Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ABB682F1AF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ABB682F1AF. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ABB682F1AF handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ABB682F1AF te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ABB682F1AF : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (482 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ABB682F1AF

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 18 VOOR PERFECTE RESULTATEN Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken – functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren. Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen, onderhouds- en reparatie-informatie: www. [. . . ] Het moet mogelijk zijn het apparaat van de hoofdstroomtoevoer af te halen. Het apparaat moet worden geïnstalleerd volgens de installatie-instructies om de vereiste ventilatie te garanderen. 5 Omkeerbaarheid van de deur Raadpleeg het afzonderlijke document met instructies voor installatie en omdraaien van de deur. Bedek tijdens iedere fase van het omdraaien van de deur de vloer met een duurzaam materiaal om krassen te voorkomen. Als de temperatuur in het apparaat te hoog wordt, gaat het Alarmlampje knipperen en klinkt er een akoestisch alarm. Druk op de Frostmatic-schakelaar en het akoestische alarm zal worden uitgeschakeld. Het Alarmlampje blijft knipperen tot de interne temperatuur is bereikt die nodig is voor het veilig bewaren van diepvriesvoeding. De hoeveelheid etenswaren die wordt bewaard, • de plek van het apparaat. Draai de temperatuurregelaar rechtsom om een lagere temperatuur in het apparaat te verkrijgen. Draai de temperatuurregelaar linksom om een hogere temperatuur in het apparaat te verkrijgen. 4 Frostmatic -functie De Frostmatic wordt gebruikt voor het voorvriezen en snel invriezen in volgorde van het vriesvak. Deze functie versnelt het invriezen van vers voedsel en beschermt voedsel dat reeds is geconserveerd tegen ongewenste opwarming. Activeer om vers voedsel in te vriezen de Frostmaticfunctie ten minste 24 uur voordat u het voedsel erin plaatst om het voorvriezen te voltooien. Houd de Frostmatic-knop 2-3 seconden ingedrukt om de Frostmatic-functie te activeren. Houd bij de instellingskeuze rekening met het feit dat de temperatuur in het apparaat afhankelijk is van: • • de kamertemperatuur, de frequentie waarmee de deur wordt geopend, 10 www. Plaats het voedsel in het vriesvak en houd de Frostmatic-functie nog 24 uur ingeschakeld. Het is mogelijk om de functie te allen tijde te deactiveren door gedurende 2-3 seconden op de knop Frostmatic te drukken. 2 Het bewaren van ingevroren voedsel Als u het apparaat voor het eerst of na een periode waarin het niet is gebruikt inschakelt, dient u voordat u de producten in het vak legt het apparaat NEDERLANDS 11 5. 3 Ontdooien Diepgevroren of gevroren voedsel kan, voordat het wordt geconsumeerd, worden ontdooid in de koelkast of in een plastic zak onder koud water. Deze handeling is afhankelijk van de beschikbare tijd en het soort voedsel. 4 Koude-accumulatoren De vriezer beschikt over koudeaccumulatoren die de opslagduur verlengen in het geval van een defect of stroomstoring. Om een optimale werking van de accumulatoren te waarborgen, plaats u deze in het voorste bovenste gedeelte van het apparaat. [. . . ] Je probeerde de deur direct Wacht even met de deur nadat je die sloot opnieuw te openen nadat je die hebt ge‐ openen. Apparaat is volledig geladen Stel een hogere temperatuur en is ingesteld op de laagste in. De ingestelde temperatuur in Stel een hogere temperatuur het apparaat is te laag en de in. De smeltwaterafvoer is niet Sluit de smeltwaterafvoer aangesloten op de verdamp‐ aan op de verdampschaal. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ABB682F1AF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ABB682F1AF zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag