Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZYB593XQ

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZYB593XQ. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZYB593XQ handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZYB593XQ te teleladen.


ZANUSSI ZYB593XQ : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1120 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZYB593XQ (604 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZYB593XQ

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] electrolux Het doet ons genoegen dat u voor onze apparatuur hebt gekozen. Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe apparaat en wij hopen dat u bij de volgende aankoop van huishoudelijke apparatuur ons merk opnieuw in aanmerking zult nemen. Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door en bewaar hem bij het apparaat zodat hij ook in de toekomst kan worden geraadpleegd. Geef de gebruiksaanwijzing door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat. 40 electrolux Inhoud Waarschuwingen en belangrijke adviezen m. b. t. [. . . ] Zo annuleert u de instelling van de kookwekker: tot de symbolen en gaan druk op toets knipperen. Druk op toets " " tot "0. 00" wordt aangegeven (Afbeelding 8). Afbeelding 7 Zo programmeert u een uitschakeltijdstip voor de oven 1) Schakel de oven in, zet de gerechten erin, selecteer een bereidingsfunctie en stel indien nodig de gewenste temperatuur in . 2) Druk op toets om de "Bereidingsduur" functie te selecteren (Afbeelding 9). Het symbool "Bereidingsduur" gaat knipperen en op het bedieningspaneel verschijnt "0. 00". (Afbeelding 9) Afbeelding 8 Afbeelding 9 55 electrolux 3) Terwijl het symbool knippert, op toets " " drukken om de gewenste tijdsduur te selecteren. 4) Als de bereidingstijd is afgelopen wordt de oven automatisch uitgeschakeld en klinkt er een geluidssignaal, terwijl op het bedieningspaneel "0. 00" wordt aangegeven. 5) Om het geluidssignaal uit te schakelen een willekeurige toets indrukken. Zo wist u een geprogrammeerde bereidingstijd: druk op toets tot het symbool gaat knipperen. druk op toets " " tot "0. 00" wordt aangegeven (Afbeelding 10). De oven programmeren om in- en uit te schakelen 1) Stel de bereidingstijd in zoals beschreven in het betreffende hoofdstuk. 2) Druk op toets tot de functie "Einde bereiding" geselecteerd is en het betreffende symbool knippert. Op het bedieningspaneel wordt het einde van de bereidingstijd (huidig tijdstip + bereidingsduur - Afbeelding 11) aangegeven. Druk op toets " " om de gewenste eindtijd van de bereiding te selecteren. Nadat dit is ingesteld, wacht het programma 3 seconden, waarna het begint te lopen. Om het geluidssignaal uit te schakelen een willekeurige toets indrukken. Afbeelding 10 3) 4) 5) 6) Afbeelding 11 Indien u het programma wilt annuleren, annuleert u eenvoudig de ingestelde tijdsduur. 56 electrolux Veiligheids- en energiebesparende functies Veiligheidsuitschakeling De oven wordt automatisch uitgeschakeld als er een verandering in de instellingen plaatsvindt, overeenkomstig de tabel hieronder (Afbeelding 12). Bij een temperatuurvan: 250°C 200 tot 245°C 120 tot 195°C minder dan 120°C wordt de oven uitgeschakeld: na 3 uur na 5, 5 uur na 8, 5 uur na 12 uur Afbeelding 12 Restwarmtefunctie Als er een bereidingsduur is ingesteld, wordt de oven automatisch een paar minuten voor het einde van de geprogrammeerde bereidingsduur uitgeschakeld, zodat de gerechten in de oven zonder verder energieverbruik helemaal gaar worden. Alle huidige instellingen worden aangegeven, tot de bereidingsduur is afgelopen. Bij een bereidingsduur van minder dan 15 minuten kunt u deze functie niet gebruiken. Kinderbeveiliging De bedieningselementen van de oven kunnen geblokkeerd worden, zodat de oven niet per ongeluk door kinderen kan worden ingeschakeld. 2) Druk tegelijkertijd op de toetsen en " " en houd ze ongeveer 3 seconden ingedrukt. Er klinkt een geluidssignaal en de aanwijzing , , SAFE" verschijnt op het display (Afbeelding 13). Afbeelding 13 57 electrolux Zo deblokkeert u de oven: Druk tegelijkertijd op de toetsen en " " en houd ze 3 seconden ingedrukt. Nu kan de oven weer bediend worden. Functie "Snelopwarming" Als u een bereidingsfunctie geselecteerd heeft en de temperatuur heeft ingesteld, wordt de oven langzaam warm, tot de gewenste temperatuur is bereikt. Dit duurt 10 tot 15 minuten, afhankelijk van de geselecteerde functie en temperatuur. [. . . ] Etwaige Schäden infolge derartiger Aus- und Wiedereinbauarbeiten gehen zu Lasten des Kunden. Wenn während des Garantiezeitraums eine wiederholte Reparatur ein und desselben Defekts zu keinem befriedigenden Ergebnis führt, oder bei unverhältnismäßig hohen Reparaturkosten kann, in Abstimmung mit dem Kunden, ein Austausch des defekten Geräts durch ein gleichwertiges anderes erfolgen. In diesem Fall behalten wir uns das Recht vor, vom Kunden eine finanzielle Beteiligung zu verlangen, die anteilig zum verstrichenen Nutzungszeitraum berechnet wird. Eine Reparatur im Rahmen der Garantie zieht weder eine Verlängerung des normalen Garantiezeitraums noch den Beginn eines neuen Garantiezyklus nach sich. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZYB593XQ

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZYB593XQ zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag