Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FES5395XZM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FES5395XZM. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX FES5395XZM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FES5395XZM te teleladen.


AEG-ELECTROLUX FES5395XZM : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1517 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX FES5395XZM

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 27 VOOR PERFECTE RESULTATEN Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken – functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren. Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen, onderhouds- en reparatie-informatie: www. [. . . ] Vul het doseerbakje (A) met glansmiddel niet verder dan de aanduiding ''MAX''. Verwijder gemorst glansmiddel met een absorberend doekje om te voorkomen dat er te veel schuim ontstaat. Com U kunt het schuifje voor de vrij te geven hoeveelheid (B) instellen tussen stand 1 (laagste hoeveelheid) en stand 4 of 6 (hoogste hoeveelheid). 2 Een programma instellen en starten De Auto Off-functie Deze functie verlaagt het energieverbruik door het apparaat automatisch uit te schakelen als het niet werkt. De functie gaat werken: • 5 minuten nadat het programma is afgerond. Gebruik uitsluitend vaatwasmiddelen die specifiek zijn bedoeld voor gebruik in vaatwassers 1. Plaats een kleine hoeveelheid van het vaatwasmiddel in de binnenkant van de deur van het apparaat als het programma een voorwasfase heeft. Zorg dat het apparaat in de keuzemodus Programma staat en de deur gesloten is. Blijf op Program drukken totdat het indicatielampje van het gewenste programma aangaat. Blijf op Delay drukken tot het display de uitgestelde tijd toont die u wilt instellen (van 1 tot 24 uur). Als het aftellen klaar is, start het programma en gaat het indicatielampje van de lopende fase branden. € • De uitgestelde start annuleren tijdens het aftellen Als u de uitgestelde start annuleert, moet u het programma en de opties opnieuw instellen. houd tegelijkertijd Delay en Option ingedrukt tot het apparaat in de programmakeuzemodus staat. De deur openen als het apparaat in werking is Als u de deur opent terwijl een programma loopt, stopt het apparaat. Als u de deur weer sluit, gaat het apparaat verder vanaf het moment van onderbreking. Als de deur tijdens de droogfase langer dan 30 seconden wordt geopend, stopt het lopende programma. Probeer de deur van het apparaat niet binnen 2 minuten nadat AirDry hem automatisch opent te openen, want dit kan schade aan het apparaat veroorzaken. Als hierna de deur gedurende ten minste 3 minuten wordt gesloten, beëindigt het draaiende programma. het programma annuleren Houd tegelijkertijd Delay en Option ingedrukt tot het apparaat in de programmakeuzemodus staat. Controleer of er vaatwasmiddel in het vaatwasmiddelbakje aanwezig is voordat u een nieuw programma start. Einde van het programma Alle knoppen zijn inactief behalve de aan/uit knop. Druk op de aan/uit-toets of wacht totdat de Auto Off-functie het apparaat automatisch heeft uitgeschakeld. [. . . ] Activeer voor de beste droogprestatie de optie XtraDry en stel AirDry in. We raden aan altijd glansmiddel te gebruiken, zelfs in combinatie met wastabletten. Activeer voor de beste droogprestatie de optie XtraDry en stel AirDry in. Het programma heeft geen droogfase of heeft een droogfase met lage temperatuur. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX FES5395XZM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX FES5395XZM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag