Gebruiksaanwijzing APPLE PAGES

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing APPLE PAGES. Wij hopen dat dit APPLE PAGES handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing APPLE PAGES te teleladen.


APPLE PAGES : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4545 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   APPLE PAGES 2009 (14468 ko)
   APPLE PAGES 2008 (4199 ko)
   APPLE PAGES (3170 ko)
   APPLE PAGES 2008 (4131 ko)
   APPLE PAGES 2009 (13716 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding APPLE PAGES

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Pages Gebruikershandleiding K Apple Computer, Inc. © 2005 Apple Computer, Inc. Volgens de auteursrechtelijke bepalingen mag deze handleiding niet zonder schriftelijke toestemming van Apple geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd. Het gebruik van dit product is onderworpen aan de voorwaarden van de licentieovereenkomst in dit pakket. Het Apple logo is een handelsmerk van Apple Computer, Inc. , dat is gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen. [. . . ] Hiermee stelt u de ruimte in tussen de huidige lay-out en de vorige en volgende lay-outs. Hiermee wordt boven aan een pagina met de huidige lay-out begonnen. Wanneer u het gewenste aantal kolommen hebt aangemaakt, kunt u de grootte van de kolommen al doende aanpassen met de documentlinialen in plaats van waarden in te voeren voor de kolombreedte en het kolomwit in het infovenster 'Lay-out'. 106 Hoofdstuk 5 De lay-out en inhoudsopgave van een document opmaken De breedte van kolommen aanpassen met behulp van de linialen m Sleep de linker- of rechterrand van het grijze kolomwitgebied tot net onder de horizontale liniaal. De grijze gebieden geven de ruimte tussen de kolommen aan. De witte gebieden onder de liniaal geven het tekstgebied binnen kolommen aan. De lay-out van kolommen en pagina's variëren U kunt met kolom- en lay-outeinden variaties aanbrengen in de lay-out van de tekst op een pagina. Met een kolomeinde wordt de doorloop van tekst in een kolom onderbroken (zodat de rest van de kolom leeg is) om tekst te laten doorlopen in de volgende kolom. Met een lay-outeinde wordt een lay-out beëindigd en een nieuwe begonnen, met een ander aantal kolommen, andere kolommarges of met een witruimte voor of na de lay-out. Kolomeinden of lay-outeinden hebben geen invloed op de kopteksten, voetteksten, paginanummering of andere opmaakopties die zijn ingesteld voor het document of de sectie. (Raadpleeg voor meer informatie over opmaakopties voor secties het gedeelte "De documentopmaak variëren met behulp van sectie-einden" op pagina 112. ) U kunt de hier beschreven opmaakopties zowel op lay-outs met één kolom als die met meerdere kolommen toepassen. Om een kolomeinde aan te brengen, gaat u als volgt te werk: 1 Plaats de cursor achter het woord waar de tekstdoorloop moet eindigen. De tekst wordt onderbroken op de plaats van de cursor en gaat verder in de volgende tekstkolom. Als u een kolomeinde invoegt in een lay-out met één kolom, gaat de tekst verder vanaf de bovenkant van de volgende pagina. Wanneer u hebt ingesteld dat onzichtbare opmaaktekens moeten worden getoond in het document, verschijnt een kolomeindesymbool dat er als volgt uitziet: Hoofdstuk 5 De lay-out en inhoudsopgave van een document opmaken 107 Om het aantal kolommen te wijzigen, gaat u als volgt te werk: 1 Plaats het invoegpunt achter het woord waar u het huidige aantal kolommen in een ander aantal wilt wijzigen en wilt overgaan op een andere lay-out. Er wordt een lay-outeinde ingevoegd en het invoegpunt wordt verplaatst naar de bovenkant van de volgende lay-out. Wanneer u hebt ingesteld dat onzichtbare tekens moeten worden getoond in het document, verschijnt een lay-outeindesymbool dat er als volgt uitziet: 3 Stel het gewenste aantal kolommen in en maak die vervolgens op in het tabblad 'Layout' van het infovenster 'Lay-out'. Om de lay-outmarges van kolommen te wijzigen, gaat u als volgt te werk: 1 Kies 'Weergave' > 'Toon infovenster' (of klik op de knop 'Info' in de knoppenbalk). 3 Om de buitenste marges van de kolomlay-out te wijzigen, voert u in het gedeelte 'Lay-outmarges' waarden in de velden 'Links' en 'Rechts' in. 4 Om de ruimte boven en onder de huidige kolomlay-out in te stellen, voert u in het gedeelte 'Lay-outmarges' waarden in de velden 'Voor' en 'Na' in. Opmerking: de nieuwe marges kunnen de paginamarges die voor het document zijn ingesteld niet overschrijden. Een lay-out boven aan een pagina plaatsen m Schakel in het tabblad 'Lay-out' van het infovenster 'Lay-out' het aankruisvak 'Lay-out begint op nieuwe pagina' in. 108 Hoofdstuk 5 De lay-out en inhoudsopgave van een document opmaken Een document aanmaken met tegenover elkaar liggende linker- en rechterpagina's Als u document een dubbelzijdig wilt afdrukken en vervolgens wilt inbinden, heeft het document links en rechts tegenover elkaar liggende pagina's. Eventueel kunt u dan verschillende marges en lay-outs gebruiken voor linker- en rechterpagina's. U kunt bijvoorbeeld de marges aan de kant van de band (de rugkant) breder maken dan de buitenste marges (zoals voor deze handleiding is gebeurd). U kunt ook paginanummers plaatsen in de buitenste hoeken van de pagina's. Hiertoe moet u in Pages opgeven dat dit document tegenover elkaar liggende pagina's bevat. Om verschillende marges in te stellen voor tegenover elkaar liggende linker- en rechterpagina's, gaat u als volgt te werk: 1 Kies 'Weergave' > 'Toon infovenster' (of klik op de knop 'Info' in de knoppenbalk). [. . . ] Om plaatsaanduidingstekst aan te maken, gaat u als volgt te werk: 1 Typ tekst op de pagina en maak deze naar eigen inzicht op. 2 Selecteer de tekst in blokken die gebruikers van de sjabloon moeten kunnen bewerken en kies 'Opmaak' > 'Geavanceerd' > 'Stel in als plaatsaanduidingstekst'. Belangrijk: Zorg bij het selecteren van blokken tekst die u wilt gebruiken als plaatsaanduidingstekst ervoor dat u niet het teken voor het alinea-einde selecteert. Als u dat wel doet, wordt de hele alinea verwijderd als de gebruiker begint te typen in de plaatsaanduidingstekst, en neemt de nieuwe tekst de eigenschappen van de volgende alinea over. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING APPLE PAGES

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding APPLE PAGES zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag