Gebruiksaanwijzing AEG FSB41600Z

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG FSB41600Z. Wij hopen dat dit AEG FSB41600Z handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG FSB41600Z te teleladen.


AEG FSB41600Z : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2035 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG FSB41600Z

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren. ga naar onze website voor: Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en onderhoudsinformatie: www. Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw apparaat: www. [. . . ] Als u tevreden bent met de droogresultaten bij het gebruik van alleen multitabletten, kunt u de aanduiding voor het bijvullen van glansmiddel deactiveren. Schakel de aanduiding in om de glansmiddelindicator actief te houden als u standaard wasmiddel of multitabletten zonder glansmiddel gebruikt. Na het beëindigen van het programma klinkt er tevens een geluidssignaal. Het geluidssignaal voor het einde van het programma inschakelen AirDry biedt goede droogresultaten met minder energieverbruik. Tijdens de droogfase opent de deur automatisch en blijft op een kier staan. Probeer de deur van het apparaat niet binnen 2 minuten na automatisch openen te sluiten. AirDry wordt automatisch bij alle programma´s geactiveerd, behalve bij Als het apparaat toegankelijk is voor kinderen, adviseren wij u om AirDry te deactiveren, omdat het openen van de deur gevaarlijk kan zijn. De gewenste opties moeten elke keer dat u een programma start worden geactiveerd. De opties kunnen niet worden in- of uitgeschakeld als een programma in werking is. Als u opties hebt geselecteerd die niet met elkaar te combineren zijn, dan schakelt het apparaat automatisch één of meerdere opties uit. Als een optie niet van toepassing is op een programma, dan gaat het bijbehorende indicatielampje niet branden of het knippert even en gaat dan uit. Als XtraDry aanstaat, kunnen de duur van sommige programma's, het waterverbruik en de temperatuur van de laatste spoeling worden beïnvloed. De optie XtraDry is een permanente optie voor alle programma's anders dan en hoeven niet iedere cyclus te worden gekozen. In de andere programma´s is de instelling van XtraDry permanent en wordt in de volgende cycli automatische gebruikt. Elke keer dat Geactiveerd, gaat XtraDry uit Controleer of het ingestelde stand van de waterontharder juist is voor de waterhardheid in uw omgeving. Het zout wordt gebruikt om de hars in de waterontharder te herladen en voor goede wasresultaten voor dagelijks gebruik. Schud de trechter voorzichtig bij het handvat om de laatste korrels erin te krijgen. Verwijder gemorst glansmiddel met een absorberend doekje om te voorkomen dat er te veel schuim ontstaat. U kunt het schuifje voor de vrij te geven hoeveelheid (B) instellen tussen stand 1 (laagste hoeveelheid) en stand 4 of 6 (hoogste hoeveelheid). Voorspoelfase beschikt, plaats dan een kleine dosis vaatwasmiddel in doseerbakje (D). Deze functie verlaagt het energieverbruik door het apparaat automatisch uit te schakelen als het niet werkt. Een programma starten met een uitgestelde start Uitgestelde tijd toont die u wilt instellen (van 1 tot 24 uur). [. . . ] Probleem en alarmcode Mogelijke oorzaak en oplossing Kleine lekkage uit de deur van het apparaat. De meter, of zet één van de in gebruik zijnde apparaten Raadpleeg "Voor het eerste gebruik", "Dagelijks gebruik", of "Aanwijzingen en tips" voor andere mogelijke oorzaken. Voor alarmcodes die niet in de tabel vermeld zijn, neemt u contact op met de service-afdeling. Activeer voor de beste droogprestatie de optie XtraDry en stel AirDry in. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG FSB41600Z

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG FSB41600Z zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag