Gebruiksaanwijzing ARIETE 985

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ARIETE 985. Wij hopen dat dit ARIETE 985 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ARIETE 985 te teleladen.


ARIETE 985 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1969 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ARIETE 985

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Zet de oven op een werktafel of een keukenmeubel dat een temperatuur van tenminste 90°C kan verdragen en laat een beetje ruimte vrij boven de oven. De oven mag in geen enkel geval ingebouwd of in een meubel geplaatst worden. Pas op dat de elektriciteitskabel niet in contact komt met de warme oppervlaktes. [. . . ] Als de voedingskabel beschadigd is moet ze worden vervangen door de Constructeur of door zijn technische assistentieservice of in ieder geval door een persoon die over dezelfde kwalificaties beschikt zodat ieder risico wordt voorkomen. Het apparaat is alleen bedoeld voor HUISHOUDELIJK GEBRUIK en is dus niet geschikt voor commercieel of industrieel gebruik. Eventuele veranderingen van dit product, die niet nadrukkelijk door de producent zijn goedgekeurd, kunnen de veiligheid van de gebruiker in gevaar brengen, tevens vervalt de gebruiksgarantie. Wanneer men het apparaat als afval wil verwerken moet het onbruikbaar gemaakt worden door de voedingskabel er af te knippen. Bovendien wordt het aanbevolen om alle gevaarlijke onderdelen van het apparaat te verwijderen, vooral voor kinderen die het apparaat kunnen gaan gebruiken als speelgoed. Houdt de verpakkingselementen buiten bereik van kinderen omdat ze een gevarenbron kunnen zijn. Het product mag niet aangezet worden met een externe timer of door een afzonderlijk systeem met afstandbediening. 1) A Handvat B Verwarmingselementen C Rooster D Lekbak E Bakniveau F Basis van het apparaat G Thermostaatknop H Knop functiekeuze I Verklikker temperatuur klaar L Startknop en timer M Vork verwijderen rooster en lebak N Kruimelopvangbakje EERSTE GEBRUIK Voer een bakcyclus “leeg” uit zodat de geur en de rook die wordt veroorzaakt door de beschermende stoffen die op de metalen wanden aanwezig zijn worden verwijderd: te zetten, zet de temperatuur op maximum - zet de oven aan door de knop (H) op het symbool en de timer op 15 minuten; - laat het apparaat werken met het deurtje open en in een goed geluchte ruimte. Tijdens deze handeling is normaal dat er rook uit van de metalen onderdelen afkomt en uit de openingen aan de zijkant. GEBRUIKSAANWIJZINGEN - Bereid de etenswaren die gebakken moeten worden voor door ze op het rooster (C) te leggen of in de lekbak (D). - Steek de stekker in een stopcontact en kies met de knop voor de functiekeuze (H) het gewenste baktype: boven bakken (voor gratin); onder bakken; bakken op vol vermogen (gelijktijdig boven en onder); Bakken boven met ventilatie; Bakken onder met ventilatie; bakken op vol vermogen (boven en onder gelijktijdig) met ventilatie. - 33 - NL Opmerking: Dankzij de ventilatiefunctie wordt de warme lucht overal vespreid in de oven waardoor op alle niveaus evenredig wordt gebakken zonder de geuren te mengen. - Draai aan de thermostaatknop (G) en stel de gewenste baktemperatuur in. - Plaats het rooster (C) met de van te voren bereide gerechten, in de oven op het gewenste bakniveau (E) met behulp van de speciale vork (M) (Fig. Als de etenswaren op rooster (C) worden gebakken, zet de lekbak (D) op een niveau (E) onder het rooster (C) zodat het vet wordt opgevangen. Het wordt aangeraden om twee bekertjes water in de lekbak (D) te gieten om rook, stank en vastbakken te voorkomen. [. . . ] - Gebruik voor het reinigen van de binnenkanten nooit producten die het aluminium kunnen verroesten (reinigingsmiddelen in spuitbussen) en de wanden niet bekrassen met scherp of puntige voorwerpen. Reinig de binnenkant met een vochtige spons, na het gebruik en nadat de oven helemaal is afgekoeld. PAS OP: Alle gelakte onderdelen mogen alleen gereinigd worden met water en zeep of andere production die niet schuren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ARIETE 985

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ARIETE 985 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag