Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX X66163MP1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX X66163MP1. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX X66163MP1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX X66163MP1 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX X66163MP1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (17597 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX X66163MP1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Ga naar onze website voor: Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en onderhoudsinformatie: www. Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen. help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van elektrische en elektronische apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool niet weg met het huishoudelijk afval. [. . . ] VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Het gebruik van open vlammen is schadelijk voor de filters en kan brand veroorzaken, dus moet in ieder geval worden vermeden. Het frituren moet constant in de gaten gehouden worden om te voorkomen dat oververhitte olie brand vat. WAARSCHUWING: Wanneer de kookplaat in gebruik is, kunnen de toegankelijke delen van de afzuigkap heet worden Voor vervanging van de lamp alleen het type lamp gebruiken dat aangegeven is in het deel ‘onderhoud / vervangen van de lamp’ in deze handleiding. Het apparaat niet aansluiten op het elektriciteitsnet voordat de installatie volledig is voltooid. Voor de technische normen en de veiligheidsnormen die moeten worden nagekomen in verband met de afvoer van rookgassen moet u zich strikt houden aan de bepalingen van de regelgeving van de lokale autoriteiten. De afgevoerde lucht mag niet worden weggeleid door een kanaal dat ook gebruikt wordt voor de afvoer van rook die geproduceerd wordt door apparaten op gas of andere brandstoffen. De kap mag niet zonder correct gemonteerde lampjes worden gebruikt of achtergelaten, omdat er dan gevaar voor een elektrische schok bestaat. De afzuigkap mag NOOIT worden gebruikt als plek om spullen op te leggen, tenzij uitdrukkelijk aangegeven. Gebruik alleen de bevestigingsschoeven die bij het product worden geleverd voor de installatie, of, indien niet meegeleverd, koop het juiste type schroeven. Gebruik de juiste lengte voor de schroeven die zijn aangegeven in de Installatiehandleiding. In geval van twijfel, raadpleeg een erkend servicecentrum of soortgelijk gekwalificeerd personeel. Wanneer schroeven en bevestigingsmiddelen niet geϊnstalleerd worden zoals aangegeven in deze instructies kan dit elektrische gevaren tot gevolg hebben. In het bijgesloten montageboekje is aangegeven welke uitvoering mogelijk is voor het model in Uw bezit: in de afzuigversie met afvoer naar buiten of in de filtrerende versie met . HET INSTALLEREN De netspanning moet corresponderen met de spanning die vermeld wordt op het etiket met eigenschappen, aan de binnenkant van de wasemkap. Als de wasemkap een stekker heeft, moet deze in een stopcontact worden gestoken dat voldoet aan de geldende voorschriften op een, ook na de installatie, goed bereikbare plaats. Heeft de kap geen stekker (rechtstreekse verbinding met het net) of is deze, ook na de installatie, niet goed te bereiken, dan moet er een tweepolige schakelaar worden geplaatst die de volledige ontkoppeling van het net garandeert in het geval van een overspanning van klasse III, in overeenstemming met de installatie normen. Alvorens de wasemkap weer aan het voedingsnet aan te sluiten controleer of deze goed functioneert, controleer altijd of de voedingskabel goed gemonteerd is. Com De minimum afstand tussen het kookvlak van het fornuis en het laagste deel van de afzuigkap mag niet onder de 50cm liggen, in geval van een elektrisch fornuis en 50cm, in geval van een gas- of gemengd fornuis. [. . . ] BEDIENINGSELEMENTEN In geval van een sterkere dampconcentratie een hogere zuigkracht gebruiken. We raden aan de afzuigkap 5 minuten voordat men begint te koken aan te doen en deze nog voor ongeveer 15 minuten nadat men beëindigt heeft aan te laten. Gebruik alleen halogeenlampjes van 12V -20W max - G4, en zorg ervoor dat u hen niet met de blote hand aanraakt. Kui õhupuhastil pistikut ei ole (puhasti on otse võrku ühendatud) või kui pistik ei asu kohas, mis jääks ka pärast õhupuhasti paigaldamist ligipääsetavaks, paigaldage nõuetekohane kahepooluseline lüliti, mis kindlustaks vastavalt paigalduseeskirjadele III kategooria liigpinge korral täieliku eraldamise vooluvõrgust. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX X66163MP1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX X66163MP1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag