Gebruiksaanwijzing ARIETE BALAI 4163

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ARIETE BALAI 4163. Wij hopen dat dit ARIETE BALAI 4163 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ARIETE BALAI 4163 te teleladen.


ARIETE BALAI 4163 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4934 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ARIETE BALAI 4163

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] € Wij wijzen iedere verantwoordelijkheid af voor een onjuist gebruik of gebruik voor andere doeleinden dan die zijn voorzien in dit boekje. € Het wordt aangeraden de originele verpakking te bewaren, aangezien geen gratis assistentie wordt verleend als het product defect raakt bij het versturen naar een erkend Service Centrum doordat het niet goed is verpakt. € Het gebruik van niet door de fabrikant van het apparaat aanbevolen of geleverde accessoires kan gevaar voor brand, elektroshock en persoonlijk letsel veroorzaken. 41 NL Gevaar voor kinderen • Dit apparaat is niet geschikt om te worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met beperkte lichamelijke, sensoriële of geestelijke vermogens; Op gebruikers die het apparaat niet kennen en er geen ervaring mee hebben, of aan wie geen instructies voor het gebruik van het apparaat zijn gegeven, moet toezicht worden gehouden door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. [. . . ] Let op – schade aan materialen • Gebruik het apparaat niet om onbehandelde houten of permeabele vloeren, zacht plastic, houten voorwerpen of leer te reinigen. € Het gebruik van elektrische verlengsnoeren die niet zijn goedgekeurd door de producent van het apparaat kan schade en ongevallen veroorzaken. € Gebruik het apparaat niet zonder water, hierdoor zou de pomp beschadigd kunnen raken. In geval van bijzonder kalkrijk water (hardheid hoger van 20°f) moet een mengsel van 50 % kraanwater en 50 % gedistilleerd water worden gebruikt. € Na de stekker van het stroomsnoer uit het stopcontact te hebben gehaald en nadat alle delen zijn afgekoeld, mag het apparaat uitsluitend worden gereinigd met een niet schurende doek die iets is bevochtigd met water. € Giet geen azijn, ontkalkingsmiddelen of andere geparfumeerde substanties in het reservoir; anders komt de garantie onmiddellijk te vervallen. € Voordat u het apparaat opbergt, haalt u de stekker van de stroomkabel altijd uit het stopcontact. € Zorg dat het apparaat niet wordt blootgesteld aan weersomstandigheden (regen, zon, etc. 43 NL • Door eventuele wijzigingen aan dit product, waarvoor de fabrikant geen uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, wordt de veiligheid ervan niet langer gegarandeerd en komt de garantie voor de gebruiker te vervallen. Risico op schade door andere oorzaken • Gebruik het apparaat niet in gesloten ruimtes en bij dampen van olieverf, oplosmiddelen of waterafstotende lakken, brandbare stof of andere giftige of explosieve stoffen. € Kijk goed uit als u het apparaat met behulp van een ladder gebruikt. Het apparaat mag alleen met water worden gevuld met de stekker uit het stopcontact. € Trek de stekker niet uit het stopcontact door aan de kabel te trekken. € Wanneer u zelfs maar voor korte tijd weg moet, zet u het apparaat altijd op het accessoire om tapijten te reinigen (O). Schakel het apparaat uit en haal de stekker van de stroomkabel altijd uit het stopcontact. 1) A - Handvat B - Stoomspuitknop C - Handvat D - Startverklikker E - Snoerhaakje F - Stoomregelingsknop G - Waterreservoir H - Filter I - Motorbasis L - Stoomkop M - Wasbare dweil voor vloeren N - Maatbekertje O - Accessoire voor het reinigen van tapijten P - Knop lossezetten handvat Q - Straalpijp stoomuitgang R - Klitteband voor de dweilen NL Het apparaat in elkaar zetten Als u het apparaat eenmaal uit de doos heeft gehaald, handelt u als volgt:: Bevestig de motorbehuizing aan de stoomkop (Fig. Schroef de bijgeleverde schroef aan om de onderdelen vast te zetten (Fig. Verwijder het waterreservoir (G) door het zacht omlaag te drukken en vervolgens te hellen en naar buiten te trekken (Fig. Vul het reservoir met het speciaal bijgeleverde maatbekertje (N) to aan het MAX niveau (Fig. Bij bijzonder kalkhoudend water (met een hogere hardheid dan 20°f) gebruikt u een mengsel bestaande uit 50% kraanwater en 50% gedemineraliseerd water. Plaats het reservoir (G) door het zacht omlaag te drukken en gelijktijdig naar de binnenkant te drukken. Let op dat het tandje aan de bovenkant van het reservoir niet wordt geforceerd tijdens het verwijderen/ plaatsen hiervan. [. . . ] Giet het waterreservoir helemaal leeg; zorg dat er geen water in blijft staan, hierdoor wordt het ontstaan van kalkaanslag bevorderd. Wacht minstens 5 minuten tot de stoomkop en de stoomdoek goed zijn afgekoeld. Zet het apparaat op het accessoire voor het reinigen van tapijten (O). Het apparaat is niet klaar voor Druk dertig (30) seconden op de stoomknop tot u het gebruik geluid van de pomp hoort. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ARIETE BALAI 4163

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ARIETE BALAI 4163 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag