Gebruiksaanwijzing ALPINA AL3 46 SB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ALPINA AL3 46 SB. Wij hopen dat dit ALPINA AL3 46 SB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ALPINA AL3 46 SB te teleladen.


Mode d'emploi ALPINA AL3 46 SB
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ALPINA AL3 46 SB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LET OP: vooraleer de machine te gebruiken, dient men deze handleiding aandachtig te lezen. In allen Situationen, die Gefahren für die Hände mit sich bringen, Arbeitshandschuhe tragen. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können. Die Teile des Motors, die sich beim Gebrauch erhitzen, dürfen WICHTIG Für die Anweisungen bezüglich des Motors und der Batterie (wenn vorgesehen), siehe die entsprechenden Handbücher. [. . . ] Bij het buiten bedrijf stellen van de machine, mag deze nooit in het milieu achtergelaten worden maar moet ze naar een opvangcentrum gebracht worden, volgens de geldende plaatselijke normen. Deze machine is een lopend bediende grasmaaier. De machine bestaat hoofdzakelijk uit een motor, die een maaimechanisme inschakelt dat omgeven is door een behuizing, voorzien van wielen en een handgreep. De bediener kan de machine besturen en de belangrijkste commando's bedienen terwijl hij steeds achter de handgreep blijft, en dus op veilige afstand van de draaiende maaimechanisme. Indien de bediener zich van de machine verwijdert, vallen de motor en het maaimechanisme na enkele seconden stil. Voorzien gebruik Deze machine is ontworpen en gebouwd voor het maaien (en vergaren) van gras en soortgelijke gewassen in tuinen en overige zones met een oppervlak dat door een zich te voet bewegende bediener gemaaid kan worden. Het gebruik van bijzonder toebehoren, voorzien door de Fabrikant als oorspronkelijke uitrusting of afzonderlijk aan te kopen, staat toe dit werk uit te voeren volgens de verschillende werkwijzen die in deze handleiding of in de instructies die met het toebehoren geleverd worden, beschreven zijn. 1 Onjuist gebruik Elk ander gebruik dat afwijkt van wat hierboven beschreven is, kan gevaarlijk zijn en schade berokkenen aan personen en/of zaken. Gebruik de machine niet voordat u alle aanwijzingen in de sectie "MONTAGE" hebt uitgevoerd. Haal alle onderdelen die niet gemonteerd zijn uit de doos. Haal de machine uit de doos en voer doos en verpakking Voor modellen met afvoer aan zijkant: vergewis u ervan dat de beveiliging (Afb. Voor modellen met mogelijkheid tot zijdelingse afvoer: vergewis u ervan dat de beveiliging (Afb. B), lichtjes naar rechts hellend, in de aflaatopening; zet hem met beide spillen (Afb. Voor modellen met mogelijkheid tot zijdelingse afvoer: vergewis u ervan dat de zij-beveiliging (Afb. BELANGRIJK De machine niet achteruit trekken bij ingeschakelde aandrijving. BELANGRIJK Voor de aanwijzingen over motor en accu(indien voorzien), zie de betreffende handleidingen. 1 Olie en benzine bijvullen BELANGRIJK De machine wordt geleverd zonder mo- torolie en brandstof. Voordat u de machine gebruikt, dient u brandstof en motorolie toe te voeren. Zie de gebruikshandleiding van de motor, par. 2 Voorbereiding van de machine voor het werk OPMERKING Met deze machine kan men het gras op ver- B), lichtjes naar rechts hellend, in de aflaatopening; zet hem met beide spillen (Afb. Sluit de beveiliging van de zij-afvoer (Afb. D) zodanig dat de beveiliging voor de zij-afvoer (Afb. [. . . ] De machine stevig aan het vervoersmiddel bevestigen met Koorden of kettingen om te vermijden dat deze kantelt en zo eventueel beschadigd kan worden of dat er brandstof zou kunnen lekken. Machines die verticaal kunnen worden gestald, mogen niet in verticale positie worden getransporteerd. Telkens wanneer de machine verplaatst, geheven, vervoerd of overgeheld moet worden, moet men: · De machine vastnemen op punten waar u een stevige grip hebt, rekening houdend met het gewicht en de spreiding van het gewicht. Aan het einde van ieder ge- *** Werkzaamheid uit te voeren bij de eerste tekens van slechte werking *** Handeling die door uw Verkoper of door een gespecialiseerd Centrum moet uitgevoerd worden Mochten de problemen aanhouden na het toepassing van de bovengenoemde remedies, dan dient er contact te worden opgenomen met uw Verkoper. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ALPINA AL3 46 SB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ALPINA AL3 46 SB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag