Gebruiksaanwijzing ALECTO FR-70

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ALECTO FR-70. Wij hopen dat dit ALECTO FR-70 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ALECTO FR-70 te teleladen.


ALECTO FR-70 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3725 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ALECTO FR-70

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Naar achteren te drukken en de riemclip naar boven uit de portofoon te drukken. Sluit het batterijcompartiment en plaats de riemclip terug op de portofoon. LADER: Doe de adapter in een 230V 50Hz stopcontact en zet de portofoons in het laadstation om de batterijen op te laden, de laad-lampjes lichten nu rood op. Zodra u de portofoons in de oplader plaatst, licht het laden-lampje rood op en wordt het batterijpakket opgeladen. [. . . ] Druk 2 seconden op de toets , de Nueren indien op een kanaal alleen ruis Ontvangen wordt - druk op toets om op een gestopt SPECIFIEKE KANAALSCAN: Hierbij wordt afwisselend het huidig ingestelde kanaal en een 2e kanaal beluisterd: Met de toetsen of het tweede kanaal Druk 2 seconden op de toets Druk 2 seconden op de toets Terug te keren naar het normale menu. ROGER-BEEP: Indien deze functie is ingeschakeld, klinkt er bij de ontvangende post een dubbele beep-toon zodra u stopt met zenden. Toetstoontjes zijn de toontjes die klinken zodra u Als volgt kunt u deze toontjes Druk 1x op toets , de kanaalaanduiding gaat knipperen Druk 2x op toets , de subkanaalaanduiding gaat knipperen 2. Gebruik de toetsen of om het gewenste subkanaal (1-38) in te stellen of schakel deze functie uit door subkanaal 0 in te stellen 3. Druk op toets PTT ter bevestiging Let op dat de handset van uw gesprekspartner hetzelfde subkanaal moet hebben ingesteld. Uitleg subkanaal, (CTCSS code): Continuous Tone Controlled Squelch System is een tooncode die wordt meegestuurd bij het zenden. Alleen als de tooncode van de zendende handset overeenkomt met de tooncode van de ontvangende handset, dan zal de ontvangende handset het signaal weergeven. Hierdoor voorkomt u dat u gestoord wordt door andere PMR-446 zend/ontvangers die op hetzelfde kanaal communiceren. Er kan een keuze gemaakt worden uit 5 tonen Toon te wijzigen, ter controle klinkt deze toon Uit de luidspreker (`OF' = toon uit') Indien u de optie `OF' kiest, kunt u nog wel een oproeptoon uitzenden (toon-1) maar klinkt die niet uit de luidspreker van uw eigen portofoon. TOETSENBORDSLOT: Bij een geactiveerd toetsenbordslot zijn de toet- 2 seconden in totdat Om het toetsenbord vrij te geven ALGEMEEN: De FR-70 is een zend/ontvanger die werkt met radiogolven in de 446 MHz band. De signaal overdracht kan gestoord worden door externe invloeden zoals bijvoorbeeld van andere portofoons, zenders, draadloze telefoons, e. Wordt uw portofoon gestoord of veroorzaakt uw portofoon storing, dan biedt het omschakelen van het kanaal vaak een oplossing. Het gebruik van deze portofoon is toegestaan in alle landen van de EU. Als u de FR-70 wilt meenemen naar landen buiten de EU, informeer dan eerst naar de plaatselijke beperkingen van het gebruik van PMR446 apparatuur aldaar. Let op dat het signaal van de FR-70 ook door andere portofoons of ontvangers dan de uwe gehoord kan worden. Het is niet toegestaan op wat voor wijze dan ook wijzigingen aan de elektronica of aan de antenne van de FR-70 aan te brengen. VOEDING: Het batterijsymbool in het display geeft de lading aan van de geplaatste batterijen. Let op dat u de portofoon uitschakelt alvorens deze in de oplader te plaatsen. Een optimaal bereik wordt gehaald indien de portofoon een vrij zicht heeft naar de ontvanger. CTCSS: Een handset die geen CTCSS code heeft ingesteld kan het signaal van alle handsets ontvanggen die op hetzelfde kanaal uitzenden. [. . . ] Drücken Sie 2 Secunden die Taste , die Drücken Sie die Taste , um die Rauschunterdrückung wider einzuschalten. Drücken Sie die PTT Taste, um die Einstel- Drücken Sie 2 Sekunden die Taste , die Stoppuhr Anzeige erscheint. Drücken Sie die Taste , um die Stoppuhr Drücken Sie die Taste , um die Stoppuhr zu resetten. Drücken Sie die Taste , um die Funk- Tion einzuschalten (´ON´ im Display) oder drücken Sie die Taste , um die Funktion auszuschalten (´Of` im Display). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ALECTO FR-70

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ALECTO FR-70 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag