Gebruiksaanwijzing AMICA FZ208.3AA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AMICA FZ208.3AA. Wij hopen dat dit AMICA FZ208.3AA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AMICA FZ208.3AA te teleladen.


AMICA FZ208.3AA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2816 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AMICA FZ208.3AA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Elk product wordt voordat het de fabriek verlaat zorgvuldig gecontroleerd op veiligheid en functionaliteit. Wij vragen u deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen voordat u het apparaat inschakelt. NL i De afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing hebben een informatief karakter. De producent behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen die het gebruik van het apparaat niet beïnvloeden. [. . . ] Vervanging van de verlichting* l Zet de draaiknop in de positie „OFF” en haal vervolgens de stekker uit het stopcontact. l Demonteer het beschermkapje van het lampje en haal het lampje eruit. L Vervang het lampje door een werkend lampje met identieke parameters als het fabrieksmatig geïnstalleerde lampje (220-240 V, max. Pas uitsluitend lampjes toe met de parameters die hierboven staan vermeld. Gebruikte verlichting mag niet worden gebruikt voor het verlichten van woonruimten. * Betreft apparaten die fabrieksmatig zijn uitgerust met gloeilampen en bepaalde apparaten met led-verlichting in de vorm van lampjes met een E14-fitting. L Levensmiddelen mogen niet met de achterwand in aanraking komen, indien het wel gebeurt kunnen ze verrijpen of vochtig worden. Vlees, vissen en kazen dienen verpakt met folie of in goed gesloten dozen geplaatst worden. L Groenten die rijk aan water zijn, veroorzaken verdamping over de groentelade; dit verstoort de correcte werking van de koelkast niet. L grote hoeveelheid vocht verkort de tijd van Te het bewaren, in het bijzonder met betrekking tot groenten met bladeren. Het wassen verwijderd hun beschermingslaag, daarom is het aangeraden om ze net voor het eten te wassen. (*/***) l Breng verse en warme levensmiddelen (in de omgevingstemperatuur) die gaan worden ingevroren, niet in contact met reeds ingevroren producten. L Aanbevolen wordt om per etmaal eenmalig niet meer dan de aanbevolen hoeveelheid verse levensmiddelen in de diepvriezer te plaatsen die staat vermeld in de technische specificatie van het apparaat. L Om de goede kwaliteit van de ingevroren producten te garanderen, is het aangeraden om de reeds ingevroren producten te verplaatsen opdat ze niet in contact met verse producten komen. L ingevroren producten dienen op de ene kant De van de diepvriezer geplaatst worden en de verse producten aan de andere kant, zo dicht mogelijk bij de achter- en zijwand. L Gebruik voor het invriezen van producten de ruimte die is aangeduid met (*/***). L temperatuur in de koelkast wordt onder anDe dere bepaald door: omgevingstemperatuur, het aantal geplaatste levensmiddelen, frequentie van deuropening, de hoeveelheid rijp, de stand van de thermostaat l Indien na het sluiten van de koelkast de deur niet direct opnieuw opengaat, wacht 1 tot 2 minuten, zodat de ontstane onder druk gecompreseerd wordt. de bewaartijd van ingevroren producten is afhankelijk van hun kwaliteit voor het invriezen en de bewaringstemperatuur. * Een temperatuur van niet meer dan -6 °C volstaat om ingevroren levensmiddelen gedurende ongeveer een week te bewaren. Lades of vakken die aangeduid zijn met één sterretje vindt men (meestal) in goedkopere koelkasten. ** een temperatuur van minder dan -12 °C kan Bij men gedurende één tot twee weken levensmiddelen bewaren zonder dat ze hun smaak verliezen. *** Hoofdzakelijk gebruikt om levensmiddelen in te vriezen bij een temperatuur van minder dan -18 °C. [. . . ] 30 mm - de deur minder vaak openen en/of de tijd van open staan verkorten - levensmiddelen en vakken zo leggen, dat ze het sluiten van de deur niet belemmeren - controleer of de omgevingstemperatuur niet lager is dan het bereik van de klimaatklasse. - dichting vastmaken - temperatuur met de draaiknop naar beneden draaien - controleren volgens punt „Vries-/koeltemperatuur is niet laag genoeg” - maak de verstopte opening schoon (zie hoofdstuk - „Ontdooien van de koelkast”) - controleer of de levensmiddelen en dozen de achterwand van de koelkast niet aanraken Het apparaat werkt niet Onderbreking in de electrische installatie Binnenverlichting werkt niet De gloeilamp is los of doorgebrand ( In apparaten met gloeilampen verlichting). Slechte instelling van de temperatuurregelaar De omgevingstemperatuur is hoger of lager dan de temperatuur welke aangegeven staat op de tabel met technische gegevens van het apparaat. Het apparaat staat in de zon of te dicht bij een warmtebron In het apparaat werd te grote hoeveelheid warme levensmiddelen per een keer gelegd De ventilatie binnen de cel is belemmerd De ventilatie aan de achterkant van het apparaat is belemmerd De deur van de koelkast/vriezer wordt te vaak geopend of blijft te lang open staan De deur is niet goed gesloten De compressor werkt niet vaak genoeg De dichting van de deur zit los Slechte instelling van de temperatuurregelaar Andere redenen in het punt „Vries-/koeltemperatuur is niet laag genoeg” Vries-/koeltemperatuur is niet laag genoeg Het apparaat werkt continue De waterafvoeropening is verstopt Er ontstaat water in de onderste deel van de koelkast De ventilatie binnen de cel is belemmerd Ongewone of sterkere geluiden Het apparaat staat niet waterpas en stabiel - het apparaat waterpas opstellen Het apparaat raakt aan wanden, meubels - het apparaat zo opstellen, dat er geen andere of andere elementen elementen aanraakt en zelfstandig staat Bij het normale gebruik van het koeltoestel kunnen er verschillende soorten geluiden ontstaan, die geen enkele invloed hebben op de correcte werking van de koelkast. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AMICA FZ208.3AA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AMICA FZ208.3AA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag