Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ABE818F6NC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ABE818F6NC. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ABE818F6NC handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ABE818F6NC te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ABE818F6NC : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (483 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ABE818F6NC

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] We hebben het gecreëerd om jarenlang onberispelijke prestaties te leveren, met innovatieve technologieën die het leven eenvoudiger maken ­ functies die je wellicht niet op gewone apparaten aantreft. ga naar onze website voor: Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen, service- en reparatie-informatie: www. Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor je apparaat: www. Als u contact opneemt met onze erkende servicedienst, zorg er dan voor dat u de volgende gegevens tot uw beschikking hebt: Model, PNC, serienummer. [. . . ] Dit apparaat moet in een droge, goed geventileerde positie binnenshuis worden geïnstalleerd. Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis. Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels. De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden als bovenstaande veiligheidsvoorschriften niet opgevolgd worden. Raadpleeg het afzonderlijke document met instructies voor installatie en omdraaien van de deur. Bedek tijdens iedere fase van het omdraaien van de deur de vloer met een duurzaam materiaal om krassen te voorkomen. 2 Toets om de temperatuur hoger te zetten Het is mogelijk om het vooraf ingestelde geluid van toetsen te wijzigen door de Mode-toets en de toets om de temperatuur kouder te zetten, Zie 'Temperatuurregeling' om een andere temperatuur in te stellen. -18°C voor de vriezer Het temperatuurbereik kan variëren tussen -15°C en -24°C voor de vriezer. De Frostmatic wordt gebruikt voor het voorvriezen en snel invriezen in volgorde van het vriesvak. Deze functie versnelt het invriezen van vers voedsel en beschermt voedsel dat reeds is geconserveerd tegen ongewenste opwarming. Activeer om vers voedsel in te vriezen de Frostmaticfunctie ten minste 24 uur voordat u het voedsel erin plaatst om het voorvriezen te voltooien. Druk om deze functie aan te zetten op de knop Mode tot het bijbehorende pictogram verschijnt. U kunt de functie Frostmatic uitschakelen voordat deze automatisch wordt beëindigd door de procedure te herhalen totdat het Frostmatic-lampje uit gaat of door een andere ingestelde temperatuur te selecteren. Om de functie ChildLock uit te schakelen, herhaalt u de procedure totdat het bijbehorende lampje ChildLock uit gaat. De DrinksChill-functie moet worden gebruikt om een geluidsalarm op de gewenste tijd in te stellen. Dit is bijvoorbeeld handig als in een recept staat dat producten een bepaalde tijd moet afkoelen. Deze functie is ook handig als u eraan moet worden herinnerd dat u flessen of blikken in de vriezer hebt gelegd om snel af te koelen. Op het einde van de aftelling knippert het lampje "0 min" en klinkt een alarm. Om de functie uit te schakelen, herhaalt u de procedure totdat DrinksChill uit gaat. Het is mogelijk om te allen tijde tijdens het aftellen en voor het einde van de ingestelde tijd, de tijd te veranderen door op de toets voor het lager zetten van de temperatuur en op de toets voor het hoger zetten van de temperatuur te drukken. Bij een temperatuurstijging in het vriesvak (bijvoorbeeld door een eerdere stroomstoring) knipperen de alarm- en vriestemperatuurindicatoren en gaat het geluid aan. Vriezer toont de hoogste temperatuur gedurende een aantal seconden en Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers voedsel en voor het gedurende een lange periode bewaren van ingevroren en diepgevroren voedsel. [. . . ] Je probeerde de deur direct Wacht even met de deur Nadat je die sloot opnieuw te openen nadat je die hebt ge- Er is te veel bevroren rijp en De deur is niet goed geslo- Zie de sectie `De deur slui- Apparaat is volledig geladen Stel een hogere temperatuur De ingestelde temperatuur in Stel een hogere temperatuur het apparaat is te laag en de in. De smeltwaterafvoer is niet Sluit de smeltwaterafvoer aangesloten op de verdamp- aan op de verdampschaal. Schakel de "Frostmatic func- tie" handmatig uit, of wacht totdat de functie automatisch deactiveert om de tempera- tuur in te stellen. De temperatuur in het appa- De temperatuur is niet cor- Stel een hogere/lagere tem- De deur is niet goed geslo- Zie de sectie `De deur slui- Er worden veel voedingspro- Berg minder voedingspro- ducten in een keer opgebor- ducten in een keer op. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ABE818F6NC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ABE818F6NC zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag