Gebruiksaanwijzing AMICA KGCL 384 160 W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AMICA KGCL 384 160 W. Wij hopen dat dit AMICA KGCL 384 160 W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AMICA KGCL 384 160 W te teleladen.


AMICA KGCL 384 160 W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2955 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AMICA KGCL 384 160 W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Reinigen Sie die mit Lebensmitteln in Kontakt kommenden Flächen sowie gegebenenfalls die zugänglichen Wasserabläufe regelmäßig. Hinweis: lagern Sie die Produkte gemäß den Anweisungen für die Fächer oder gemäß den Lagertemperaturen für die Produkte. Umgebungstemperatur als die Temperatur, die in den Vanaf vandaag zijn de dagelijkse klusjes eenvoudiger Kent de bediening voor u geen geheimen meer. Ieder apparaat dat de fabriek verlaat is vóór het inpakken op controleplekken grondig gecontroleerd op veiligheid en functionaliteit. [. . . ] De producent stelt zich niet verantwoordelijk voor de schade, die door de personen of voorwerpen geleden kan worden als gevolg van het niet nagaan van de verplichting van dit voorschrift. Indien u wel een verlengsnoer moet gebruiken, het dient over een beschermring te beschikken, alleen één contactdoos hebben en over een veiligheidsatest VDE/GS te beschikken. Ingeval van het gebruik van een verlengsnoer (met een beschermring en veiligheidsmarkering), moet zijn nest zich in een veilige afstand van waterbakken bevinden en kan niet het gevaar oplopen om met het water en ander afvalwater in aanraking te komen. De gegevens staan op de typeplaatje, dat zich beneden aan de binnenwand van de koelkast bevindt**. Uitschakelen Het apparaat dient in elk moment van het electriciteitsnet te kunnen worden uitgeschakeld door de stekker eruit te halen of de dubbelpolige schakelaar uit te zetten (tek. Het koelapparaat is bestemd voor gebruik bij Het koelapparaat is bestemd voor gebruik bij Het koelapparaat is bestemd voor gebruik bij Het koelapparaat is bestemd voor gebruik bij Na het uitpakken moet het verpakkingsmateriaal zo verwerkt worden dat er geen risico voor het milieu ontstaat. Al het materiaal dat voor de verpakking is gebruikt is milieuvriendelijk, het kan voor 100% hergebruikt worden en het is gelabeld met het bijbehorende symbool. Dit merkteken informeert dat dit apparaat na afloop van zijn levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval verwijderd mag worden. De gebruiker is verplicht om het aan te bieden bij een inzamelpunt voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur. De inzamelende instanties, waaronder lokale inzamelpunten, winkels en gemeentelijke instanties vormen een geschikt systeem voor de inzameling van deze apparatuur. 17), waarmee u de luchttoevoer naar de bak kunt vergroten, waardoor het vochtigheidsniveau in de bak verandert. Front van de groentebak Fruit heeft een lager vochtigheidsniveau nodig, daarom moet u met het schuifje open de luchttoevoer. Met groenten is het omgekeerd, om ze zo lang mogelijk vers te houden moet u met het schuifje de luchttoevoer verminderen. De exacte positie van het schuifje hangt af van uw eigen voedingsvoorkeuren. Schuif voor het regelen van de luchttoevoer Ook de positie van de schuif voor het regelen van de luchttoevoer naar de koelruimte via het no-frost-systeem is van belang voor de temperatuur in de koelruimte. Wanneer de schuif in de positie , min' staat, wordt er minder koele lucht naar de koelruimte gevoerd. Wanneer de schuif daarentegen in de positie , max' staat, stroomt er meer lucht in de koelruimte. Levensmiddelen mogen niet met de achterwand in aanraking komen, Indien het wel gebeurt kunnen ze verrijpen of vochtig worden. Vlees, vissen en kazen dienen verpakt met folie of in goed gesloten dozen geplaatst worden. Groenten die rijk aan water zijn, veroorzaken verdamping over de groentelade; dit verstoort de correcte werking van de koelkast niet. Te grote hoeveelheid vocht verkort de tijd van het bewaren, in het bijzonder met betrekking tot groenten met bladeren. Het wassen verwijderd hun beschermingslaag, daarom is het aangeraden om ze net voor het eten te wassen. [. . . ] Uithalen en inzetten van de legplateaus***** Til het legplateau op en schuif het uit, schuif het daarna in totdat u niet meer verder kunt en de sluiting van het legplateau zich in de geleider bevindt (Afb. Plaatsen en verplaatsen van de opbergvak***** Druk het opbergvak omhoog en neem het naar voren en zet op de gewenste hoogte terug (Afb. Ten alle tijde is het verboden om de diepvriezer met gebruik van een electrische radiator of haardroger te ontdooien. Geldt niet voor apparaten met een Antirijpsysteem Betreft apparaten met een koelruimte. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AMICA KGCL 384 160 W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AMICA KGCL 384 160 W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag