Gebruiksaanwijzing APPLE APPLE TV 2ND GENERATION

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing APPLE APPLE TV 2ND GENERATION. Wij hopen dat dit APPLE APPLE TV 2ND GENERATION handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing APPLE APPLE TV 2ND GENERATION te teleladen.


APPLE APPLE TV 2ND GENERATION : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1304 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   APPLE APPLE TV 2ND GENERATION WELCOME (615 ko)
   APPLE APPLE TV 2ND GENERATION INFORMATION GUIDE (812 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding APPLE APPLE TV 2ND GENERATION

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] HDMI-poort Met een HDMI-kabel sluit u de Apple TV aan op de HDMI-poort van een HD-televisie. Optische digitale geluidspoort Via deze poort sluit u de Apple TV aan op de ontvanger van een thuisbioscoopsysteem die een optische digitale geluidspoort heeft. Gebruik hiervoor een optische digitale geluidskabel (ook wel S/PDIF- of TOSLINK-kabel genoemd). Z Ingebouwde 802. 11n Wi-Fi-technologie Via deze voorziening maakt de Apple TV verbinding met uw draadloze netwerk. Hoofdstuk 1   Aansluiten. 9 Benodigdheden Om uw Apple TV te kunnen gebruiken, hebt u het volgende nodig: HD-televisie Een HD-televisie waarop 720p-beelden kunnen worden weergegeven Kabels ÂÂ Een HDMI-kabel om de Apple TV op uw televisie aan te sluiten ÂÂ Een optische digitale geluidskabel (indien van toepassing) Netwerk ÂÂ Een 802. 11b/g/n draadloos Wi-Fi-netwerk (voor draadloos video streamen is 802. 11g of 802. 11n vereist) of een 10/100Base-T Ethernet-netwerk ÂÂ Een breedbandinternetverbinding (ADSL, kabel of LAN) ÂÂ De naam en het wachtwoord van uw draadloze netwerk (indien van toepassing) Software en accounts Om materiaal van een Mac of pc te kunnen afspelen op een Apple TV, hebt u het volgende nodig: ÂÂ Een Apple ID om films te huren of tv-programma's te kopen bij de iTunes Store en om via Thuisdeling materiaal van een Mac of pc te streamen ÂÂ iTunes 10. 2 of hoger ÂÂ Een Netflix-account voor het streamen van materiaal 10 Hoofdstuk 1   Aansluiten. De Apple TV installeren U sluit de Apple TV op uw televisie aan via een HDMI-poort (voor zowel beeld als geluid). Voordat u de Apple TV installeert, moet u controleren welke poorten zich aan de achterzijde van uw televisie bevinden zodat u de juiste kabels gebruikt. [. . . ] Houd de menuknop en de Omlaag-knop ingedrukt totdat het statuslampje van de Apple TV snel knippert Houd de menuknop en de Rechts-knop zes seconden ingedrukt De Apple TV met een afstandsbediening koppelen Met de Omhoog- en Omlaag-knop op de Apple Remote kunt u het volume van uw tv of van de ontvanger van het thuisbioscoopsysteem niet bedienen. Om het volume aan te passen, gebruikt u de afstandsbediening van uw televisie of ontvanger. De Apple TV met een afstandsbediening koppelen De Apple Remote werkt via de ingebouwde infraroodontvanger op de Apple TV. Als u de Apple TV met de meegeleverde Apple Remote koppelt, reageert de Apple TV alleen op deze afstandsbediening. Hoofdstuk 3   Kijken. 21 De Apple TV met de meegeleverde Apple Remote koppelen: 1 Kies 'Instellingen' in het hoofdmenu van de Apple TV. 2 Kies 'Algemeen' > 'Afstandsbedieningen' > 'Koppel Apple Remote'. U kunt de Apple TV ook met de Apple Remote koppelen door de menuknop en de Rechts-knop zes seconden ingedrukt te houden. Wanneer de Apple Remote met de Apple TV is gekoppeld, geeft de Apple TV het symbool van een schakelketting weer ( ) boven een afbeelding van een afstandsbediening. Geen probleem! www. apple. com/nl/support/appletv De meeste problemen met de Apple TV kunnen snel worden opgelost aan de hand van de aanwijzingen in dit hoofdstuk. Op de ondersteuningspagina voor de Apple TV op www. apple. com/nl/support/appletv vindt u extra tips en informatie over het oplossen van problemen. Oplossingen voor problemen In de meeste gevallen zijn problemen met de Apple TV snel en eenvoudig op te lossen. Controleer eerst het volgende: ÂÂ Zijn de kabels goed aangesloten op de Apple TV en de televisie?ÂÂ Zijn de netsnoeren van de Apple TV en de televisie goed aangesloten op een werkende voedingsbron? ÂÂ Is de televisie ingeschakeld en op de juiste ingang ingesteld?Ga naar het Instellingen- menu op de Apple TV, selecteer 'Netwerk' en controleer of de Apple TV een IP-adres heeft. ÂÂ Staan de netwerk- en de internetverbinding open en functioneren ze naar behoren?Als hiermee het probleem niet is opgelost, kunt u proberen de apparatuur opnieuw in te stellen door de netsnoeren van de Apple TV, de televisie, de router en uw draadloze netwerkapparatuur of het basisstation uit het stopcontact te halen. Wacht dertig seconden en sluit de apparaten opnieuw aan. 26 Hoofdstuk 4   Problemen?Geen probleem! De afstandsbediening werkt niet ÂÂ Richt de afstandsbediening direct op de Apple TV. ÂÂ Als u een Apple Remote met de Apple TV hebt gekoppeld, controleert u of u de juiste Apple Remote gebruikt. ÂÂ Als het statuslampje van de Apple TV één keer knippert wanneer u op de knoppen op de gekoppelde afstandsbediening drukt, ligt het probleem niet bij de afstandsbediening. Raadpleeg “De televisie heeft beeld maar de Apple TV reageert niet” op pagina 29. ÂÂ Als u een niet-gekoppelde afstandsbediening gebruikt, knippert het statuslampje van de Apple TV drie keer. ÂÂ Als u een Apple Remote met de Apple TV hebt gekoppeld en u deze afstandsbediening niet kunt vinden, kunt u de Apple TV zo instellen dat deze met elke afstandsbediening werkt. Hiervoor pakt u een andere afstandsbediening en houdt u de menuknop en de Links-knop zes seconden ingedrukt. ÂÂ Zorg ervoor dat zich aan de voorkant van de Apple TV geen obstakels bevinden. ÂÂ Als de Apple TV een afbeelding van een afstandsbediening met een waarschuwingssymbool (·) weergeeft, moet u de batterij van de afstandsbediening vervangen. Raadpleeg “De batterij van de afstandsbediening vervangen” op pagina 23. Hoofdstuk 4   Problemen?Geen probleem! 27 De Apple TV kan het netwerk niet benaderen ÂÂ Controleer welk IP-adres de Apple TV gebruikt. Als het IP-adres begint met 169. x. x. x, is de router of het basisstation mogelijk niet juist geconfigureerd. Ga na of DHCP-toegang beschikbaar is of configureer de Apple TV met een handmatig IP-adres. ÂÂ Ga na of er geen obstakels zijn en verplaats het basisstation of de Apple TV. [. . . ] Apple 1 Infinite Loop Cupertino, CA 95014 408-996-1010 www. apple. com Het Apple logo is een handelsmerk van Apple Inc. , dat is gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen. Gebruik van het via het toetsenbord op te roepen Apple logo (Option + Shift + K) voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Apple kan worden beschouwd als inbreuk op het handelsmerk en oneerlijke concurrentie en is als zodanig een overtreding van toepasbare wetten van de Verenigde Staten. Apple, het Apple logo, AirPlay, Apple TV, iPad, iPhone, iPhoto, iPod touch, iTunes, Mac en Mac OS zijn handelsmerken van Apple Inc. , die zijn gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen. Apple Store en iTunes Store zijn dienstmerken van Apple Inc. , die zijn gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen. “Dolby” “Pro Logic” en het dubbele D-symbool , zijn handelsmerken van Dolby Laboratories. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING APPLE APPLE TV 2ND GENERATION

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding APPLE APPLE TV 2ND GENERATION zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag