Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ABE818F6NC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ABE818F6NC. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ABE818F6NC handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ABE818F6NC te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ABE818F6NC : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (483 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ABE818F6NC

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bedankt dat je voor dit AEG-product hebt gekozen. We hebben het gecreëerd om jarenlang onberispelijke prestaties te leveren, met innovatieve technologieën die het leven eenvoudiger maken ­ functies die je wellicht niet op gewone apparaten aantreft. Neem een paar minuten de tijd om het beste uit het apparaat te halen. ga naar onze website voor: Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen, service- en reparatie-informatie: www. [. . . ] Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit doel. Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels. De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden als bovenstaande veiligheidsvoorschriften niet opgevolgd worden. Er moet voldoende luchtstroom mogelijk zijn achter het apparaat. Raadpleeg het afzonderlijke document met instructies voor installatie en omdraaien van de deur. Bedek tijdens iedere fase van het omdraaien van de deur de vloer met een duurzaam materiaal om krassen te voorkomen. 2 Toets om de temperatuur hoger te zetten Het is mogelijk om het vooraf ingestelde geluid van toetsen te wijzigen door de Mode-toets en de toets om de temperatuur kouder te zetten, Zie 'Temperatuurregeling' om een andere temperatuur in te stellen. Druk de ON/OFF-toets van het apparaat gedurende 3 seconden in. -18°C voor de vriezer Het temperatuurbereik kan variëren tussen -15°C en -24°C voor de vriezer. de temperatuurlampjes tonen de ingestelde temperatuur. De ingestelde temperatuur wordt binnen 24 uur bereikt. Na een stroomstoring blijft de ingestelde temperatuur opgeslagen. De Frostmatic wordt gebruikt voor het voorvriezen en snel invriezen in volgorde van het vriesvak. Deze functie versnelt het invriezen van vers voedsel en beschermt voedsel dat reeds is geconserveerd tegen ongewenste opwarming. Activeer om vers voedsel in te vriezen de Frostmaticfunctie ten minste 24 uur voordat u het voedsel erin plaatst om het voorvriezen te voltooien. Druk om deze functie aan te zetten op de knop Mode tot het bijbehorende pictogram verschijnt. Deze functie stopt automatisch na 52 uur. U kunt de functie Frostmatic uitschakelen voordat deze automatisch wordt beëindigd door de procedure te herhalen totdat het Frostmatic-lampje uit gaat of door een andere ingestelde temperatuur te selecteren. Om de functie ChildLock uit te schakelen, herhaalt u de procedure totdat het bijbehorende lampje ChildLock uit gaat. De DrinksChill-functie moet worden gebruikt om een geluidsalarm op de gewenste tijd in te stellen. Dit is bijvoorbeeld handig als in een recept staat dat producten een bepaalde tijd moet afkoelen. [. . . ] Neem contact op met de dichtstbijzijnde klantenservi- ce. (Het koelsysteem blijft de voedingsproducten koelen, maar de temperatuurinstel- ling kan niet worden gewij- zigd). Bel, wanneer het advies niet tot resultaten leidt, de dichtstbijzijnde servicedienst voor dit merk. Maak de afdichtingen van de deur schoon. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ABE818F6NC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ABE818F6NC zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag