Gebruiksaanwijzing APPLE NETWORK SERVICES LOCATION MANAGER ADMINISTRATOR GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing APPLE NETWORK SERVICES LOCATION MANAGER. Wij hopen dat dit APPLE NETWORK SERVICES LOCATION MANAGER handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing APPLE NETWORK SERVICES LOCATION MANAGER te teleladen.


APPLE NETWORK SERVICES LOCATION MANAGER ADMINISTRATOR GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (53 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   APPLE NETWORK SERVICES LOCATION MANAGER ADMINISTRATOR GUIDE (33 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding APPLE NETWORK SERVICES LOCATION MANAGERADMINISTRATOR GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] In het verleden was het vaak moeilijk om diensten te vinden op een TCP/IP-netwerk zonder dat de beheerder zelf voor een lijst van beschikbare diensten zorgde. Met de NSL Manager melden netwerkdiensten zich aan en kunnen deze diensten worden gevonden door de programma's die ze nodig hebben. Wanneer een programma de NSL Manager vraagt een bepaalde netwerkdienst te vinden, zoekt de NSL Manager met behulp van standaardprotocollen naar beschikbare diensten. [. . . ] (Samengebruik en Persoonlijke webserver in Mac OS 9 en Mac OS 9. 1 maken bijvoorbeeld gebruik van SLP-registratie. ) Door de SLP-plug-in wordt een SLP service agent aangemaakt op de hostcomputer. Op netwerken met een SLP DA (Directory Agent) worden de diensten door de SLP service agent bij de DA geregistreerd. (Het verkeer vindt grotendeels op het lokale subnet plaats. ) Op de host waarop diensten worden aangemeld en de host waarop diensten worden gezocht, dienen compatibele versies van de SLP-plug-in te zijn geïnstalleerd. Diensten die worden aangemeld door versie 1. 0 van de plug-in worden niet gevonden door hosts waarop versie 1. 1 of hoger is geïnstalleerd. Omgekeerd worden diensten die worden aangemeld door versie 1. 1 of hoger van de plug-in niet gevonden door hosts waarop versie 1. 0 is geïnstalleerd. Als u diensten buiten het lokale subnet wilt registreren of vinden, dient u de IP Multicast Router-functionaliteit in te schakelen. Multicasting wordt door MacIP en PPP niet ondersteund. 5 SLP-registratie in Mac OS 9 Bij het aanmelden van diensten worden door de SLP-plug-in in Mac OS 9 de volgende stappen uitgevoerd om vast te stellen in welke netwerkomgeving ("SLP scope") de dienst dient te worden geregistreerd. m Als door het registrerende programma of de registrerende dienst een netwerkomgeving wordt opgegeven, wordt de dienst door de SLP-plug-in ook in die omgeving geregistreerd. m Als door het registrerende programma of de registrerende dienst geen netwerkomgeving wordt opgegeven, registreert de SLP-plug-in de dienst in het eerste domein in de lijst met zoekdomeinen in de TCP/IP-instellingen van de host. m Als er in de TCP/IP-instellingen van de host geen zoekdomein is opgegeven, probeert de plug-in een omgeving af te leiden van het domein in de URL van de dienst. Zo wordt bijvoorbeeld een dienst met de URL http://me. mydomain. com in de omgeving mydomain. com geregistreerd en een dienst met de URL http://me. sub. mydomain. com in de omgeving sub. mydomain. com. m Als met de bovenstaande stappen geen omgeving kan worden gevonden, wordt de dienst geregistreerd in de standaard "SLP scope", de omgeving 'Lokale diensten' (of 'Local Services' in de Engelstalige versie van Mac OS 9). SLP-registratie in Mac OS 9. 1 en Mac OS X De SLP-plug-in in Mac OS 9. 1 en Mac OS X maken gebruik van een ander algoritme dan de plug-in in Mac OS 9 om te bepalen in welke netwerkomgeving ("SLP scope") de dienst wordt geregistreerd. m Als er door de DHCP-server (DHCP SLP-servicebereikoptie, code 79) een verplicht bereik wordt opgegeven, registreert de SLP-plug-in de dienst in een omgeving die aan dit bereik is toegewezen. m Als de DHCP-server geen verplicht bereik opgeeft, wordt de dienst door de plug-in geregistreerd in de omgeving die wordt opgegeven in een configuratie- of voorkeurenbestand (zoals het bestand dat wordt aangemaakt met het AppleScript "Stel mijn netwerkomgeving in", beschikbaar in het onderwerp "Een USB-printer gemeenschappelijk gebruiken" van het on line helpsysteem van OS 9. 1). m Als er geen omgeving wordt gevonden in een configuratie- of voorkeurenbestand, wordt de dienst geregistreerd in een omgeving met de naam van een niet-verplicht bereik dat door DHCP wordt gespecificeerd. m Als met de bovenstaande stappen geen omgeving kan worden gevonden, wordt de dienst geregistreerd in de standaard "SLP scope", de omgeving 'Lokale diensten' (of 'Local Services' in de Engelstalige versie van Mac OS 9). 6 Hoofdstuk Het netwerk instellen voor LDAP-zoekacties De NSL Manager maakt gebruik van de LDAP-plug-in om netwerkdiensten te zoeken in LDAPdirectory's. LDAP in Mac OS 9 en Mac OS 9. 1 De LDAP plug-in van de NSL Manager zoekt altijd op de LDAP-server en in de bijbehorende LDAP-searchbase die zijn opgegeven in het gedeelte 'LDAP-diensten' in de Hosts-instellingen op het tabblad 'Geavanceerd' van het regelpaneel 'Internet'. Diensten die in deze standaarddirectory worden gevonden, worden weergegeven in een omgeving met dezelfde naam als de LDAP-server. Programma's en gebruikers kunnen met de plug-in in andere LDAP-directory's zoeken. [. . . ] De zoekdatabase ou=printers, o=school kan bijvoorbeeld als volgt worden gereorganiseerd: service=printers, ou=HumanioraGbw, o=school service=printers, ou=ExactGbw, o=school service=printers, ou=AdminGbw, o=school m Als u wilt zoeken met NSL, kunt u een aparte tak in een directory aanmaken. Voorbeeld: ldap. voorbeeld. com/ou=nsl, c=us LDAP in Mac OS X De eerste versie van Mac OS X ondersteunt geen LDAP-zoekacties door de NSL Manager. Het netwerk instellen voor NBP-zoekacties Als AppleTalk op een host actief is, worden AppleTalk-zones en AppleShare-servers in het netwerk geregistreerd in de AppleTalk-omgeving. Het netwerk instellen voor NetInfo-zoekacties NetInfo is de eigen directorydienst van Mac OS X. In de eerste versie van Mac OS X worden NetInfo-zoekacties door de NSL Manager echter niet ondersteund. Beveiliging De NSL Manager verhoogt de beschikbaarheid voor netwerkgebruikers van netwerkdiensten die voorheen moeilijk te vinden waren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING APPLE NETWORK SERVICES LOCATION MANAGER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding APPLE NETWORK SERVICES LOCATION MANAGER zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag