Gebruiksaanwijzing ASCASO DREAM PID

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ASCASO DREAM PID. Wij hopen dat dit ASCASO DREAM PID handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ASCASO DREAM PID te teleladen.


ASCASO DREAM PID : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (689 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ASCASO DREAM PID

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] daarmee kunt u de beste espresso´s en heerlijke cappuccino´s bereiden. Uw koffiezetapparaat is ontworpen en ontwikkeld volgens de laatste technologische innovaties, zowel wat betreft informatica als techniek. Neem contact op met uw dealer of met het inzamelpunt in uw woonplaats. Korte handleiding PID 22 K li k 22 DISPLAY K li k 23 Koffietemperatuur bekijken/selecteren TEMPERATUUR TONEN 23 22 K li k (hoger) (lager) wordt na 3s ingesteld 3s lang ingedrukt houden 23 22 K li k Programmeren (CELSIUS/FAHRENHEIT) 22 (PRE-INFUSIE) 22 NEDERLANDS K li k Ud K li k 23 ºC/ºF Pr Cr OFF U K li k 23 0s/1s/2s/3s/4s/5s ON/OFF OFF/0, 5h/1h/2h (CHRONOMETER) 22 (STAND-BY) 22 (TEMPERATUUR-SCHAKELAAR) 22 K li k K li k C li c k 23 K li k K li k 23 23 C li c k K li k 22 Dosis programmeren Houd ‘x’ of ‘y’ enkele seconden ingedrukt en laat hem los zodra u de gewenste dosis heeft X’’ Koffie zetten Indrukken en loslaten om koffie te zetten Y’’ 52 ascaso Inhoudsopgave 1. [. . . ] Draai vervolgens de knop voor water/stoom 4 dicht en schakel de functie uit door op de stoomschakelaar (3-II) te drukken. Wilt u meer dan drie cappuccino´s achter elkaar bereiden of wilt u daarna koffie zetten, raadpleeg dan paragraaf 2B en 2C. Let op: het stoomsysteem is voorzien van een veiligheidsbeperking waarmee het wordt stopgezet als hij 3 minuten achter elkaar in werking is geweest. Let op: aan het einde van het werken met stoom is de temperatuur van het apparaat te hoog om koffie te zetten. Het controlelampje 13 knippert totdat de temperatuur opnieuw correct is en op het scherm 21 gaat de ingestelde temperatuurwaarde voor het zetten van koffie knipperen. Let op: het is raadzaam om na ieder gebruik de stoom gedurende 5 seconden te laten doorlopen, om de leiding schoon te maken en te voorkomen dat hij verstopt raakt. Om de absorptie-opening schoon te maken kunt u een prikker of een paperclip gebruiken. OPSCHUIMEN: Melk opschuimen Om een zogenaamde “fluweelachtige” textuur te krijgen, moet u het cappuccinopijpje precies onder het melkoppervlak houden. Beweeg het pijpje daartoe in verschillende hoeken (altijd onder het melkoppervlak) totdat er dankzij de luchtcirculatie een emulsie ontstaat. Vergeet niet om de kan en het stoompijpje heen en weer te bewegen en er daarbij op te letten dat hij precies onder het melkoppervlak blijft werken. Maak ronde bewegingen om de melk helemaal te verwarmen tot de gewenste temperatuur. Chronometer, die aangeeft hoe lang het zetten van een kopje koffie duurt. U kunt deze functie activeren of deactiveren vanaf het programmeringsmenu. Als deze functie geactiveerd is, verschijnt er tijdens het koffie zetten op het scherm 21 de verstreken tijd, in plaats van de temperatuur. Stand-by modus, door een activeringstijd te selecteren tussen 0 (gedeactiveerd) en 0. Parameter voor het corrigeren van de temperatuur van het water en de temperatuur die in NEDERLANDS 60 ascaso de machine is gemeten. hiermee kunt u de temperatuur van het water afstellen afhankelijk van de omgevingstemperatuur. Om de waarden van de parameters 2 t/m 7 te wijzigen, moet u naar het programmeringsmenu gaan. Druk, terwijl de machine is ingeschakeld, op de toets 23 en druk, terwijl u deze ingedrukt houdt, ook op 22 . Gedurende 3 seconden verschijnen wisselend op het scherm 21 de woorden SET UP waarmee wordt aangegeven , dat u in het programmeringsmenu bent gekomen. Door op de toets 22 te drukken ziet u de verschillende parameters voorbij komen, die u kunt wijzigen. Zodra de gewenste parameter verschijnt drukt u op de toets 23 , om de waarden daarvan te wijzigen. [. . . ] Als de voedingskabel is beschadigd moet hij door de fabrikant, de after- • • • • 63 NEDERLANDS ascaso sales-service of door ander bevoegd personeel worden vervangen, om gevaar te voorkomen. € Schakel een defect apparaat of een apparaat waarvan de voedingskabel in slechte staat verkeerd niet in. € Plaats het apparaat op een vlak en stabiel oppervlak waar kinderen of dieren er niet bij kunnen komen, en uit de buurt van warme oppervlakken zoals kookplaten. € Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact en schakel het uit in het geval van een storing of slechte werking. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ASCASO DREAM PID

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ASCASO DREAM PID zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag