Gebruiksaanwijzing APPLE POWERBOOK G4 GIGABIT ETHERNET AIRPORT CARD REPLACEMENT INSTRUCTIONS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing APPLE POWERBOOK G4 GIGABIT ETHERNET. Wij hopen dat dit APPLE POWERBOOK G4 GIGABIT ETHERNET handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing APPLE POWERBOOK G4 GIGABIT ETHERNET te teleladen.


APPLE POWERBOOK G4 GIGABIT ETHERNET AIRPORT CARD REPLACEMENT INSTRUCTIONS: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (381 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   APPLE POWERBOOK G4 GIGABIT ETHERNET GETTING STARTED (6358 ko)
   APPLE POWERBOOK G4 GIGABIT ETHERNET MODEM REPLACEMENT INSTRUCTIONS (457 ko)
   APPLE POWERBOOK G4 GIGABIT ETHERNET MEMORY REPLACEMENT INSTRUCTIONS (423 ko)
   APPLE POWERBOOK G4 GIGABIT ETHERNET KEYBOARD REPLACEMENT INSTRUCTIONS (394 ko)
   APPLE POWERBOOK G4 GIGABIT ETHERNET HARD DRIVE REPLACEMENT INSTRUCTIONS (430 ko)
   APPLE POWERBOOK G4 GIGABIT ETHERNET BOTTOM CASE REPLACEMENT INSTRUCTIONS (287 ko)
   APPLE POWERBOOK G4 GIGABIT ETHERNET MODEM REPLACEMENT INSTRUCTIONS (434 ko)
   APPLE POWERBOOK G4 GIGABIT ETHERNET KEYBOARD REPLACEMENT INSTRUCTIONS (367 ko)
   APPLE POWERBOOK G4 GIGABIT ETHERNET HARD DRIVE REPLACEMENT INSTRUCTIONS (409 ko)
   APPLE POWERBOOK G4 GIGABIT ETHERNET MEMORY CARD REPLACEMENT INSTRUCTIONS (422 ko)
   APPLE POWERBOOK G4 GIGABIT ETHERNET BOTTOM CASE REPLACEMENT INSTRUCTIONS (291 ko)
   APPLE POWERBOOK G4 GIGABIT ETHERNET AIRPORT CARD REPLACEMENT INSTRUCTIONS (358 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding APPLE POWERBOOK G4 GIGABIT ETHERNETAIRPORT CARD REPLACEMENT INSTRUCTIONS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Open de PowerBook en plaats het beeldscherm in een hoek die groter is dan negentig graden. Draai vervolgens de PowerBook voorzichtig om en leg de computer plat op de tafel. Zorg ervoor dat het beeldscherm over de rand van de tafel hangt en op je schoot rust (Figuur 1B). Belangrijk : Open het beeldscherm niet verder dan in de figuur wordt weergegeven. A B Figuur 1 PowerBook G4 (Gigabit Ethernet) - AirPort Card 1 6. [. . . ] Om te voorkomen dat er zich statische elektriciteit in je lichaam opbouwt, kun je beter niet rondlopen totdat je klaar bent met de installatie en de computer hebt dichtgemaakt. Figuur 7 PowerBook G4 (Gigabit Ethernet) - AirPort Card 3 De geïnstalleerde AirPort-kaart verwijderen 1. Trek het klemmetje van de antenne naar achteren (Figuur 8A) en koppel de antenneconnector los (Figuur 8B), zodatde kaart een stukje omhoogkomt. Houd de AirPort-kaart met één hand vast en pak met je andere hand het stekkertje van de antennekabel. Trek hierbij niet te hard aan de antennekabel (Figuur 8C). D C Figuur 8 A B Belangrijk : Als je niet direct een nieuwe AirPort-kaart installeert, dien je het stekkertje van de antennekabel opnieuw in de houder te plaatsen. (Figuur 10B) Trek de lus van de antennekabel een stukje omhoog en weg van de rand van de behuizing van de computer. Hiermee voorkom je dat de kabel voor de PC Card-sleuf komt te zitten die zich onder de AirPort-kaart bevindt of bekneld raakt tijdens het terugplaatsen van de behuizing. Als het uiteinde van de AirPort-kaartconnector omhoog steekt, duw je de connector naar beneden totdat deze vlak ligt. Als het uiteinde naar boven steekt, kun je de onderkant van de behuizing niet goed terugplaatsen. 4 PowerBook G4 (Gigabit Ethernet) - AirPort Card De vervangende AirPort-kaart installeren 1. Als de te installeren AirPort-kaart is geleverd met een AirPort-adapter (Figuur 9A), verwijder je de metalen klem (Figuur 9B) en trek je de AirPort-kaart (Figuur 9C) uit de adapter. (De adapter en de klem zijn niet geschikt voor de PowerBook). A Figuur 9 C B 2. Trek, indien nodig, het stekkertje van de antennekabel (Figuur 10A) uit de houder (Figuur 10B). B Figuur 10 A 3. Als het uiteinde van de AirPort-kaartconnector (Figuur 11A) niet schuin omhoog steekt, trek je deze aan het uiteinde voorzichtig een stukje omhoog. Schuif de AirPort-kaart (Figuur 11B) met het ID-nummer en streepjescode naar boven in de connector. Druk de kaart goed aan totdat deze stevig op de connector is aangesloten. B A Figuur 11 PowerBook G4 (Gigabit Ethernet) - AirPort Card 5 5. Sluit het stekkertje van de antennekabel (Figuur 12A) aan op de poort, die zich direct onder het plastic afdekplaatje (Figuur 12B) aan het uiteinde van de AirPort-kaart bevindt. Controleer of het stekkertje recht is voordat je deze op de kaart aansluit. Druk de AirPort-kaart naar beneden totdat het stekkertje van de antennekabel in het klemmetje zit (Figuur 12C). Belangrijk : Leid de antennekabel (Figuur 12D) tussen de rand van de computer en de AirPort-kaart. Zorg ervoor dat de kabel niet te dicht bij de rand van de computer komt, zodat deze bij het terugplaatsen van de behuizing niet bekneld kan raken en dat de kabel niet voor de PC Card-sleuf (onder de AirPort-kaart) hangt. Schuif het plastic afdekplaatje (Figuur 12B) van de AirPort-kaart over de bovenkant van de kaart. Opmerking : Je dient het plastic afdekplaatje tijdens de installatie van de onderkant van de behuizing over de kaart te schuiven. Als je dit niet doet, kun je de onderkant van de computer niet goed terugplaatsen. E B Figuur 12 D C A 6 PowerBook G4 (Gigabit Ethernet) - AirPort Card De computer sluiten 1. [. . . ] Waarschuwing : Zet de computer pas aan als alle interne en externe onderdelen zich op de juiste positie bevinden en de computer is gesloten. Werken met een computer die open is of waarvan onderdelen ontbreken, kan schade aan de computer of letsel veroorzaken. Apple Computer, Inc. Dit document is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden gekopieerd, hetzij geheel of gedeeltelijk, zonder schriftelijke toestemming van Apple. Het Apple logo is een handelsmerk van Apple Computer, Inc. , dat is gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING APPLE POWERBOOK G4 GIGABIT ETHERNET

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding APPLE POWERBOOK G4 GIGABIT ETHERNET zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag