeds aangesloten en komt bij de afvoerpijp uit de kap naar buiten. VOORDAT U HET APPARAAT OP HET ELEKTRICITEITSNET AANSLUIT Voordat het apparaat op het lichtnet aangesloten wordt dient u het volgende in acht te nemen: controleer of de elektrische gegevens overeenkomen met de spannings-en Stroomfrequentiewaarden op de plaats van installatie; controleer of het pand is voorzien van veiligheidssystemen op het gebied van Elektriciteit en of die voldoen aan de plaatselijk geldende voorschriften; installeer een stopcontact (of een aansluitpunt) met een genormeerde tweepolige Schakelaar met een contactopening van ten minste 3 mm; wanneer u de wasemkap met een stekker wenst te installeren dient er een geaarde Contactdoos in de buurt te zijn; sluit de netspanning altijd af d. Pas weer in nadat alle aansluitingen gereed en getest zijn. Als de lampjes zwak aan blijven wanneer de kap in stand-by is, moet men de fasen van de stekker/stopcontact omwisselen. vEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN BIJ REPARATIES Reparaties, inclusief de vervanging van het netsnoer, mogen uitsluitend door erkende installateurs met gebruikmaking van genormeerde materialen en gereedschappen uitgevoerd worden. Reparaties die niet door vakbekwame personen worden uitgevoerd, kunnen (brand) gevaarlijk zijn. De hoogste snelheid van de motor wordt aangegeven met , na 10 minuten wordt automatisch de 2e snelheid ingesteld. Activeert de motor gedurende 10 minuten op snelheid 1, waarna de motor automatisch stilvalt. Als de timer actief is, geeft het display de snelheid 1 vast aan weer en het led van het puntje knippert. Via het commando is een automatische besturing mogelijk van het beheer van de antivetfilters/koolstoffilters (enkel wanneer de kap als filterkap geprogrammeerd is) zodat de gebruiker zich niet hoeft te bekommeren om de tijd die sinds het laatst uitgevoerde onderhoud is verstreken. Wanneer de metalen antivetfilters moeten worden schoongemaakt, knippert het teken op het display en wordt tijdelijk een geluidssignaal uitgezonden. Wanneer de koolstoffilters moeten worden vervangen of geregenereerd, knippert de letter Op het display en wordt tijdelijk een geluidssignaal uitgezonden. Zet de motor uit (stopstand); Druk twee keer na elkaar op de toets , ter bevestiging van de nulstelling verschijnt het symbool op het display en weerklinkt een "biep". Als men de kap in werkwijze filteren wenst te gebruiken (alarmsignalering en ), moet men de volgende procedure volgen: Verschijnt het symbool gevolgd door een geluidssignaal. Om de werkwijze opnieuw op enkel afzuigen in te stellen, moet men het bovenstaande herhalen, op het display verschijnt het symbool . Meer dan 1 seconde wordt ingedrukt, wordt de secundaire Automatische start van de ventilatie ieder uur gedurende 10 minuten op de snelheid die knipperend op het display is weergegeven. Tegelijk in en laat de toetsen weer los: het display toont Wanneer de toets wordt ingedrukt, toont het display de volgende sequentie voor de snelheden van de ventilator 2312 . Deactivering: wanneer een willekeurige toets wordt ingedrukt, behalve de lichttoets. Accessoirefuncties: MICROSCHAKELAAR voor kappen met beschermkappen of beweegbare luiken. Vergemakkelijkt het inschakelen/uitschakelen door een luik te openen/sluiten of door een beschermkap uit te trekken, naargelang het soort kap (handeling die altijd aanbevolen is wanneer de vuren aan zijn). De ventilator start in 2e snelheid, maar alle functies van het commando zijn geactiveerd. [. . . ] de koolstoffilters garanderen geen zuurstofverversing van de lucht. Om de correcte ventilatie en luchtverversing van de keukenruimtes te verzekeren, bestaan er nationale en internationale normen die absoluut moeten worden nageleefd. De constructeur wijst iedere verantwoordelijkheid af voor brand veroorzaakt door geen onderhoud van de koolstoffilters. dE LAMPEN VERVANGEN Vervang de lampen altijd door andere lampen met dezelfde elektrische kenmerken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BARAZZA 1KBDD12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BARAZZA 1KBDD12 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag