Gebruiksaanwijzing APPLE MAC MINI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing APPLE MAC MINI. Wij hopen dat dit APPLE MAC MINI handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing APPLE MAC MINI te teleladen.


APPLE MAC MINI : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2206 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   APPLE MAC MINI 2011 (3149 ko)
   APPLE MAC MINI 2009 (1926 ko)
   APPLE MAC MINI 2010 (2755 ko)
   APPLE MAC MINI EARLY 2006 (2208 ko)
   APPLE MAC MINI (2369 ko)
   APPLE MAC MINI 2011 (3096 ko)
   APPLE MAC MINI 2006 (1297 ko)
   APPLE MAC MINI 2005 (2083 ko)
   APPLE MAC MINI 2009 (3124 ko)
   APPLE MAC MINI 2010 (2770 ko)
   APPLE MAC MINI PLUG-IN REFERENCE (2213 ko)
   APPLE MAC MINI 2009 MAC OS X SERVER (1584 ko)
   APPLE MAC MINI INTEL-BASED MID 2007 (873 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding APPLE MAC MINI

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Mac mini Gebruikershandleiding Installatie van de Mac mini en het oplossen van problemen K Apple Computer, Inc. © 2006 Apple Computer, Inc. Volgens de auteursrechtelijke bepalingen mag deze handleiding niet zonder schriftelijke toestemming van Apple geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd. Het Apple logo is een handelsmerk van Apple Computer, Inc. , dat is gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Apple is het niet toegestaan het via het toetsenbord op te roepen Apple logo (Option + Shift + K) te gebruiken voor commerciële doeleinden. [. . . ] Opmerking: Als u gegevens op diskettes hebt, kunt u een externe USB-disketteeenheid aansluiten om de gegevens naar de Mac mini te kopiëren. Externe USBdiskette-eenheden zijn verkrijgbaar bij een erkende Apple reseller of bij de online Apple Store op www. apple. com/nl/store/. 56 Hoofdstuk 3 Werken met de Mac mini Cd- of dvd-schijven in de eenheid plaatsen Programma's vanaf een cd of dvd installeren of gebruiken 1 Plaats de schijf in de optische-schijfeenheid met de bedrukte zijde naar boven gericht. 2 Zodra het symbool van de schijf op het bureaublad verschijnt, kunt u de schijf gebruiken. Opmerking: sommige dvd-schijven zijn tweezijdig en sommige schijven zijn mogelijk aan geen van beide zijden bedrukt. Schijven uit de eenheid verwijderen Als u een schijf wilt verwijderen, sleept u het symbool van de schijf naar de prullenmand. U kunt ook op de cd-/dvd-verwijdertoets (C) op een Apple toetsenbord of de F12-toets op andere toetsenborden drukken. Als u een schijf niet kunt verwijderen, stopt u de programma's die gebruikmaken van de schijf en probeert u het opnieuw. Als dit niet helpt, start u de computer opnieuw op terwijl u de muisknop ingedrukt houdt. Voorwerpen op de Mac mini kunnen er de oorzaak van zijn dat u een schijf niet kunt verwijderen. Hoofdstuk 3 Werken met de Mac mini 57 Dvd-schijven afspelen Als u een dvd wilt afspelen, plaatst u de dvd-schijf in de eenheid. Het programma Dvdspeler wordt automatisch geopend en de schijf wordt afgespeeld. Cd-r- en cd-rw-schijven opnemen U kunt rechtstreeks vanuit de iTunes-bibliotheek muziek opnemen op een cd-r- of cdrw-schijf. Met iTunes muziek op een cd-r- of cd-rw-schijf branden 1 Klik op het iTunes-symbool in het Dock. (Cd-r-schijven bieden de meeste compatibiliteit met cd-spelers. ) 4 Klik op 'Brand cd' boven in het iTunes-venster. Vanuit de Finder bestanden en mappen op een cd-r- of cd-rw-schijf branden 1 Plaats een lege schijf in de optische-schijfeenheid. 2 Voer in het dialoogvenster dat verschijnt een naam in voor de schijf. 4 Kies 'Archief' > 'Brand schijf' of selecteer de schijf op het bureaublad en sleep het schijfsymbool naar het symbool voor het branden van een schijf in het Dock. 58 Hoofdstuk 3 Werken met de Mac mini Gegevens opslaan op dvd Als de Mac mini een SuperDrive heeft, kunt u uw eigen video-opnamen opnemen op een lege dvd±r-, dvd±rw- of dvd+r DL-schijf. U kunt ook andere soorten gegevens opslaan (u kunt bijvoorbeeld reservekopieën van uw bestanden op dvd bewaren). Vanuit de Finder gegevens op een dvd-r-schijf branden 1 Plaats een lege dvd±r-, dvd±rw- of dvd+r DL-schijf in de eenheid. 2 Typ een naam voor de schijf en kies een structuur in het venster dat verschijnt. 3 Klik dubbel op het dvd-symbool op het bureaublad en sleep er bestanden en mappen naartoe. 4 Kies 'Archief' > 'Brand schijf' of selecteer de schijf op het bureaublad en sleep het schijfsymbool naar het symbool voor het branden van een schijf in het Dock. Voor informatie over het gebruik van iDVD opent u het programma en kiest u 'Help' > 'iDVD Help'. Meer informatie Voor meer informatie over het opslaan van muziekbestanden op een cd-r-schijf met behulp van iTunes opent u het programma en kiest u 'Help' > 'iTunes en Music Store Help'. Voor informatie over het gebruik van Dvd-speler opent u het programma en kiest u 'Help' > 'Dvd-speler Help'. Hoofdstuk 3 Werken met de Mac mini 59 De Mac mini beveiligen Als u een antidiefstalkabel (verkrijgbaar bij de Apple Store op www. apple. com/nl/store/) op de daarvoor bestemde opening aansluit, kunt u de Mac mini aan een nietverplaatsbaar voorwerp bevestigen. , Opening voor antidiefstalkabel Raadpleeg Mac Help voor informatie over de beveiligingsfuncties van de Mac mini-software, waaronder het toepassen van gebruikerswachtwoorden en bestandscodering. Kies 'Help' > 'Mac Help' en zoek op "beveiliging" of "meerdere gebruikers". 60 Hoofdstuk 3 Werken met de Mac mini 4 Problemen oplossen 4 Als er zich problemen met de Mac mini voordoen, bevat dit hoofdstuk mogelijke oplossingen. Dit hoofdstuk bevat oplossingen voor problemen met de Mac mini waardoor u niet verder kunt werken, zoals een vastgelopen systeem of problemen met opstarten. [. . . ] See the service and support information that came with your Apple product. Or, consult an experienced radio/television technician for additional suggestions. Changes or modifications to this product not authorized by Apple Computer, Inc. , could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product. This product has demonstrated EMC compliance under conditions that included the use of compliant peripheral devices and shielded cables between system components. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING APPLE MAC MINI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding APPLE MAC MINI zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag