Gebruiksaanwijzing BABYLISS G495E ISYLISS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BABYLISS G495E ISYLISS. Wij hopen dat dit BABYLISS G495E ISYLISS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BABYLISS G495E ISYLISS te teleladen.


BABYLISS G495E ISYLISS : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1753 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BABYLISS G495E ISYLISS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voor meer informatie over de voordelen van het product en advies over een goede ontharing (scrubben, epileren van de verschillende lichaamsdelen en scheren), gaat u naar onze website: www. Deze veiligheidsrichtlijnen aandachtig lezen vooraleer het apparaat te gebruiken !2 snelheden - snelheid I voor de gevoelige huidsdelen, snelheid II voor de benen 3. [. . . ] € Als het nodig blijkt de schaal van het apparaat schoon te maken, een in een zacht detergent gedrenkte doek gebruiken. VEILIGHEIDSADVIEZEN • OPGELET: Zakken in polyethyleen die het product of zijn verpakking bevatten kunnen gevaarlijk zijn. Niet gebruiken in wiegen , kinderbedjes , wandelwagentjes of babyboxen. De fijne film kan aan de neus en de mond kleven en het ademen belemmeren. € OPGELET: Niet gebruiken boven of in de nabijheid van de wastafels, badkuipen, douches of andere recipiënten met water. € In geval dit apparaat in een badkamer wordt gebruikt, vergeet de stekker dan niet uit het stopcontact te trekken na het gebruik. Inderdaad, de nabijheid van een waterbron kan gevaarlijk zijn, zelfs als het apparaat is uitgeschakeld. Om een aanvullende bescherming te waarborgen is het aan te raden in de elektrische kring van de badkamer een aardlekschakelaar (DDR) met een nominale bedrijfsverschilstroom van maximum 30mA te installeren. € Als de adapter of de voedingskabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, zijn naverkoopdienst of personen met vergelijkbare kwalificatie om een gevaar te vermijden. € Het apparaat niet gebruiken als het gevallen is of als het zichtbare sporen van schade vertoont. • Het apparaat niet onbewaakt ingeschakeld of aangesloten laten. € Onmiddellijk loskoppelen in geval van problemen tijdens het gebruik. € Geen andere accessoires gebruiken dan deze aanbevolen door BaByliss. • Het apparaat loskoppelen na elk gebruik en vooraleer het te reinigen. € Het apparaat niet op netvoeding aangesloten laten gedurende meer dan 24 uur. € Dit apparaat is niet voorzien voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysische, zintuiglijke of mentale vermogens, of personen zonder ervaring of kennis, behalve als deze via een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon hebben kunnen genieten van hun veiligheid, van een toezicht of van voorafgaande instructies betreffende het gebruik van het apparaat. [. . . ] Voor alle informatie betreffende de wijze waarop de batterijen op oplaadbare batterijen moeten worden uitgenomen kunt u best contact opnemen met BaByliss. Prima di utilizzare  Isyliss la prima volta, lasciarlo in carica per 16 ore. Accesorio zonas sensibles - reduce el número de discos depiladores para las axilas o las ingles. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BABYLISS G495E ISYLISS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BABYLISS G495E ISYLISS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag