Gebruiksaanwijzing AMICA KS 361 100 W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AMICA KS 361 100 W. Wij hopen dat dit AMICA KS 361 100 W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AMICA KS 361 100 W te teleladen.


AMICA KS 361 100 W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2916 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AMICA KS 361 100 W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Reinigen Sie die mit Lebensmitteln in Kontakt kommenden Flächen sowie gegebenenfalls die zugänglichen Wasserabläufe regelmäßig. Hinweis: lagern Sie die Produkte gemäß den Anweisungen für die Fächer oder gemäß den Lagertemperaturen für die Produkte. Umgebungstemperatur als die Temperatur, die in den Vanaf vandaag zijn de dagelijkse klusjes eenvoudiger Kent de bediening voor u geen geheimen meer. Ieder apparaat dat de fabriek verlaat is vóór het inpakken op controleplekken grondig gecontroleerd op veiligheid en functionaliteit. [. . . ] Zet de temperatuurregelaar in de positie , , OFF" of een andere positie Die het apparaat uitschakelt (zie de pagina met de beschrijving van de besturing) voordat u het aansluit. De aansluiting op het electriciteitsnet met een aarding moet volgens de wettelijke voorschriften uitgevoerd zijn. De producent stelt zich niet verantwoordelijk voor de schade, die door de personen of voorwerpen geleden kan worden als gevolg van het niet nagaan van de verplichting van dit voorschrift. Indien u wel een verlengsnoer moet gebruiken, het dient over een beschermring te beschikken, alleen één contactdoos hebben en over een veiligheidsatest VDE/GS te beschikken. Ingeval van het gebruik van een verlengsnoer (met een beschermring en veiligheidsmarkering), moet zijn nest zich in een veilige afstand van waterbakken bevinden en kan niet het gevaar oplopen om met het water en ander afvalwater in aanraking te komen. De gegevens staan op de typeplaatje, dat zich beneden aan de binnenwand van de koelkast bevindt**. Uitschakelen Het apparaat dient in elk moment van het electriciteitsnet te kunnen worden uitgeschakeld door de stekker eruit te halen of de dubbelpolige schakelaar uit te zetten (tek. Het koelapparaat is bestemd voor gebruik bij Het koelapparaat is bestemd voor gebruik bij Het koelapparaat is bestemd voor gebruik bij Het koelapparaat is bestemd voor gebruik bij Na het uitpakken moet het verpakkingsmateriaal zo verwerkt worden dat er geen risico voor het milieu ontstaat. Al het materiaal dat voor de verpakking is gebruikt is milieuvriendelijk, het kan voor 100% hergebruikt worden en het is gelabeld met het bijbehorende symbool. Dit merkteken informeert dat dit apparaat na afloop van zijn levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval verwijderd mag worden. De gebruiker is verplicht om het aan te bieden bij een inzamelpunt voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur. De inzamelende instanties, waaronder lokale inzamelpunten, winkels en gemeentelijke instanties vormen een geschikt systeem voor de inzameling van deze apparatuur. Pas uitsluitend lampjes toe met de parameters die hierboven staan vermeld. opgelet: · Gebruikte verlichting mag niet worden gebruikt voor het verlichten van woonruimten. Indien deze gebruiksaanwijzing geen afbeelding bevat met nummer 18, moet het lampje worden vervangen door een gekwalificeerde technicus van de servicedienst. Levensmiddelen mogen niet met de achterwand in aanraking komen, Indien het wel gebeurt kunnen ze verrijpen of vochtig worden. Vlees, vissen en kazen dienen verpakt met folie of in goed gesloten dozen geplaatst worden. Groenten die rijk aan water zijn, veroorzaken verdamping over de groentelade; dit verstoort de correcte werking van de koelkast niet. Te grote hoeveelheid vocht verkort de tijd van het bewaren, in het bijzonder met betrekking tot groenten met bladeren. Het wassen verwijderd hun beschermingslaag, daarom is het aangeraden om ze net voor het eten te wassen. Het is toegestaan dat producten 20-30 mm voorbij de natuurlijke Bijna alle levensmiddelen kunnen worden ingevroren, met uitzondering van groenten die rauw worden gegeten, bv. Alleen producten van uitstekende kwaliteit kunnen worden ingevroren, verpakt in afgemeten porties die op een keer kunnen worden gebruikt. [. . . ] Uithalen en inzetten van de legplateaus***** Til het legplateau op en schuif het uit, schuif het daarna in totdat u niet meer verder kunt en de sluiting van het legplateau zich in de geleider bevindt (Afb. Plaatsen en verplaatsen van de opbergvak***** Druk het opbergvak omhoog en neem het naar voren en zet op de gewenste hoogte terug (Afb. Ten alle tijde is het verboden om de diepvriezer met gebruik van een electrische radiator of haardroger te ontdooien. Geldt niet voor apparaten met een Antirijpsysteem Betreft apparaten met een koelruimte. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AMICA KS 361 100 W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AMICA KS 361 100 W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag