Gebruiksaanwijzing BABYLISS 6732E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BABYLISS 6732E. Wij hopen dat dit BABYLISS 6732E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BABYLISS 6732E te teleladen.


BABYLISS 6732E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1347 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BABYLISS 6732E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] VEILIGHEIDSADVIEZEN • OPGELET: Zakken in polyethyleen die het product of zijn verpakking bevatten kunnen gevaarlijk zijn. Niet gebruiken in wiegen , kinderbedjes , wandelwagentjes of babyboxen. [. . . ] € Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, zijn naverkoopdienst of personen met vergelijkbare kwalificatie om een gevaar te vermijden. € T ijdens het gebruik van het apparaat opletten dat u het ventilatiesysteem van het apparaat niet blokkeert. In geval van oververhitting wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld of warmt niet langer op. In voorkomend geval de schakelaar op de handgreep van het apparaat op OFF zetten, het apparaat loskoppelen en laten afkoelen gedurende 10 minuten. VOORALEER u de haardroger opnieuw in gebruik neemt, nagaan of er geen haren of andere vuilresten de achterfilter van het apparaat verstoppen. In geval van nieuwe oververhitting het gebruik onmiddellijk stopzetten, het apparaat uitschakelen en de stekker uittrekken. € Het apparaat niet gebruiken als het gevallen is of als het zichtbare sporen van schade vertoont. • Het apparaat niet onbewaakt ingeschakeld of aangesloten laten. € Onmiddellijk loskoppelen in geval van problemen tijdens het gebruik. € Geen andere accessoires gebruiken dan deze aanbevolen door BaByliss. • Het apparaat loskoppelen na elk gebruik en vooraleer het te reinigen. € Vermijd elk contact tussen de warme oppervlakken van het apparaat en uw huid en in het bijzonder uw oren, uw ogen, uw gelaat en uw hals. [. . . ] ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATEN OP HET EINDE VAN HUN LEVENSDUUR In het belang van iedereen en om actief mee te helpen aan de collectieve milieubescherming-sinspanning: • Gooi uw producten niet weg met het huishoudelijk afval. • Gebruikdeterugname-enophalingssystemen die u ter beschikking staan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BABYLISS 6732E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BABYLISS 6732E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag