Gebruiksaanwijzing ALPINA AL3 46 SB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ALPINA AL3 46 SB. Wij hopen dat dit ALPINA AL3 46 SB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ALPINA AL3 46 SB te teleladen.


ALPINA AL3 46 SB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5896 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ALPINA AL3 46 SB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LET OP: vooraleer de machine te gebruiken, dient men deze handleiding aandachtig te lezen. In allen Situationen, die Gefahren für die Hände mit sich bringen, Arbeitshandschuhe tragen. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können. Die Teile des Motors, die sich beim Gebrauch erhitzen, dürfen WICHTIG Für die Anweisungen bezüglich des Motors und der Batterie (wenn vorgesehen), siehe die entsprechenden Handbücher. [. . . ] Om brandgevaar te beperken, moet u regelmatig controleren of er geen olie en/of brandstof lekt. Tijdens de afstellingen van de machine, moet men erop letten dat de vingers niet tussen het bewegende maaimechanisme en de vaste delen van de machine beklemd geraken. De in deze aanwijzingen genoemde geluids- en vibratieniveaus zijn bovengrenzen bij het gebruik van de machine. Het gebruik van een niet gebalanceerd maai-element, een overdreven bewegingssnelheid en gebrekkig onderhoud hebben een negatieve invloed op het geluidsniveau en op de trillingen. Bijgevolg is het noodzakelijk preventieve maatregelen te treffen om mogelijke schade ten gevolge van een hoog geluidsniveau en stress van trillingen te vermijden; zorg voor het onderhoud van de machine, draag gehoorbescherming, maak pauzes tijdens het werk. stalling · Zet de machine niet met brandstof in de tank in een ruimte Waar de brandstofdampen met vlammen, vonken of een warmtebron in aanraking zouden kunnen komen. Laat geen houders met restmateriaal in een gesloten ruimte, om het risico op brand te voorkomen. De milieubescherming moet een belangrijk en prioritair aspect vormen voor het gebruik van de machine, ten gunste van de civiele samenleving en de omgeving waarin we leven. Gebruik de machine enkel op redelijke uren (niet 's ochtends vroeg of 's avonds laat wanneer dit andere personen zou kunnen storen). Volg nauwgezet de plaatselijke normen voor het verwerken van de verpakking, versleten delen of eender welk element met een sterke invloed op het milieu; dit afval mag niet met de huisafval weggeworpen worden, maar moet gescheiden worden en aan speciale verzamelcentra toevertrouwd worden, die de recyclage van de materialen zullen verzorgen. Bij het buiten bedrijf stellen van de machine, mag deze nooit in het milieu achtergelaten worden maar moet ze naar een opvangcentrum gebracht worden, volgens de geldende plaatselijke normen. De machine bestaat hoofdzakelijk uit een motor, die een maaimechanisme inschakelt dat omgeven is door een behuizing, voorzien van wielen en een handgreep. De bediener kan de machine besturen en de belangrijkste commando's bedienen terwijl hij steeds achter de handgreep blijft, en dus op veilige afstand van de draaiende maaimechanisme. Indien de bediener zich van de machine verwijdert, vallen de motor en het maaimechanisme na enkele seconden stil. Voorzien gebruik Deze machine is ontworpen en gebouwd voor het maaien (en vergaren) van gras en soortgelijke gewassen in tuinen en overige zones met een oppervlak dat door een zich te voet bewegende bediener gemaaid kan worden. Het gebruik van bijzonder toebehoren, voorzien door de Fabrikant als oorspronkelijke uitrusting of afzonderlijk aan te kopen, staat toe dit werk uit te voeren volgens de verschillende werkwijzen die in deze handleiding of in de instructies die met het toebehoren geleverd worden, beschreven zijn. 1 Onjuist gebruik Elk ander gebruik dat afwijkt van wat hierboven beschreven is, kan gevaarlijk zijn en schade berokkenen aan personen en/of zaken. Gebruik de machine niet voordat u alle aanwijzingen in de sectie "MONTAGE" hebt uitgevoerd. Haal de machine uit de doos en voer doos en verpakking Voor modellen met afvoer aan zijkant: vergewis u ervan dat de beveiliging (Afb. Voor modellen met mogelijkheid tot zijdelingse afvoer: vergewis u ervan dat de beveiliging (Afb. B), lichtjes naar rechts hellend, in de aflaatopening; zet hem met beide spillen (Afb. Voor modellen met mogelijkheid tot zijdelingse afvoer: vergewis u ervan dat de zij-beveiliging (Afb. [. . . ] Sommige modellen (zie de tabel Technische Gegevens) kunnen in verticale stand worden opgeslagen (Afb. Sla de machine niet in verticale stand op wanneer de tank tot over de onderzijde van de brandstofpeil-aanwijzer gevuld is (Afb. Vouw voorzichtig de handgreep in gesloten stand en zet de hendels vast (Afb. Breng de machine in verticale stand, breng voorzichtig de handgreep in gesloten stand en zet de hendels vast (Afb. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ALPINA AL3 46 SB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ALPINA AL3 46 SB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag