Gebruiksaanwijzing ALPINA GARDEN AL5 51 SAQ

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ALPINA GARDEN AL5 51 SAQ. Wij hopen dat dit ALPINA GARDEN AL5 51 SAQ handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ALPINA GARDEN AL5 51 SAQ te teleladen.


ALPINA GARDEN AL5 51 SAQ : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7667 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ALPINA GARDEN AL5 51 SAQ

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] IMPORTANTE Para las instrucciones relativas al motor y a la batería (si estuviese prevista), consultar los manuales correspondientes. Las palancas deben volver de forma rápida y automática a la posición neutra, el motor se debe parar y el dispositivo de corte debe detenerse en unos segundos. Para las instrucciones sobre la autonomía, la recarga, el almacenamiento y el mantenimiento de la batería, seguir las indicaciones del manual de instrucciones del motor. Vérifier l'intégrité de la machine ; Stocker la machine : · Zorg dat u vertrouwd raakt met de bedieningsknoppen en in staat bent de machine op de juiste wijze te gebruiken. [. . . ] kijk Achteruit voor en tijdens het achteruit rijden om u ervan te verzekeren dat er geen hindernissen zijn. Houd altijd de handen en voeten ver van de snij-inrichting, zowel wanneer de motor gestart wordt als tijdens het gebruik van de machine. Let op: het snij-element blijft gedurende enkele seconden na zijn afkoppeling of na uitschakeling van de motor draaien. Raak de delen van de motor niet aan, tijdens het gebruik worden ze heet. In geval van breuken of ongevallen tijdens het werk, dient men de motor onmiddellijk stil te zetten en de machine te verwijderen om geen verdere schade te berokkenen; in geval van ongevallen met persoonlijke letsels of letsels aan derden, dient men onmiddellijk de meest geschikte eerste-hulp-procedures te volgen voor de situatie en zich tot een gezondheidsstructuur te richten voor de nodige zorgen. Verwijder zorgvuldig eventuele resten die schade of letsels aan personen of dieren kunnen veroorzaken indien ze onopgemerkt blijven. Beperkingen voor het gebruik · Gebruik de machine nooit wanneer de beveiligingen Beschadigd zijn, ontbreken of niet correct geplaatst zijn (opvangzak, zijdelingse aflaatbescherming, achterste aflaatbescherming). Gebruik de machine niet indien de toebehoren/werktuigen niet op de voorziene plaatsen geïnstalleerd zijn. Indien de motor aan een te hoog toerental werkt, verhoogt het risico op persoonlijke letsels. Overbelast de machine niet en gebruik geen kleine machine om zware werken te verrichten; het gebruik van een machine met aangepaste afmetingen zal de risico's beperken en de kwaliteit van het werk verbeteren. Regelmatig onderhoud en een correcte stalling garanderen de veiligheid van de machine en het niveau van de performance. Gebruik de machine nooit als er onderdelen versleten of beschadigd zijn. De defecte of beschadigde onderdelen moeten vervangen en niet gerepareerd worden. Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen: het gebruik van niet originele en/of niet goed gemonteerde onderdelen beïnvloedt de veiligheid van de machine, kan ongelukken of persoonlijk letsel aanrichten en de fabrikant kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Om het risico op brand te verminderen, moet men regelmatig controleren of er geen lekken van olie en/of brandstof zijn. Tijdens de afstellingen van de machine, moet men erop letten dat de vingers niet tussen de bewegende snijinrichting en de vaste delen van de machine geklemd geraken. Zet de machine niet met brandstof in de tank in een ruimte waar de brandstofdampen met vlammen, vonken of een warmtebron in aanraking zouden kunnen komen. Laat geen houders met restmateriaal in een gesloten ruimte, om het risico op brand te voorkomen. Het niveau van het geluid en van de trillingen dat aangegeven is in deze handleiding, zijn de maximale waarden voor het gebruik van de machine. Het gebruik van een niet gebalanceerd maai-element, een overdreven bewegingssnelheid en gebrekkig onderhoud hebben een negatieve invloed op het geluidsniveau en op de trillingen. Bijgevolg is het noodzakelijk preventieve maatregelen te treffen om mogelijke schade ten gevolge van een hoog geluidsniveau en stress van trillingen te vermijden; zorg voor het onderhoud van de machine, draag gehoorbescherming, maak pauzes tijdens het werk. Volg nauwgezet de plaatselijke normen voor het verwerken van de verpakking, versleten delen of eender welk element met een sterke invloed op het milieu; deze afval mag niet met de huisafval weggeworpen worden, maar moet gescheiden worden en aan speciale verzamelcentra toevertrouwd worden, die de recyclage van de materialen zullen verzorgen. [. . . ] Ze stevig aan het vervoersmiddel bevestigen met koorden of kettingen om te vermijden dat ze kantelt en zo eventueel beschadigd kan worden of dat er brandstof zou kunnen lekken. STALLING Wanneer de machine gestald moet worden: · Start de motor in open lucht en laat hem op het laagste toerental draaien tot de stilstand, zodat alle in het reservoir overgebleven brandstof opgebruikt wordt. Na zich ervan verzekerd te hebben de sleutels of werktuigen die voor het onderhoud gebruikt werden, verwijderd te hebben. OPMERKING Berg de machine zo op dat deze geen gevaar vormt in geval van contact, zelfs per ongeluk of toevallig, met mensen, kinderen of dieren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ALPINA GARDEN AL5 51 SAQ

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ALPINA GARDEN AL5 51 SAQ zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag