Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AGE62221AW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AGE62221AW. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX AGE62221AW handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AGE62221AW te teleladen.


AEG-ELECTROLUX AGE62221AW : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (380 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX AGE62221AW

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en gooi het op passende wijze weg. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of gelijksoortige toepassingen zoals: – Boerderijen, personeelskeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen – Door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts en andere woonomgevingen Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als ingebouwde modellen. Gebruik geen mechanische of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen, behalve die middelen die door de fabrikant zijn aanbevolen. Gebruik geen elektrische apparaten in de koelkast, tenzij deze door de fabrikant worden aanbevolen. [. . . ] Na circa 3 seconden gaan de ledlampjes uit en wordt de temperatuur ingesteld op de standaard instelling (ECO-modus). 4 Slaapmodus van het display Als er binnen 30 seconden geen interactie met het apparaat is, schakelt het display naar de slaapmodus. Alleen het ledlampje dat overeenkomt met de huidige ingestelde temperatuur brandt zwak. 5 ECO-modus In deze modus wordt de temperatuur ingesteld op -18°C. Dit is de beste temperatuur om voedsel correct te bewaren bij een minimaal energieverbruik. Om de modus ECO in te schakelen drukt u herhaaldelijk op de temperatuurknop totdat het LED-lampje naast het pictogram ECO gaat branden. Zet het apparaat uit door 3 seconden de temperatuurtoets ingedrukt te houden. Trek de stekker uit het stopcontact om de stroomtoevoer naar het apparaat af te sluiten. Bij iedere druk op de toets gaat de ingestelde temperatuur met 1 stand omhoog en gaat het overeenkomende ledlampje branden. Houd bij de instellingskeuze rekening met het feit dat de temperatuur in het apparaat afhankelijk is van: • de kamertemperatuur • de frequentie waarmee de deur wordt geopend • de hoeveelheid etenswaren die wordt bewaard • de plek van het apparaat. 6 FROSTMATIC-functie Als u de temperatuur in het vriesvak snel moet verlagen om vers voedsel snel in te vriezen, raden wij u aan de functie FROSTMATIC te activeren voor het correct bewaren van voedsel. Druk voor het activeren van deze functie de temperatuurtoets herhaaldelijk in totdat het ledlampje naast het FROSTMATIC-pictogram gaat branden. als de functie uitschakelt , is de voorgaande temperatuurinstelling hersteld. U kunt deze functie op elk moment uitschakelen door op de temperatuurtoets te drukken en een nieuwe temperatuur in te stellen. 7 Alarm bij hoge temperatuur Bij een stijging van de temperatuur in het apparaat (bijvoorbeeld doordat de stroom is uitgevallen of door openen van de deur) activeert het alarm voor hoge temperatuur. het ledlampje van de huidige ingestelde temperatuur knippert en het geluid klinkt. Bij herstel van de normale condities, gaat het alarm voor hoge temperatuur uit. 2 Vers voedsel invriezen Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers voedsel en om diepvriesvoedsel langere tijd te bewaren. Om kleine hoeveelheden vers voedsel in te vriezen is het niet nodig om de instelling te veranderen. Activeer om vers voedsel in te vriezen de functie FROSTMATIC minimaal 24 uur voordat u deze in het vriesvak legt. Plaats het verse voedsel dat u in wilt vriezen in de twee bovenste vakken. De maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur kan worden ingevroren wordt aangegeven op het typeplaatje. [. . . ] Laat de deur open staan en steek de kunststof schraper in de daarvoor bedoelde opening in het midden van de bodem, plaats er een opvangbak onder om het dooiwater op te vangen. Verwijder bovendien stukken ijs die afbreken voordat het ontdooien voltooid is. Na afloop van het ontdooien de binnenkant grondig droog maken en de schraper bewaren voor toekomstig gebruik. Plaats na drie uur het eerder verwijderde voedsel terug in het vriesvak. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX AGE62221AW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX AGE62221AW zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag