Gebruiksaanwijzing AIRLUX ATI83BK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AIRLUX ATI83BK. Wij hopen dat dit AIRLUX ATI83BK handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AIRLUX ATI83BK te teleladen.


AIRLUX ATI83BK : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (967 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AIRLUX ATI83BK

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] We danken U hartelijk voor het in ons gestelde vertrouwen bij uw keuze van de vitrokeramische inductiekookplaat. Teneinde dit apparaat goed te kennen raden we U aan deze gebruiksaanwijzing volledig en aandachtig door te lezen en ze te bewaren om ten gepaste tijde te kunnen raadplegen. De fabrikant kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade voortkomend uit een foutieve inbouw of aansluiting. Het apparaat mag enkel gebruikt worden wanneer het gemonteerd en geïnstalleerd is in een meubel met een gehomologeerd en aangepast werkvlak. [. . . ] De werking wordt onderbroken wanneer tijdens het koken de kookpot van de kookzone wordt genomen. het symbool [ U ] verschijnt op de display. De [ U ] verdwijnt wanneer de kookpot terug op het kookvlak wordt geplaatst. Het koken gaat door op het voordien gekozen vermogen. De pantedectie [ U ] blijft dan niet actief. Als na het uitzetten van de kookzones of het volledig uitzetten van de kookplaat, de kookzones nog warm zijn, wordt dit aangegeven door [ H ]. Het symbool [ H ] gaat uit wanneer de kookzones zonder gevaar kunnen aangeraakt worden. Zolang het lampje van de restwarmte blijft branden, de kookzones niet aanraken en geen enkel warmtegevoelig voorwerp op de kookzones plaatsen. De booster functie [ B ] verleent aan de gekozen kookzone een opgevoerd vermogen. Indien deze functie geactiveerd is, werken deze kookzones gedurende 10 minuten met een aanmerkelijk hoger vermogen. De booster is ontworpen om bijvoorbeeld snel grote hoeveelheden water te verwarmen, zoals bij de bereiding van pasta. Actie De zone kiezen Druk op [ B ] glijden over de "SLIDER" of druk op [ B ] Display [ 0 ] en lampje van de zone aan [ P ] [ P ] naar [ 0 ] [ 9 ] Wanneer de booster functie geactiveerd is ­ en om dit maximaal vermogen niet te overschrijden ­ vermindert de elektronische bediening automatisch het kookniveau van een andere kookzone. Gedurende enkele seconden geeft de display van deze kookzone al knipperend [ 9 ] weer, vervolgens wordt het hoogst mogelijke kookniveau weergegeven : Gekozen kookzone [ P ] wordt weergegeven De timerfunctie kan voor alle kookzones tegelijk gebruikt worden et dit met verschillende tijdsaanduidingen ( van 0 tot 99 minuten ) voor ieder van de zones. Het vermogen kiezen « Timer » kiezen Eenheden kiezen Enheden bevestigen TIentallen kiezen Tientallen bevestigen Glijdt over de "SLIDER" tot [ 7 ] druk op [ CL ] glijdt over de "SLIDER" tot [ 6 ] druk op [ 06 ] glijdt over de "SLIDER" tot [ 1 ] druk op [ 16 ] Druk op [ 13 ] glijdt over de "SLIDER" tot [ 0 ] druk op [ 10 ] glijdt over de "SLIDER" tot [ 0 ] druk op [ 00 ] Wanneer de gekozen tijd verlopen is, geeft het lampje van de timer al knipperend [ 00 ] weer en een geluidssignaal weerklinkt. Druk op [ 00 ] om het geluid en het knipperen te beëindigen. De kookplaat activeren « Timer » kiezen Eenheden kiezen Enheden bevestigen TIentallen kiezen Tientallen bevestigen Druk op [ 0/I ] druk op [ CL ] glijdt over de "SLIDER" tot [ 9 ] druk op [ 09 ] glijdt over de "SLIDER" tot [ 2 ] druk op [ 29 ] Wanneer de gekozen tijd verlopen is, geeft het lampje van de timer al knipperend [ 00 ] weer en een geluidssignaal weerklinkt. Druk op [ 00 ] om het geluid en het knipperen te beëindigen. Alle kookzones zijn uitgerust met een hulpmiddel voor automatisch koken. De kookzone functioneert eerst een zekere tijd op volle kracht en vermindert dan automatisch het vermogen op de uitgekozen warmte. Actie De zone kiezen het vermogen kiezen Automatisch koken kiezen Het vermogen kiezen (vb. Druk opnieuw op [ 9 ] van de "SLIDER" [ 9 ] knippert met [ A ] Actie De zone kiezen Deze functie laat toe het koken te onderbreken of te hervatten met dezelfde vermogeninstellingen. Bedieningspaneel druk 2s op [ II ] druk 2s op [ II ] Druk op een andere toets of glijd over "SLIDER" Na het uitzetten van de kookplaat (0/I) is het mogelijk de laatst gekozen instellingen te herhalen: Staat van alle kookzones (vermogen) Minuten en seconden van de geprogrammeerde kookzones door de timers Functie "automatisch koken" de herhalingsprocedure is als volgt: Duw op de toets [ 0/I ] Vervolgens op de [ II ] toets duwen in minder dan 6 seconden De vorige instellingen zijn opnieuw actief. [. . . ] Om de uitsnijding te beschermen, bestrijk deze met een vernis of een speciale lijm. de strippen aan de muurranden dienen hittebestendig te zijn. Installeer de kookplaat niet boven een niet geventileerde oven of een vaatwasmachine. Onder de omkasting van het apparaat een afstand van 20 mm voorzien om een goede verluchting van de elektronische apparatuur te verzekeren Indien er zich een lade onder de kookplaat bevindt, vermijd er ontvlambare voorwerpen in op te bergen (bv. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AIRLUX ATI83BK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AIRLUX ATI83BK zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag