Gebruiksaanwijzing AIRLUX ATI83BK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AIRLUX ATI83BK. Wij hopen dat dit AIRLUX ATI83BK handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AIRLUX ATI83BK te teleladen.


AIRLUX ATI83BK : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (967 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AIRLUX ATI83BK

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Magnetisch gevoelige voorwerpen (creditcards, informatica diskettes, rekenmachines) mogen zich niet in de onmiddellijke nabijheid van het functionerende apparaat bevinden. Bij onverhoeds aanschakelen of restwarmte zouden andere materialen kunnen smelten of ontbranden. Kinderen jonger dan 8 jaar, personen van wie de psychische en of mentale capaciteit vermindert zijn en personen van wie de kennis onaangepast is, kunnen dit toestel enkel onder toezicht gebruiken of indien zij opgeleid zijn om dit toestel te gebruiken in veilige omstandigheden. Zij dienen daarbij op de hoogte te zijn van de mogelijke risico's die zich kunnen voordoen. [. . . ] Wanneer een kookpot op de kookzone wordt geplaatst verdwijnt de [ U ]. De werking wordt onderbroken wanneer tijdens het koken de kookpot van de kookzone wordt genomen. De [ U ] verdwijnt wanneer de kookpot terug op het kookvlak wordt geplaatst. Als na het uitzetten van de kookzones of het volledig uitzetten van de kookplaat, de kookzones nog warm zijn, wordt dit aangegeven door [ H ]. Het symbool [ H ] gaat uit wanneer de kookzones zonder gevaar kunnen aangeraakt worden. Zolang het lampje van de restwarmte blijft branden, de kookzones niet aanraken en geen enkel warmtegevoelig voorwerp op de kookzones plaatsen. De booster functie [ B ] verleent aan de gekozen kookzone een opgevoerd vermogen. Indien deze functie geactiveerd is, werken deze kookzones gedurende 10 minuten met een aanmerkelijk hoger vermogen. De booster is ontworpen om bijvoorbeeld snel grote hoeveelheden water te verwarmen, zoals bij de bereiding van pasta. Actie De zone kiezen Druk op [ B ] glijden over de "SLIDER" of druk op [ B ] Display [ 0 ] en lampje van de zone aan [ P ] [ P ] naar [ 0 ] [ 9 ] Wanneer de booster functie geactiveerd is ­ en om dit maximaal vermogen niet te overschrijden ­ vermindert de elektronische bediening automatisch het kookniveau van een andere kookzone. Gedurende enkele seconden geeft de display van deze kookzone al knipperend [ 9 ] weer, vervolgens wordt het hoogst mogelijke kookniveau weergegeven : Gekozen kookzone [ P ] wordt weergegeven De timerfunctie kan voor alle kookzones tegelijk gebruikt worden et dit met verschillende tijdsaanduidingen ( van 0 tot 99 minuten ) voor ieder van de zones. Het vermogen kiezen « Timer » kiezen Eenheden kiezen Enheden bevestigen TIentallen kiezen Tientallen bevestigen Glijdt over de "SLIDER" tot [ 7 ] druk op [ CL ] glijdt over de "SLIDER" tot [ 6 ] druk op [ 06 ] glijdt over de "SLIDER" tot [ 1 ] druk op [ 16 ] Druk op [ 13 ] glijdt over de "SLIDER" tot [ 0 ] druk op [ 10 ] glijdt over de "SLIDER" tot [ 0 ] druk op [ 00 ] Wanneer de gekozen tijd verlopen is, geeft het lampje van de timer al knipperend [ 00 ] weer en een geluidssignaal weerklinkt. De kookplaat activeren « Timer » kiezen Eenheden kiezen Enheden bevestigen TIentallen kiezen Tientallen bevestigen Druk op [ 0/I ] druk op [ CL ] glijdt over de "SLIDER" tot [ 9 ] druk op [ 09 ] glijdt over de "SLIDER" tot [ 2 ] druk op [ 29 ] Wanneer de gekozen tijd verlopen is, geeft het lampje van de timer al knipperend [ 00 ] weer en een geluidssignaal weerklinkt. Alle kookzones zijn uitgerust met een hulpmiddel voor automatisch koken. De kookzone functioneert eerst een zekere tijd op volle kracht en vermindert dan automatisch het vermogen op de uitgekozen warmte. Actie De zone kiezen het vermogen kiezen Automatisch koken kiezen Het vermogen kiezen (vb. Druk opnieuw op [ 9 ] van de "SLIDER" [ 9 ] knippert met [ A ] Actie De zone kiezen Deze functie laat toe het koken te onderbreken of te hervatten met dezelfde vermogeninstellingen. Bedieningspaneel druk 2s op [ II ] druk 2s op [ II ] Druk op een andere toets of glijd over "SLIDER" Na het uitzetten van de kookplaat (0/I) is het mogelijk de laatst gekozen instellingen te herhalen: Staat van alle kookzones (vermogen) Minuten en seconden van de geprogrammeerde kookzones door de timers Functie "automatisch koken" de herhalingsprocedure is als volgt: Duw op de toets [ 0/I ] Vervolgens op de [ II ] toets duwen in minder dan 6 seconden De vorige instellingen zijn opnieuw actief. Deze functie warmhouden maakt het mogelijk een temperatuur van 70° te bereiken en automatisch te behouden. Dit voorkomt dat vloeistoffen overlopen en dat uw gerechten aan de bodem van de kookpot gaan kleven. Wanneer de kookpot de kookzone verlaat, blijft de functie " Warmtebehoud " actief gedurende Om te vermijden dat een selectie van de kookplaat wordt gewijzigd, bijvoorbeeld bij het poetsen van het glas, kan het bedieningspaneel worden vergrendeld (behalve de toets aan/uit [ 0/I ]). Binnen de 5 seconden na het activeren van de kookplaat: Aangepaste kookpotten: staal, geëmailleerd staal, gietijzer, inox met magnetische bodem, aluminium met magnetische bodem Niet aangepaste kookpotten : aluminium en inox zonder magnetische bodem, koper, messing, keramiek, porselein Giet een beetje water in een kookpot en plaats deze op een inductie kookzone geregeld op [ 9 ]. [. . . ] Het elektrische circuit dient van het net gescheiden te zijn door middel van de nodige voorzieningen zoals bijvoorbeeld beveiligingsschakelaars, zekeringen, differentiële schakelaars en contacten. Indien het toestel niet voorzien is van een bereikbaar stopcontact, dan moeten middelen voor uitschakeling aan de vaste installatie toegevoegd worden inovereenstemming met de installatieregeling. De voedingsslang moet zo geplaatst worden zodat deze de hete delen van de kookplaat of de oven niet raakt. Dit apparaat is voorzien voor een aansluiting op een netspanning van 230V~ 50/60 Hz Verbind steeds de aarding. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AIRLUX ATI83BK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AIRLUX ATI83BK zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag