Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DDE5960B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DDE5960B. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX DDE5960B handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DDE5960B te teleladen.


AEG-ELECTROLUX DDE5960B : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3527 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX DDE5960B

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als u contact opneemt met onze erkende servicedienst, zorg er dan voor dat u de volgende gegevens tot uw beschikking hebt: Model, PNC, serienummer. Lees de hoofdstukken over Veiligheid zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt of onderhoudt. Wanneer de schuif niet open gaat en het paneel wit knippert, is het glas in de schuif los. [. . . ] het Controlelampje van de filter brandt gedurende 30 seconden als de vetfilter moet worden gereinigd. het Controlelampje van de filter knippert gedurende 30 seconden als de koolfilter moet worden vervangen of gereinigd. Zorg ervoor dat alle pictogrammen Als u de functie wilt activeren, houdt Houdt u 3 seconden ingedrukt. Maak het oppervlak van het apparaat schoon met een zachte doek, Warm water en een mild reinigingsmiddel. Na het koken kunnen sommige onderdelen van het apparaat heet wor- den. Om vlekken te voorkomen moet het apparaat afkoelen en worden gedroogd met een schone doek of keukenpapier. Houd de kap schoon Reinig de binnenen vetfilters zorgvuldig zodat er geen vet meer achterblijft. Volg de instructies voor het reinigen van de accessoires wanneer de fil- termelding is ingeschakeld. raadpleeg in het hoofdstuk "Dagelijks ge- bruik" het gedeelte over "Filtermelding". De vaatwasser moet op een lage temperatuur en een korte cyclus wor- den ingesteld. De vetfilter kan verkleuren, maar dat heeft geen invloed op de prestaties van het apparaat. De houtskoolfilter kan na ongeveer elke twee maanden worden gewassen, gereinigd of geregenereerd. Filters worden gemonteerd met behulp van clips en pennen aan de andere kant. Om onbedoelde instorting te voorkomen, heeft het deksel twee haken aan de zijkanten. Druk op de handgreep van de montageclip op het filterpaneel onder de kap (1). De vaatwasser moet op een lage temperatuur en een korte cyclus worden ingesteld. De vetfilter kan verkleuren, maar dat heeft geen invloed op de prestaties van het apparaat. Voer de eerste twee stappen in omgekeerde volgorde uit om de filters terug te plaatsen. [. . . ] Bescherm het milieu en de volksgezondheid en recycleer op een correcte manier het afval van elektrische en elektronische apparaten. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente. A motor sebessége nem ele- Változtassa meg a motor se- gend a pára mennyiségé- bességét. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX DDE5960B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX DDE5960B zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag