Gebruiksaanwijzing APPLE MAC MINI INTEL-BASED 2007

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing APPLE MAC MINI INTEL-BASED. Wij hopen dat dit APPLE MAC MINI INTEL-BASED handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing APPLE MAC MINI INTEL-BASED te teleladen.


APPLE MAC MINI INTEL-BASED 2007: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1155 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding APPLE MAC MINI INTEL-BASED2007

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Nog even en u en uw Mac mini zijn vrienden voor het leven. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Snel aan de slag 8 Inhoud van de verpakking 8 De Mac mini installeren 16 De Mac mini in de sluimerstand zetten of uitschakelen Hoofdstuk 2: Alles over uw Mac mini 22 De voorkant van de Mac mini 24 De achterkant van de Mac mini 26 Antwoorden op uw vragen Hoofdstuk 3: Problemen oplossen 32 34 36 38 38 42 43 44 46 Problemen die het gebruik van de Mac mini verhinderen De bij de computer geleverde software opnieuw installeren Andere problemen Apple Hardware Test gebruiken Problemen met de internetverbinding Problemen met de draadloze communicatie via AirPort Extreme De software van de computer up-to-date houden Meer informatie over service en ondersteuning De locatie van het serienummer van de computer Inhoudsopgave 3 Hoofdstuk 4: En tot slot 49 51 52 53 54 54 55 55 58 58 59 Aanwijzingen voor de installatie en het gebruik van de Mac mini Connectors en poorten gebruiken De lichtnetadapter gebruiken Informatie over de laser Activiteiten met een verhoogd risico De Mac mini schoonmaken Gehoorbeschadiging voorkomen Belangrijke informatie over ergonomische en gezondheidsaspecten De Mac mini meenemen Apple en het milieu Regulatory Compliance Information 4 Inhoudsopgave 1 1 Snel aan de slag www. apple. com/nl/macmini Mac Help Migratie-assistent De Mac mini is zo ontworpen dat u er onmiddellijk mee aan de slag kunt. Als u nog nooit met een Mac mini of een andere Macintosh computer hebt gewerkt, raadpleegt u dit hoofdstuk voor meer informatie. Belangrijk: lees alle installatie-instructies en de veiligheidsinformatie op pagina 47 voordat u de Mac mini op het lichtnet aansluit. Als u een ervaren gebruiker bent, weet u vermoedelijk al voldoende om direct met de nieuwe computer te werken. [. . . ] 4 Schakel het aankruisvak vóór 'Ingebouwd Ethernet' in en sleep deze configuratie naar de bovenste positie in de lijst met netwerkpoortconfiguraties. 5 Kies 'Ingebouwd Ethernet' uit het venstermenu 'Toon'. 8 Controleer of u de juiste gegevens van uw internetaanbieder hebt ingevuld in het veld 'Accountnaam'. 9 Als u het aankruisvak 'Bewaar wachtwoord' hebt ingeschakeld, typt u het wachtwoord opnieuw, zodat u er zeker van bent dat dit correct is. Controleer of u de juiste gegevens van uw internetaanbieder in dit paneel hebt ingevoerd. 40 Hoofdstuk 3 Problemen oplossen 11 Klik op 'Pas nu toe'. Netwerkverbindingen Controleer of de Ethernet-kabel is aangesloten op de Mac mini en op de netwerkaansluiting. Controleer ook of de kabels en de voedingen van de Ethernethubs en -routers goed zijn aangesloten. Als twee of meer computers gebruikmaken van dezelfde internetverbinding, moet u controleren of het netwerk correct is geconfigureerd. Hiervoor moet u weten of uw internetaanbieder één of meerdere (een voor elke computer) IP-adressen verstrekt. Als u slechts één IP-adres hebt, moet u een router hebben die het delen van één IPadres door meerdere computers mogelijk maakt. Dit wordt wel NAT (Network Address Translation) of "IP masquerading" genoemd. Raadpleeg voor informatie over de configuratie de documentatie die bij de router is geleverd, of neem contact op met degene die het netwerk heeft geconfigureerd. Met een AirPort-basisstation kunt u één IP-adres delen met meerdere computers. Raadpleeg Mac Help of de AirPort Extremewebsite van Apple op www. apple. com/nl/support/airport voor meer informatie over het gebruik van een AirPort-basisstation. Als u het probleem met behulp van de bovengenoemde stappen niet kunt oplossen, neemt u contact op met uw internetaanbieder of netwerkbeheerder. Hoofdstuk 3 Problemen oplossen 41 Problemen met de draadloze communicatie via AirPort Extreme Als u problemen ondervindt met AirPort Extreme, kunt u het volgende doen: Â Controleer of de computer of het netwerk waarmee u een verbinding tot stand wilt brengen, actief is en over een draadloos toegangspunt beschikt. Â Controleer of u de software op de juiste manier hebt geconfigureerd volgens de instructies die u bij het basisstation of toegangspunt hebt ontvangen. Â Zorg ervoor dat u zich binnen het bereik van het basisstation van de andere computer of het netwerk bevindt. Elektronische apparaten of metalen voorwerpen kunnen interferentie veroorzaken met draadloze communicatie, waardoor het bereik kan afnemen. De ontvangst wordt soms beter wanneer de computer wordt verplaatst of gedraaid. Â Raadpleeg AirPort Help (kies in de menubalk 'Help' > 'Mac Help' en kies vervolgens 'Bibliotheek' > 'AirPort Help'), of raadpleeg de handleiding bij het draadloze apparaat voor meer informatie. 42 Hoofdstuk 3 Problemen oplossen De software van de computer up-to-date houden Als u een verbinding met het internet tot stand brengt, kunt u de meest recente gratis software-updates, besturingsbestanden en andere Apple uitbreidingen automatisch downloaden en installeren. Wanneer u een internetverbinding hebt, zoekt Software-update op de internetservers van Apple naar updates voor de computer. U kunt echter ook een schema instellen zodat de Mac mini regelmatig op de Apple server naar updates zoekt en deze automatisch worden gedownload en geïnstalleerd. [. . . ] Ga voor meer informatie over het recyclingprogramma van Apple naar de volgende website: www. apple. com/nl/environment/recycling Gebruikte batterijen U moet zich volgens de in uw woonplaats geldende richtlijnen of regelgeving van batterijen ontdoen. California: The coin cell battery in your product contains perchlorates. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen. Nederland: gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd. 62 Taiwan: Europese Unie: gescheiden inzameling Bovenstaand symbool geeft aan dat dit product volgens de lokale regelgeving niet samen met huishoudelijk afval mag worden weggegooid. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING APPLE MAC MINI INTEL-BASED

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding APPLE MAC MINI INTEL-BASED zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag